Πράσινα τιμολόγια ρεύματος: Οι χρεώσεις όλων των παρόχων για τον Απρίλιο

«Φρένο» στην πτωτική πορεία των πράσινων τιμολογίων ρεύματος τους προηγούμενους μήνες – παρά την περαιτέρω μείωση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού τον Μάρτιο-  μπήκε στα ειδικά τιμολόγια που θα ισχύσουν για το μήνα Απρίλιο που ανακοίνωσαν οι εταιρείες προμήθειας αργά χθες το βράδυ.

Όπως προκύπτει, η υποχώρηση των χονδρεμπορικών τιμών ηλεκτρισμού στα 67,5 ευρώ/Μεγαβατώρα τον Μάρτιο (από 73,61 τον Φεβρουάριο) δεν αποτυπώθηκε στα περισσότερα τιμολόγια εξαιτίας του αλγορίθμου που προβλέπει ο μηχανισμός διακύμανσης.

O μεγαλύτερος παίκτης της αγοράς, η ΔΕΗ, διατήρησε σταθερό το  «πράσινο» τιμολόγιό της αυξάνοντας την έκπτωση που προσφέρει σε 15% (από 10% τον Μάρτιο), ενώ μέσω του εργαλείου των εκπτώσεων σε μείωση των τιμολογίων προχώρησαν και τρεις ακόμη πάροχοι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, η NRG και η Volterra. Μάλιστα, η τελευταία μαζί με την Elin είναι  οι δυο εταιρείες όπου το πράσινο τιμολόγιο διαμορφώνεται κάτω από το φράγμα των 10 λεπτών/κιλοβατώρα.

Η μέση τιμή του «πράσινου» τιμολογίου (στο οποίο παραμένει η πλειονότητα των οικιακών καταναλωτών) για τον Απρίλιο διαμορφώνεται στα 10,8 λεπτά/κιλοβατώρα, ελαφρά αυξημένη σε σχέση με τον Μάρτιο όταν είχε διαμορφωθεί στα 10,5 λεπτά/KWh.  Η δε χρέωση παγίου για όλες τις εταιρείες είναι 5 ευρώ (που είναι το «πλαφόν» στο πράσινο τιμολόγιο) εκτός από τη Volton που έχει πάγιο 4,9 ευρώ και τη  Volterrra με πάγιο 4,5 ευρώ. Το πάγιο της NRG μειώνεται μέχρι και τα 3,5 λεπτά αν ο πελάτης πληρώνει με πάγια εντολή και έχει e-bill.

Το τοπίο των «πράσινων» τιμολογίων για τον Απρίλιο διαμορφώνεται ως εξής:

ΔΕΗ: 10,8 λεπτά/KWh για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 11,8 λεπτά/κιλοβατώρα για τις μεγαλύτερες καταναλώσεις, αμετάβλητο σε σχέση με τον Μάρτιο. Χθες το βράδυ η εταιρεία ανακοίνωσε και αναπροσαρμογή του σταθερού δωδεκάμηνου τιμολογίου (προϊόν ΔΕΗ HomeEnter) στα 12,5 λεπτά/KWh (από 17,9 λεπτά που ήταν όταν το είχε λανσάρει στις αρχές του έτους), χρέωση που αφορά τόσο στην ημερήσια όσο και στη νυχτερινή κατανάλωση (δεν υπάρχει δηλαδή εδώ διακριτό νυχτερινό τιμολόγιο).

Protergia: 11,62 λεπτά/κιλοβατώρα, από 10,77 ευρώ/κιλοβατώρα) τον Μάρτιο

Ηρων: 11,55 λεπτά/κιλοβατώρα (από 10,3 λεπτά/κιλοβατώρα τον περασμένο μήνα

Elpedison: 11,7 λεπτά/κιλοβατώρα (από 10,7 λεπτά/κιλοβατώρα) τον Μάρτιο για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 100 κιλοβατώρες. Για τις πρώτες 100 KWh η χρέωση είναι 11 λεπτά/κιλοβατώρα (από 9,9 τον Μάρτιο)

Φυσικό Αέριο: Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας: 10,64 λεπτά/κιλοβατώρα (από 11,16 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)

NRG: 10,78 λεπτά/κιλοβατώρα (από 11,5 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)

Ελίν: 9,06 λεπτά/κιλοβατώρα (από 8,18 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)

Zenίθ: 11,43 λεπτά/κιλοβατώρα (από 12,46 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)

Volterra: 9,9 λεπτά/κιλοβατώρα (από 10,5 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)

Volton: 10,54 λεπτά/κιλοβατώρα (από 10,31 λεπτά/κιλοβατώρα το Μάρτιο)