Ποιες ευκαιρίες κρύβουν τα διεθνή εταιρικά ομόλογα

Περίπου 15.000 ομόλογα ευρωπαϊκών, αμερικανικών αλλά και εταιρειών άλλων εθνικοτήτων είναι σε διαπραγμάτευση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σε μια περίοδο που οι μετοχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους επίπεδα η αγορά εταιρικών ομολόγων αρκετοί επενδυτές εξετάζουν την εικόνα της αγοράς. Δείτε ποια έχουν την καλύτερη σχέση ασφάλειας-απόδοσης.

Περίπου 15.000 ομόλογα ευρωπαϊκών, αμερικανικών αλλά και εταιρειών άλλων εθνικοτήτων είναι σε διαπραγμάτευση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Σε μια περίοδο που οι μετοχές σε ΗΠΑ και Ευρώπη βρίσκονται κοντά στα ιστορικά υψηλά τους επίπεδα η αγορά εταιρικών ομολόγων αρκετοί επενδυτές εξετάζουν την εικόνα της αγοράς. Δείτε ποια έχουν την καλύτερη σχέση ασφάλειας-απόδοσης.

Τι είναι όμως τα εταιρικά ομόλογα; Είναι το μέσο με το οποίο οι εταιρείες δανείζονται χρήματα από την αγορά και αποτελούν ένα μέσο άντλησης κεφαλαίων εναλλακτικό της έκδοσης μετοχών προκειμένου να μην προσφύγουν στον τραπεζικό δανεισμό.

Οι κίνδυνοι για τα εταιρικά ομόλογα είναι σχετικά ανάλογοι των μετοχών αφού οι τιμές των περισσότερων ομολόγων είναι υπό διαπραγμάτευση στις χρηματιστηριακές αγορές και ως εκ τούτου υπόκεινται στους συστηματικούς κινδύνους της κάθε αγοράς.

Με λίγα λόγια, εάν αγοράσετε εταιρικό ομόλογο, στην ουσία δανείζετε μια ιδιωτική επιχείρηση και περιμένετε να πάρετε στη λήξη τα λεφτά σας πίσω με το ανάλογο επιτόκιο.

Οι κίνδυνοι

Πρόσθετοι παράγοντες κινδύνου απορρέουν από την διαχρονική πορεία της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας-εκδότη του ομολόγου. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει εταιρικό ομόλογο με σταθερή τιμή καθ όλη την διάρκειά του. Ο επενδυτής ,επομένως  μπορεί να έχει σημαντικές απώλειες στο επενδεδυμένο του κεφάλαιο εφόσον η χρηματιστηριακή τιμή υποχωρεί σε σχέση με την τιμή έκδοσης του ομολόγου. Και ο μόνος τρόπος για να αντισταθμιστεί μια τέτοια απώλεια είναι να περιμένει ο επενδυτής την αποπληρωμή του κεφαλαίου του και των αναλογούντων τόκων στην λήξη της έκδοσης του ομολόγου.

Ρίσκο η πτώχευση

Η χρηματιστηριακή ιστορία δεν καταγράφει έως τώρα εκδόσεις εταιρικών ομολόγων που να πραγματοποιήθηκε «κούρεμα» στα κεφάλαια των επενδυτών που τοποθετήθηκαν στους τίτλους αυτούς. Έχουν όμως καταγραφεί περιπτώσεις που οι επενδυτές είδαν τα κεφάλαιά τους να παγώνουν από τοποθετήσεις σε ομόλογα εταιρειών των οποίων η διοίκησή τους ζήτησε και πήρε προστασία από τους πιστωτές της ή μπήκε σε διαδικασία πτώχευσης.

Η εμπειρία δείχνει ότι το τελευταίο μπορεί να ισχύσει είτε για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε επ' αόριστον.

Με λίγα λόγια κάποιοι έχασαν τελείως τα χρήματά τους.

Στον πίνακα που δημοσιεύεται παρακάτω παρατίθενται 48 εκδόσεις εταιρικών ομολόγων με ευρεία διασπορά ανά  χώρα προέλευσης της εκδότριας εταιρείας ,κλάδου δραστηριότητας, χρονικής διάρκειας της έκδοσης του ομολόγου.

