Πόσο συμφέρουν τα εταιρικά ομόλογα

Σε μια ευμετάβλητη περίοδο για την αγορά των μετοχών και για επενδυτές που δεν κοιτούν μόνον τις προθεσμιακές καταθέσεις ούτε μόνον τις μετοχές υπάρχει η βαθμίδα του μεσαίου κινδύνου που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο.

Σε μια ευμετάβλητη περίοδο για την αγορά των μετοχών και για επενδυτές που δεν κοιτούν μόνον τις προθεσμιακές καταθέσεις ούτε μόνον τις μετοχές υπάρχει η βαθμίδα του μεσαίου κινδύνου που τους αντιπροσωπεύει περισσότερο.

Για ένα μεσοπρόθεσμο προς μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα υπάρχουν  τα εταιρικά ομόλογα και ιδιαίτερα αυτά που εκδίδουν οι εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρείες. Οι τελευταίες επιτάχυναν τις εκδόσεις ομολογιακών δανείων λόγω της οικονομικής ύφεσης και της εμφανούς δυσχέρειας τραπεζικής χρηματοδότησης που αυτή προκάλεσε.

Όπως φαίνεται και από τον σχετικό πίνακα δύο φορές ο ΟΤΕ και από μία τα Ελληνικά Πετρέλαια, η Τιτάν, η Coca Cola και η Frigoglass προχώρησαν σε εκδόσεις τέτοιου είδους οι οποίες και καλύφθηκαν πλήρως από το επενδυτικό κοινό. Οι τίτλοι αυτοί είναι υπό διαπραγμάτευση καθημερινά στο Χρηματιστήριο και ως εκ τούτου μπορούν να αξιολογηθούν με διαφανείς όρους.

  TIMH EΠΙΤΟΚΙΟ ΛΗΞΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΗΝ ΛΗΞΗ
         
ΕΛΠΕ 2017 100,25 8% 10/5/2017 7,92%
COCA COLA 99,75 2,38% 18/6/2020 2,41%
ΟΤΕ 2016 96,20 4,63% 20/5/2016 6,08%
ΟΤΕ 2018 104,50 7,875% 7/2/2018 6,73%
FRIGOGLASS 2018 101,25 8,25% 15/5/2018 7,87%
TITAN 2017 105,00 8,75% 19/1/2017 7,14%

Ας δούμε ποια είναι όμως τα συνοπτικά χαρακτηριστικά  αυτών των ομολόγων που πρέπει να λάβουν υπόψη τους σοβαρά οι επενδυτές.

Διάρκεια και αποδόσεις

Η διάρκειά τους είναι 3,4,5 και 7 χρόνια. Τα ετησιοποιημένα επιτόκια των εκδόσεων, όπως καθορίζονται από τα  κουπόνια τους, κυμαίνονται από το χαμηλότερο 2,38%(COCA COLA) έως το υψηλότερο 8,75% για το ομόλογο που εξέδωσε η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ.

Η απόδοση στην λήξη των τίτλων αυτών είναι εκείνη που θα καρπωθεί ένας επενδυτής εάν αγοράσει σήμερα το αντίστοιχο ομόλογο μέσω της δευτερογενούς αγοράς τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Έτσι με τα σημερινά δεδομένα την μεγαλύτερη απόδοση θα καρπωνόσασταν από το ομόλογο των Ελληνικών Πετρελαίων (7,92%) και την μικρότερη από τον αντίστοιχο τίτλο της COCA COLA (2,41%).

Μεγάλο "κατώφλι" συμμετοχής

Το ελάχιστο ποσό συμμετοχής περιορίζει τους επενδυτές που δεν έχουν την ανάλογη περιουσιακή δυνατότητα. Έτσι για το ομόλογο του ΟΤΕ λήξης του 2016 το ελάχιστο ποσό επένδυσης είναι 50.000 ευρώ ενώ για τους υπόλοιπους τίτλους η ελάχιστη επένδυση ανέρχεται στα 100.000 ευρώ. Ποσό που περιορίζει σημαντικά αυτούς που μπορούν να καρπωθούν τα οφέλη της αγοράς αυτής.

Υψηλότερο ρίσκο

Το ρίσκο που ενσωματώνουν τα εταιρικά ομόλογα, εκτός από τις διακυμάνσεις των τιμών λόγω της συγκυρία είναι και αυτό του εκδότη. Εάν δηλαδή μια εταιρεία που έχει εκδώσει ένα ομόλογο κηρύξει πτώχευση ή παύση πληρωμών δεν υπάρχει κάποια εγγύηση για τον επενδυτή.

Σήμερα τα εταιρικά ομόλογα ελληνικών εταιρειών ενσωματώνουν και το κόστος του υψηλού ρίσκου της χώρας, γιαυτό και τα επιτόκια είναι σχετικά υψηλά.

Η αγορά αυτή είναι διαφανής και παρουσιάζει ικανοποιητική ρευστότητα αφού οι γνωστοί διεθνείς οίκοι αξιολόγησης έχουν προχωρήσει σε σχετική πιστοληπτική διαβάθμιση και συνεπώς οριοθέτηση του κινδύνου της επένδυσης. Έτσι στην υψηλότερη αξιολόγηση βρίσκεται το ομόλογο της COCA COLA (BBB-) και στην χαμηλότερη αυτό του ΟΤΕ (Β+).

Συμπερασματικά ένας επενδυτής μεσαίου κινδύνου και με επάρκεια κεφαλαίων μπορεί να δει θετικά την συμμετοχή του στα ομόλογα αυτά αλλά όχι με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Επενδύοντας μέχρι την λήξη των τίτλων αυτών θα καρπωθούν κοντά στο 2% την ελάχιστη μέχρι και 8% την μέγιστη.

Σημειώνουμε ότι εάν ο επενδυτής αγνοήσει την καθημερινή διακύμανση των τιμών τους στο Χρηματιστήριο και κοιτάξει την τοποθέτησή του μέχρι την λήξη του ομολόγου τότε ο επενδυτικός κίνδυνος περιορίζεται αισθητά. Αντίστοιχα άλλωστε περιορίζονται και οι αποδόσεις των τοποθετήσεων χαμηλού κινδύνου αφού μετά από 12 μήνες τα επιτόκια των προθεσμιακών καταθέσεων θα κυμαίνονται από 2,5% έως 3% ανάλογα με τις εκάστοτε πολιτικοοικονομικές συνθήκες αλλά και το οριστικό μέγεθος των τραπεζικών σχημάτων που θα σχηματισθούν μετά την ανακεφαλαιοποίηση τους.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ – ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Τα αναγραφόμενα αποτελούν γενική πληροφόρηση και δημοσιεύονται με σκοπό τη γενική ενημέρωση του κοινού και την παροχή στοιχείων και δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν στην κατανόηση της ευρύτερης επικαιρότητας. Σε  καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή ή παρότρυνση για επενδύσεις, τοποθετήσεις χρημάτων, αγορά προϊόντων ή για οποιαδήποτε άλλη απόφαση οικονομικού περιεχομένου σε συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι χρηματιστηριακές επενδύσεις ενέχουν μεγάλο ρίσκο και μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές απώλειες χρημάτων ακόμα και από το κεφάλαιο.