Σχέδιο "κατάσχεσης" των επιστροφών φόρου για να συμψηφιστούν τον Ιούνιο με το φόρο ακινήτων!

Τον κίνδυνο να μην εισπράξουν επιστροφές φόρων αντιμετωπίζουν περίπου 800.000 φορολογούμενοι που αναμένεται να λάβουν φέτος πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο λόγος είναι ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προτίθενται να συμψηφίσουν τα ποσά των επιστροφών που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από το νέο φόρο ακινήτων, τον λεγόμενο «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), που θα βεβαιωθεί εντός του Ιουνίου!

Τον κίνδυνο να μην εισπράξουν επιστροφές φόρων αντιμετωπίζουν περίπου 800.000 φορολογούμενοι που αναμένεται να λάβουν φέτος πιστωτικά εκκαθαριστικά σημειώματα για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ο λόγος είναι ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών προτίθενται να συμψηφίσουν τα ποσά των επιστροφών που δικαιούνται οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι με τις οφειλές τους από το νέο φόρο ακινήτων, τον λεγόμενο «Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων» (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), που θα βεβαιωθεί εντός του Ιουνίου!

Ουσιαστικά, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών σκοπεύουν να «κατάσχουν» τις φετινές επιστροφές φόρου εισοδήματος για να εισπράξουν νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο ένα μεγάλο μέρος από τα 3,4 δισ. ευρώ του νέου φόρου ακινήτων που θα καταλογίσουν σε εκατομμύρια φορολογούμενους!

Δείτε εδώ τι φέρνουν τα εκκαθαριστικά του φόρου ακινήτων - Ποιοι γλιτώνουν και ποιοι θα πληρώσουν περισσότερα

Ειδικότερα, οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών αναμένεται να εφαρμόσουν τις διατάξεις του άρθρου 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, που προβλέπουν ότι ποσά επιστροφών φόρου κάτω των 1.500 ευρώ, τα οποία δικαιούνται φορολογούμενοι είναι δυνατό πλέον να συμψηφίζονται με μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, δηλαδή με φόρους που έχουν βεβαιωθεί στα ονόματά τους, αλλά οι προθεσμίες εξόφλησής τους δεν έχουν ακόμη εκπνεύσει. Στο πλαίσιο αυτό θα συμψηφίσουν τις επιστροφές φόρων εισοδήματος που οφείλουν κανονικά να καταβάλουν εφάπαξ στους φορολογούμενους εντός του καλοκαιριού με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές τους από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., οι οποίες κανονικά μπορούν να εξοφληθούν σε 6 μηνιαίες δόσεις από τους φορολογούμενους.

Υπολογίστε απλά και γρήγορα τον κύριο φόρο ακινήτων κάνοντας κλικ εδώ

Ιούνιο η ειδοποίηση για το φόρο ακινήτων

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι έχουν ήδη λάβει ή πρόκειται να λάβουν ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος TAXISNET, πιστωτικά εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος δικαιούνται να εισπράξουν τις επιστροφές εντός των μηνών Μαϊου, Ιουνίου ή Ιουλίου. Ωστόσο, εντός του Ιουνίου, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών θα εκδώσουν ηλεκτρονικά και θα αναρτήσουν στους λογαριασμούς των φορολογουμένων στο σύστημα TAXISNET, τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τα οποία θα βεβαιώσουν τις οφειλές του νέου αυτού φόρου ακινήτων. Ουσιαστικά, η υποχρέωση του υπουργείου Οικονομικών να επιστρέψει φόρους εισοδήματος του τρέχοντος οικονομικού έτους θα συμπέσει χρονικά με την βεβαίωση του νέου φόρου ακινήτων, οπότε με βάση το άρθρο 83 του ΚΕΔΕ δίδεται η δυνατότητα συμψηφισμού των επιστροφών φόρου εισοδήματος με τις μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ΕΝ.Φ.Ι.Α., τις οποίες θα χρωστούν οι δικαιούχοι των επιστροφών!

Ουσιαστικά, με τη λογική του υπουργείου Οικονομικών, περίπου 800.000 φορολογούμενοι που δικαιούνται φέτος να εισπράξουν επιστροφές φόρου εισοδήματος εφάπαξ, θα χάσουν τις επιστροφές αυτές ή ένα σημαντικό μέρος τους, προκειμένου οι υπηρεσίες του υπουργείου να χρησιμοποιήσουν τα ποσά των επιστροφών για να εισπράξουν νωρίτερα (ει δυνατόν και εφάπαξ), τα ποσά του ΕΝ.Φ.Ι.Α., τα οποία κανονικά προβλέπεται να καταβληθούν σταδιακά σε 6 μηνιαίες δόσεις από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους.

