«Ξεκλειδώνουν» οι 36, 72 και 120 δόσεις- Τι να προσέχουν οι οφειλέτες

 

“Όσοι έχασαν τις 72 και τις 120 δόσεις, αυτές αναβιώνουμε. Και ταυτόχρονα, στους πολίτες, οι οποίοι τα κατάφεραν στη κρίση χρέους, τα κατάφεραν στην πανδημία και δυσκολεύονται από τον Νοέμβριο του 2021 λόγω της ακρίβειας, με κοινωνική δικαιοσύνη θα τους βοηθήσουμε με 36 – 72 δόσεις”, τόνισε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, ΣΚΑΪ το πρωί του Σαββάτου.

Συγκεκριμένα με το άνοιγμα της πλατφόρμας οι οφειλέτες θα έχουν την ευκαιρία:

Για τις παλιές ρυθμίσεις στην εφορία

Να αναβιώσουν οι ρυθμίσεις των 72 και 120 δόσεων. Αφορά όσους τις έχασαν έως την 1η Φεβρουαρίου του 2023. Οι συγκεκριμένοι οφειλέτες δύνανται να επανενταχθούν στο ίδιο καθεστώς ρύθμισης με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, κατόπιν αίτησής του, η οποία υποβάλλεται έως και την 31η Ιουλίου 2023, για την υπολειπόμενη οφειλή κατά την ημερομηνία της αίτησης και για τον εναπομείναντα αριθμό ανεξόφλητων δόσεων της ρύθμισης.

Η επανένταξη του οφειλέτη στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή, εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και όχι αργότερα από την 31η Ιουλίου 2023, ποσού που αντιστοιχεί στο άθροισμα του ποσού της παλαιότερης ανεξόφλητης δόσης της απολεσθείσας ρύθμισης και του ποσού της τρέχουσας δόσης της ρύθμισης που αναβιώνει.

Αν ο οφειλέτης έχει λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές που δεν τελούν σε ρύθμιση ή σε καθεστώς αναστολής κατά την ημερομηνία της επανένταξης στη ρύθμιση οφείλει, εντός ενός μηνός από την ημερομηνία αυτή, να τις εξοφλήσει ή να υπαγάγει το σύνολο αυτών σε ρύθμιση ή να τις τακτοποιήσει με άλλο νόμιμο τρόπο.

Εάν, μετά την παρέλευση ενός μηνός από την επανένταξη στη ρύθμιση ο οφειλέτης δεν έχει εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την ημερομηνία της επανένταξης, επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.

Η νέα έκτακτη ρύθμιση

Επίσης, βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023, δύνανται κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής σε 36 και 72 μηνιαίες δόσεις, εφόσον ο οφειλέτης κατά την 1η.11.2021 δεν είχε λοιπές ληξιπρόθεσμες οφειλές ή οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του, στο σύνολό τους, ήταν τακτοποιημένες κατά νόμιμο τρόπο.

Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των ληξιπρόθεσμων μετά την 1η.11.2021 και έως και την 1η.2.2023 οφειλών, που μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βάσει νόμου ή δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

Δεν υπάγονται στη ρύθμιση οφειλές που δεν δύνανται να ρυθμίζονται και αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε 30 ευρώ.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση απαιτείται κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις στο πρόσωπο του αιτούντος:

α) να έχει υποβάλει όλες τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022,

β) να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία,

γ) αν ο αιτών έχει υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών, θα πρέπει η ρύθμιση αυτή να βρίσκεται σε ισχύ. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Δηλαδή, για τους οφειλέτες που δημιούργησαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στο χρονικό διάστημα από την 1η Νοεμβρίου 2021 έως και την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τις έχουν ήδη εντάξει στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων, δίνεται η δυνατότητα  να τις υπαγάγουν και αυτές στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, ενώ αν την 1η Νοεμβρίου 2021 υφίστανται ρυθμισμένες οφειλές στην πάγια ρύθμιση των 24 ή 48 δόσεων η οποία μεταγενέστερα χάθηκε και ταυτόχρονα βεβαιώθηκαν νέες οφειλές, μετά την 1η Νοεμβρίου 2021, τότε οι νέες αυτές οφειλές μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 36 ή 72 δόσεων.

Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση.

Οφειλές σε ΟΤΑ

Ρυθμίζονται, επίσης, οι οφειλές προς τους δήμους σε 36 έως και 72 δόσεις και αναβιώνει το παλιό πρόγραμμα των 100 δόσεων για όσους την έχασαν.

Ειδικά για τις οφειλές προς τους δήμους, οι αιτήσεις των οφειλετών πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 30ή-6-2023 μέσω του διαδικτυακού τόπου του οικείου δήμου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω ειδικής εφαρμογής του αρμόδιου δήμου ή της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος.

Παράλληλα θα τρέξει και η διαδικασία για την επανένταξη στις ρυθμίσεις των 120 δόσεων και της πανδημίας (36-72 δόσεις) των 220.000 οφειλετών που τις έχουν απολέσει. Οι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι  τέλος Ιουλίου.

Τα ληξιπρόθεσμά

Σημειώνεται ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την εφορία έχουν φθάσει τα 114,5 δισ ευρώ από τα οποία 26,3 δισ. ευρώ, χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης, με αποτέλεσμα το “πραγματικό” ληξιπρόθεσμο να ανέρχεται στα 88,2 δισ. ευρώ.

Συγκεκριμένα με βάση τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τον Ιανουάριο του 2023, όπως τα παρουσίασε την εβδομάδα που πέρασε το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, αυξημένο κατά 1,5 δισ ευρώ σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2022 παρουσιάζεται το συνολικό ληξιπρόθεσμο ποσό των οφειλών.  Μάλιστα μετά και την αφαίρεση των οφειλών που είναι ανεπίδεκτες είσπραξης, το “πραγματικό” ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο σημείωσε αύξηση κατά 245 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Πηγή: politicus.gr