Πότε θα εισπράξουν δώρο και επίδομα οι δικαιούχοι του ΟΑΕΔ

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ στους ανέργους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας. Πρόκειται για 400.000 δικαιούχους που επιδοτούνται ή επιδοτήθηκαν από την 1η Μαΐου 2013 και μετά.

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων από τον ΟΑΕΔ στους ανέργους δικαιούχους επιδόματος ανεργίας. Πρόκειται για 400.000 δικαιούχους που επιδοτούνται ή επιδοτήθηκαν από την 1η Μαΐου 2013 και μετά.

Την ίδια μέρα θα καταβληθεί το δώρο Χριστουγέννων στις ασφαλισμένες μητέρες, που λαμβάνουν την ειδική παροχή προστασίας μητρότητας.

Επίσης, θα προπληρωθούν όλα τα επιδόματα ανεργίας, που επρόκειτο να καταβληθούν μέχρι την 6η Ιανουαρίου 2014. Τα επιδόματα αυτά αφορούν σε 100.000 δικαιούχους.

Όμως, πως μπορείτε να λάβετε το επίδομα ανεργίας; Τι δικαιούνται όσοι είναι άνεργοι πάνω από εναν χρόνο; Πότε μπορεί κάποιος να αποκλειστεί; Πόσο δύσκολη είναι η διαδικασία συγκέντρωσης και υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών;

Επίδομα ανεργίας

Αν απολυθήκατε ή έληξε η σύμβαση εργασίας σας και είστε ασφαλισμένος στον κλάδο ανεργίας του ΟΑΕΔ μπορείτε με ορισμένες προϋποθέσεις να εισπράξετε από τον ΟΑΕΔ επίδομα ανεργίας.

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως εντός 60 ημερών από την ημερομηνία απόλυσής σας στην αρμόδια Υπηρεσία του τόπου κατοικίας σας (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησης).

Σε περιπτώσεις, που οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το πρώτο 7ημερο μετά την απόλυση, η επιδότηση ξεκινά από την 7η ημέρα, ενώ όσες υποβάλλονται σε μεταγενέστερο διάστημα επιδοτούνται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προϋποθέσεις
Αν επιδοτείστε για πρώτη φορά:
• Πρέπει να έχετε πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα χρόνια, πριν από την επιδότησή. Το τελευταίο 14μηνο πρέπει να έχετε συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι δύο μήνες.
• Επίδομα ανεργίας δικαιούται και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει στα δύο προηγούμενα, πριν από την απόλυσή του χρόνια, 200 ημέρες εργασίας (χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών), από τις οποίες 80 ημέρες, το λιγότερο το χρόνο.

Αν επιδοτείστε για δεύτερη και πλέον φορά:
Πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας στο τελευταίο 14μηνο, πριν από την απόλυσή σας, χωρίς να υπολογίζονται (στις 125) οι ημέρες εργασίας των δύο τελευταίων μηνών.
Για τους ασφαλισμένους που έχουν απασχοληθεί σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (σαιζόν) αρκούν 100 ημέρες εργασίας το τελευταίο 12μηνο.

Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της προηγούμενης από την έναρξη της επιδότησης, τετραετίας, δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα από 400.

Εάν εντός της τετραετίας έχετε επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των 400 ημερήσιων επιδομάτων, τότε θα λάβετε όσα επιδόματα υπολείπονται προκειμένου να συμπληρωθούν τα 400.

Διάρκεια/ Ποσό επιδότησης

-Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα προαναφερόμενα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

- Το επίδομα καταβάλλεται μια φορά το μήνα για 25 ημέρες.

- Από 12.03.2012 το βασικό μηνιαίο επίδομα ανεργίας ανέρχεται στα 360,00 Ευρώ.
- Για κάθε μέλος της οικογένειας το επίδομα προσαυξάνεται κατά 10%.

Δικαιολογητικά
1. Έγγραφο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας ή βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου χρόνου.
2. Το έντυπο «Βεβαίωση Εργοδότη» το οποίο συμπληρώνει ο εργοδότης σύμφωνα με τις εγγραφές της ΑΠΔ (Αναλυτική Περιοδική Δήλωση που υποβάλλεται στο ΙΚΑ) του τελευταίου τριμήνου πριν από την καταγγελία της σύμβασης εργασίας. Το έντυπο αυτό θα φέρει πρωτότυπη σφραγίδα και υπογραφή του εργοδότη, χωρίς κάποια επιπλέον σφραγίδα επικύρωσης από το αρμόδιο κατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
3. Οικογενειακό βιβλιάριο Ασθενείας, εφόσον υπάρχουν συντηρούμενα μέλη.
4. Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας ή εφόσον δεν υπάρχει, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.
5. Αστυνομική Ταυτότητα.
6. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ).
7. Λογαριασμό Εθνικής Τραπέζης (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα είστε πρώτος δικαιούχος.

Νέο επίδομα για μακροχρονίως άνεργους

Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 θα ξεκινήσει το νεο πρόγραμμα ενίσχυσης των μακροχρόνια ανέργων.

Άνεργοι πέραν του 12μηνου, ηλικίας 20-66 ετών που έχουν εξαντλήσει την τακτική επιδότηση, δικαιούνται επίδομα μακροχρονίως ανέργου ύψους 200 ευρώ το μήνα για χρονικό διάστημα 12 μηνών, όταν το ατομικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ.

Σε περίπτωση ζευγαριού το εισοδηματικό πλαφόν είναι 12.000 ευρώ και προσαυξάνεται κατά 586 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί

 

 

Παραδείγματα Μακροχρονίως Ανέργων Δικαιούχων Επιδότησης

ΑΓΑΜΟΣ ΑΝΕΡΓΟΣ

ΔΙΑΒΙΩΣΗ

3000

90 τμ

3850

ΑΥΤΟΚ. 1200κε 6 ετών

2800

ΣΥΝΟΛΟ

9650

 

9650 < 10.000

 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝΕΡΓΩΝ

ΒΑΣΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

5000

90 τμ

3850

ΑΥΤΟΚ. 1200κε 6 ετών

2800

ΣΥΝΟΛΟ

11650

11.650< 12.000

 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΜΕ 2 ΑΝΗΛΙΚΑ ΚΑΙ 1 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ

ΒΑΣΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

5000

100 τμ

4500

ΑΥΤΟΚ. 1400κε 6 ετών

3640

ΣΥΝΟΛΟ

13140