Υπολογίστε εδώ το συμπληρωματικό φόρο ακινήτων

Έτσι, για παράδειγμα, εάν ένας φορολογούμενος αποκτήσει το δικαίωμα να εισπράξει επιστροφή φόρου 600 ευρώ με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση που θα υποβάλει τον Ιούνιο, αλλά ταυτόχρονα, με βάση το εκκαθαριστικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.  που θα εκδοθεί τον ίδιο μήνα, κληθεί να πληρώσει ποσό της τάξεως των 600 ευρώ, τότε οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του υπουργείου Οικονομικών έχουν το δικαίωμα να συμψηφίσουν την επιστροφή φόρου με τη μη ληξιπρόθεσμη οφειλή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να μην αποδώσουν στο φορολογούμενο κανένα ποσό! Τον συμψηφισμό αυτό οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. έχουν το δικαίωμα να τον πραγματοποιήσουν, παρά το γεγονός ότι ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. μπορεί να εξοφληθεί σε 6 μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο.

Υπολογίστε εδώ τον φόρο για κάθε αγροτεμάχιο, ανάλογα με τα ειδικά χαρακτηριστικά του

Επίσης εάν ένας φορολογούμενος δικαιούται να εισπράξει επιστροφή φόρου εισοδήματος 700 ευρώ με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση που θα υποβάλει τον Ιούνιο, αλλά ταυτόχρονα οφείλει να καταβάλει ΕΝ.Φ.Ι.Α 1.000 ευρώ, σε 6 μηνιαίες δόσεις, από Ιούλιο έως Δεκέμβριο, με βάση το σχετικό εκκαθαριστικό σημείωμα, το υπουργείο Οικονομικών θα του «κατάσχει» ολόκληρη την επιστροφή των 700 ευρώ για να εξοφληθεί αυτόματα ισόποσο τμήμα του μη ληξιπρόθεσμου χρέους του ΕΝ.Φ.Ι.Α., παρά το γεγονός ότι θα υπάρχει δυνατότητα τμηματικής εξόφλησής του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε 6 μηνιαίες δόσεις! Ο φορολογούμενος αυτός θα κληθεί ουσιαστικά να εξοφλήσει σε δόσεις το υπόλοιπο της οφειλής του ΕΝ.Φ.Ι.Α., δηλαδή το ποσό των 300 ευρώ.

Οι «κατασχέσεις» επιστροφών φόρου για να εισπραχθούν ταχύτερα μελλοντικα μη ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο νομοθετήθηκαν για πρώτη φορά από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ των κ.κ. Παπανδρέου και Παπακωνσταντίνου με τη διάταξη του άρθρου 11 του ν. 3943/2011 που τροποποίησε το άρθρο 83 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για τους συμψηφισμούς οφειλών. Η διάταξη αυτή ενεργοποιήθηκε στις αρχές του 2012 με εγκύκλιο που εξέδωσε η τότε πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Με την εγκύκλιο εκείνη είχε διευκρινιστεί, μεταξύ των άλλων ότι:

1) Σε συμψηφισμό υπόκεινται οι βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, είτε είναι ληξιπρόθεσμες είτε όχι.
2) Συμψηφισμός μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα, δηλαδή χωρίς να εκφράσει σχετική επιθυμία (χωρίς να υποβάλει τη σχετική αίτηση-δήλωση) ο δικαιούχος της απαίτησης κατά του Δημοσίου. Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός επιτρέπεται ακόμη και για μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, καθώς και για ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρυθμίσεις τμηματικής εξόφλησης. Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που υφίστανται βεβαιωμένα χρέη στο Δημόσιο (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο), ληξιπρόθεσμα ή μη, ανεξαρτήτως εάν έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση ή σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή τελούν σε αναστολή και από τα στοιχεία που υπάρχουν αποδεικνύεται η απαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου (π.χ. αν υφίσταται τίτλος επιστροφής, αν ο οφειλέτης αιτείται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας από το Δημόσιο ή γνωστοποιεί την απαίτησή του κατά του Δημοσίου ο ίδιος ή η εκκαθαρίζουσα αρχή), τότε ο συμψηφισμός ενεργείται αυτεπάγγελτα από τον προϊστάμενο της υπηρεσίας.
Ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, διενεργείται και σε περίπτωση που ο οφειλέτης είναι ταυτόχρονα και δικαιούχος επιστροφής φόρου ή άλλης χρηματικής απαίτησης κατά του Δημοσίου μικρότερης των 1.500 ευρώ.