Τα κριτήρια επιλογής

Τα ομόλογα αυτά προκύπτουν από τη στάθμιση δύο βασικών κριτηρίων.:

1. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας να βρίσκεται σε κλίμακα πάνω από ΒΒΒ σύμφωνα με τα πρότυπα των γνωστών οίκων Standard&Poors και Moody's.

2. Η απόδοσή τους στην λήξη να βρίσκεται κοντά στα υψηλά επίπεδα των επιτοκίων των προθεσμιακών καταθέσεων των χωρών της ευρωζώνης δηλαδή σε ύψος άνω του 3%

Η πιστοληπτική αξιολόγηση είναι βασικό κριτήριο διότι το ύψος του επιτοκίου από μόνο του δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί π.χ. μια εταιρεία με προβλήματα να προσφέρει υψηλό επιτόκιο για να συγκεντρώσει χρήματα.

Από τον συνδυασμό αυτών των κριτηρίων αναδεικνύονται ομόλογα καταξιωμένων εταιρειών με δραστηριοποίηση στον χρηματοοικονομικό τομέα, στις τηλεπικοινωνίες, την μεταλλουργία, τον κλάδο των τσιμέντων, την αυτοκινητοβιομηχανία τον τουριστικό κλάδο κ.α

Ποια ομόλογα ξεχωρίζουν

Στους τίτλους με σχετικά υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση και ανταγωνιστικές αποδόσεις ξεχωρίζουμε

Το ομόλογο του τουριστικού οργανισμού Τhomas Cook ,λήξης του 2015 και με ετήσιο κουπόνι 6,75%Δυο ομολογιακές εκδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας Peugeot και μια αντίστοιχη της Renault με απόδοση στην λήξη άνω του 6% βάσει των σημερινών χρηματιστηριακών τιμών τουςΤις  δύο εκδόσεις της μεταλλευτικής εταιρείας Rio Tinto καθώς και της αμερικανικής τράπεζας Standard Chartered και της αμερικανικής καπνοβιομηχανίας Phillip Morris.Tα ανωτέρω κατατάσσονται στην πιο υψηλή κλίμακα αξιολόγησης με αποδόσεις που κυμαίνονται από 4% έως 5%Το ομόλογο της ρωσικής εταιρείας φυσικού αερίου Gazprom, της γερμανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών Deutsche Telecom καθώς και της βρετανικής τράπεζας Royal Bank of Scotland. Οι ανωτέρω εκδόσεις φέρουν τα χαρακτηριστικά της σχετικά υψηλής πιστοληπτικής αξιολόγησης (λίγο πριν την κλίμακα Α) σε συνδυασμό με το ανταγωνιστικό επιτόκιο (κουπόνι περί το 4%).

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από το διεθνές δίκτυο χρηματιστηριακής πληροφόρησης  Bloomberg ενώ η ημερομηνία έκδοσης των στοιχείων είναι η 19/07/2013

ΠΟΣΟ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΜΕΤΟΧΗ

ΑΞΙΟΛΟ-

ΓΗΣΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΥΠΟΝΙ ΛΗΞΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
               
