Στο 54,7181% το ποσοστό της Τρ. Πειραιώς στη MIG

Στην απόκτηση 1.983.785 μετοχών της Marfin Investment Group προχώρησε σήμερα (3/3) η Τράπεζα Πειραιώς, με το συνολικό ποσοστό της στη MIG να ανέρχεται πλέον σε 54,7181%.

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παράγραφος 2(α) του Νόμου 3461/2006 και σε συνέχεια της από 09.02.2023 δημοσιοποίησης υποβολής υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης από την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. προς τους μετόχους της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών (η «Εταιρεία») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών, μετά ψήφου, μετοχών τους, η Πειραιώς Financial Holdings A.E., μητρική της Τράπεζας Πειραιώς, γνωστοποιεί, ότι η τελευταία απέκτησε στις 03 Μαρτίου 2023 μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.983.785 μετοχές της Εταιρείας, με τιμή απόκτησης €0,2170 ανά μετοχή, η οποία ισούται με την τιμή της Δημόσιας Πρότασης. Οι μετοχές αυτές αντιπροσωπεύουν ποσοστό 0,2112 % των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

Κατόπιν αυτών, η Τράπεζα Πειραιώς κατέχει πλέον 514.082.326 δικαιώματα ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 54,7181 % επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Marfin Investment Group A.E Συμμετοχών.