Προσφορές για πώληση ακινήτων αξίας 1 δισ. ευρώ παίρνει η Πειραιώς

Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται σήμερα το μεγαλύτερο εγχείρημα πώλησης ακινήτων που έχει αναληφθεί τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, καθώς η Τράπεζα Πειραιώς  έχει προγραμματίσει την κατάθεση μη δεσμευτικών προσφορών για το project Terra σύμφωνα με το  Euro2day.

Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο με ανακτηθέντα και ιδιοχρησιμοποιούμενα από τον όμιλο ακίνητα, τα οποία αποτιμώνται στα βιβλία της Πειραιώς περίπου 1 δισ. ευρώ. Εξ αυτών, η αξία των ιδιοχρησιμοποιούμενων ανέρχεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι η Πειραιώς προτίθεται να εγκαταλείψει, σταδιακά, ως το 2025, 18 κτήρια που στεγάζουν κεντρικές της υπηρεσίες, καθώς η Lamda θα της παραδίδει το νέο κτηριακό συγκρότημα στο Ελληνικό. 

Τα παραπάνω ακίνητα μαζί με κάποια που απέκτησε με την «καλή» ΑΤΕ η Πειραιώς και δεν χρησιμοποιούνται (π.χ. νεοκλασικό που στέγαζε τα κεντρικά της ΑΤΕ στην Πανεπιστημίου) αποτελούν τον «κράχτη» του προς πώληση χαρτοφυλακίου.

Στη διαγωνιστική διαδικασία, όπως κατέγραψε το Euro2day.gr, συμμετείχαν (σ.σ. υπέγραψαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας) οι Invel/Prodea, Brook Lane, Dromeus, London Regional, ένα ισραηλινό real estate fund καθώς και εταιρεία συμφερόντων Παπαλέκα. Δεν έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία εταιρείας συμφερόντων Αρ. Μυστακίδη.

Το εύρος του χαρτοφυλακίου προσέλκυσε επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε επιμέρους τμήματα του real estate, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη ξενοδοχειακών μονάδων (London Regional, Παπαλέκας), ακίνητα που παράγουν εισόδημα (ΑΕΕΑΠ). Ως εκ τούτου, ενδέχεται να προκύψουν συμπράξεις (μεταξύ όσων υπέγραψαν NDAs αλλά και με τρίτους), πριν ή μετά την κατάθεση των μη δεσμευτικών προσφορών ή να υπάρξουν επιμέρους συμφωνίες.

Με δεδομένο το μεγάλο, για τα ελληνικά δεδομένα, μέγεθος του χαρτοφυλακίου, θα υπάρξει, σύμφωνα με πληροφορίες, πρόνοια για τραπεζική χρηματοδότηση του προτιμητέου επενδυτή ή της προτιμητέας κοινοπραξίας. Με βάση την αξιολόγηση των μη δεσμευτικών προσφορών, θα ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα συνεχισθεί η διαγωνιστική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται ότι το project Terra δεν εντάσσεται στις δράσεις επιθετικής εξυγίανσης ισολογισμού (πρόγραμμα Sunrise), αλλά αποσκοπεί να «ελαφρώσει» το ενεργητικό της τράπεζας, βάσει και των οδηγιών του επόπτη, περίπου από το ένα τέταρτο των ακινήτων (σ.σ. ως 700 εκατ. ευρώ), τα οποία έχει σωρεύσει στα βιβλία της, ως αποτέλεσμα πλειστηριασμών και οριστικών διακανονισμών (ανακτηθέντα ακίνητα).