400.000.000 50.000 B- /*+ THOMAS COOK GROUP PLC 6,75 22/06/2015 102,44 6,80
400.000.000 50.000 BB- BANQUE CENT DE TUNISIE 4,5 22/06/2020 97,05 6,76
500.000.000 1.000 BB- PEUGEOT SA 5,625 29/06/2015 102,92 6,43
500.000.000 1.000 BB- PEUGEOT SA 6,875 30/03/2016 103,65 6,05
500.000.000 1.000 BB+ RENAULT S.A. 5,625 22/03/2017 108,58 6,05
500.000.000 50.000 BB PORTUGAL TELECOM INT FIN 4,375 24/03/2017 100,55 5,64
500.000.000 50.000 BB+ CIMENTS FRANCAIS 4,75 04/04/2017 103,77 5,47
500.000.000 50.000 BBB GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 5,44 02/11/2017 108,68 5,39
500.000.000 100.000 BB+ ARCELORMITTAL 5,75 29/03/2018 104,51 5,38
500.000.000 1.000 BB+ LAFARGE SA 4,75 23/03/2020 104,04 5,30
500.000.000 50.000 B- BANCO DE SABADELL SA 6,25 26/04/2020 101,05 5,02
500.000.000 100.000 A- RIO TINTO FINANCE PLC 2,875 11/12/2024 97,84 5,01
500.000.000 100.000 A- RIO TINTO FINANCE PLC 4 11/12/2029 94,55 4,97
590.000.000 100.000 A BANKINTER SA 3,125 05/02/2018 99,92 4,66
600.000.000 1.000 BB- PEUGEOT SA 5,625 11/07/2017 101,16 4,58
650.000.000 1.000 BBB+ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 2,75 24/10/2024 97,44 4,48
710.523.000 50.000 BB LBG CAPITAL NO.1 PLC 6,439 23/05/2020 100,05 4,47
750.000.000 50.000 BB+ MOL HUNGARIAN OIL & GAS 3,875 05/10/2015 101,30 4,44
750.000.000 50.000 BBB- ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 4,35 23/01/2017 99,55 4,44
750.000.000 100.000 BB PORTUGAL TELECOM INT FIN 5,875 17/04/2018 103,55 4,41
750.000.000 50.000 BB+ ITALCEMENTI FINANCE 6,625 19/03/2020 103,05 4,38
750.000.000 100.000 BBB- KONINKLIJKE KPN NV 3,25 01/02/2021 99,72 4,21
750.000.000 50.000 BBB- AREVA SA 3,5 22/03/2021 102,19 4,07
750.000.000 100.000 BBB COMPAGNIE DE ST GOBAIN 3,625 15/06/2021 103,58 4,05
750.000.000 100.000 A- STANDARD CHARTERED PLC 3,625 23/11/2022 98,30 4,03
750.000.000 100.000 A- VALE SA 3,75 10/01/2023 98,57 3,93
750.000.000 100.000 A BPCE SA 2,875 16/01/2024 98,83 3,88
750.000.000 100.000 A PHILIP MORRIS INTL INC 2,75 19/03/2025 97,59 3,84
750.000.000 1.000 BBB+ DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 3,25 17/01/2028 99,84 3,81
900.000.000 50.000 B+ OTE PLC 4,625 20/05/2016 94,55 3,73
1.000.000.000 100.000 BB+ BANQUE PSA FINANCE 4,25 25/02/2016 100,90 3,65
1.000.000.000 50.000 BBB UNICREDIT SPA 5,75 26/09/2017 105,07 3,61
1.000.000.000 50.000 BB+ ARCELORMITTAL 5,875 17/11/2017 105,80 3,61
1.000.000.000 1.000 A- REPUBLIKA SLOVENIJA 4,375 06/02/2019 94,05 3,53
1.000.000.000 100.000 BBB- TELECOM ITALIA SPA 4 21/01/2020 97,51 3,48
1.000.000.000 1.000 BB HUNGARY 3,875 24/02/2020 93,92 3,29
1.000.000.000 100.000 A- BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 3,875 30/01/2023 102,78 3,26
1.000.000.000 1.000 A+ SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2,875 10/03/2028 98,32 3,26
1.210.000.000 100.000 BBB SANTANDER INTL DEBT SA 4 24/01/2020 101,07 3,26
1.250.000.000 1.000 B+ OTE PLC 5 05/08/2013 100,08 3,17
1.250.000.000 100.000 BBB+ ASSICURAZIONI GENERALI 7,75 12/12/2042 106,42 3,14
1.253.629.000 1.000 BB+ COMMERZBANK AG 6,375 22/03/2019 104,30 3,14
1.400.000.000 100.000 A- AT&T INC 3,55 17/12/2032 99,13 3,11
1.500.000.000 100.000 BBB- BBVA SENIOR FINANCE SA 3,25 21/03/2016 100,61 3,10
1.500.000.000 100.000 BBB- BBVA SENIOR FINANCE SA 3,75 17/01/2018 101,12 3,02
1.500.000.000 100.000 BBB+ INTESA SANPAOLO SPA 4 08/11/2018 101,30 3,02
1.500.000.000 50.000 BBB+ BARCLAYS BANK PLC 6 14/01/2021 108,87 3,01
1.500.000.000 100.000 BBB TELEFONICA EMISIONES SAU 3,987 23/01/2023 96,52 3,01
1.600.000.000 1.000 BB THYSSENKRUPP AG 4 27/08/2018 101,80 3,00