Προσλαμβάνει 76 νομικούς και οικονομολόγους η Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους

Η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εβδομήντα έξι (76) άτομα, κατηγορίας ΠΕ και ειδικότητας Οικονομολόγων και Νομικών, στο πλαίσιο της Επιδοτούμενης Πράξης ΕΣΠΑ «Δράσεις ενίσχυσης του συντονισμού και της επικοινωνίας των μη εξυπηρετούμενων δανείων» με MIS 5005124 (ΕΠ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ).

Το επιστημονικό προσωπικό που θα προσληφθεί θα απασχοληθεί σε δεκαέξι (16) Κέντρα Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (Κ.Ε.Υ.Δ.), ανά την Επικράτεια, τα οποία είναι:

· Δήμος Ηλιούπολης

· Δήμος Αθηναίων

· Δήμος Ζωγράφου

· Δήμος Αμαρουσίου

· Δήμος Χαλανδρίου

· Δήμος Καλλιθέας

· Δήμος Φυλής

· Δήμος Πειραιώς

· Δήμος Παύλου Μελά

· Δήμος Σερρών

· Δήμος Κοζάνης

· Δήμος Λαρισαίων

· Δήμος Βόλου

· Δήμος Πατρέων

· Δήμος Αγρινίου

· Δήμος Χανίων

Οι θέσεις θα είναι πλήρους απασχόλησης, κάτι που σημαίνει ότι οι επιλεγέντες θα πρέπει να προβούν σε αναστολή εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Εντός των επόμενων μηνών αναμένεται η έκδοση και νέας προκήρυξης, η οποία θα καλύπτει και τα υπόλοιπα 14 Κέντρα της χώρας.

Η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 4-1-2019 μέχρι και 14-1-2019.

Η προκήρυξη και το σχετικό link βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.keyd.gov.gr/2019/01/03/%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CE%BB%CE%B7%CF%88%CE%B7-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%89%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%BC%CE%B5-%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83/