Συντάξεις: Τα όρια ηλικίας που θα ισχύουν από 1ης/1/2022 [πίνακες με παραδείγματα για όλα τα ταμεία]

Αλλάζουν από το 2022 οι ηλικίες συνταξιοδότησης για πάνω από 1 εκατ. παλαιούς ασφαλισμένους, οι οποίοι αν δεν κατοχυρώσουν κάποιο από τα μεταβατικά όρια ηλικίας ως το τέλος του 2021 θα πρέπει να προετοιμάζονται για σύνταξη στα 67 ή στα 62, εφόσον όμως συμπληρώσουν και 40 χρόνια ασφάλισης.

Τα λεγόμενα μεταβατικά όρια ηλικίας είναι αυτά που επιτρέπουν στους ασφαλισμένους για 3,5 μήνες ακόμη, ως τον Δεκέμβριο του 2021, να θεμελιώσουν ή και να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με όρια ηλικίας κάτω των 67 ετών ή χωρίς την προϋπόθεση της 40ετίας και του 62ου έτους.

Η ισχύουσα νομοθεσία για τα μεταβατικά όρια ηλικίας προβλέπει ότι από τον Αύγουστο του 2015 ως και τον Δεκέμβριο του 2021 οι παλαιοί ασφαλισμένοι με ένσημα πριν από το 1993 αποκτούν δικαίωμα συνταξιοδότησης με νέο όριο ηλικίας, αρκεί να συμπληρώνουν στο διάστημα από 19/8/2015 ως 31/12/2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προβλέπονταν για τη συνταξιοδότησή τους με τις παλιές διατάξεις, αυτές δηλαδή που ήταν σε ισχύ ως τις 18 Αυγούστου του 2015.

Για παράδειγμα, αν ένας ασφαλισμένος έβγαινε με τις παλιές διατάξεις με 35ετία χωρίς όριο ηλικίας, θα έπρεπε να έχει την 35ετία μέχρι 18 Αυγούστου του 2015 ώστε να μην επιβαρυνθεί από τις αλλαγές που τέθηκαν σε ισχύ από 19 Αυγούστου και μετά. Αν όμως είχε την 35ετία (της παλιάς διάταξης) μετά τις 19 Αυγούστου που ισχύουν οι νέες διατάξεις, τότε το δικαίωμα συνταξιοδότησης θα μπορούσε να το ασκήσει μόνον όταν συμπλήρωνε την ηλικία των 58 ετών + 6 μήνες. Αν έχει την 35ετια το 2021 θα βγει στη σύνταξη με όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ενώ αν πιάνει την 35ετία το 2022, τότε θα φορτωθεί 5 χρόνια και δεν θα μπορεί να βγει στη σύνταξη αν δεν έχει 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 ετών.

Οι παλαιοί πριν από το 1993 ασφαλισμένοι μπορούν να διασωθούν από απότομη αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης εφόσον συμπληρώσουν ως τον Δεκέμβριο του 2021 τα όρια ηλικίας μαζί με το χρόνο ασφάλισης που ίσχυαν με τις παλιές διατάξεις. Ουσιαστικά θα πρέπει να πιάσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που είχαν ως τον Αύγουστο του 2015, ώστε να αποφύγουν το ξαφνικό άλμα για σύνταξη στα 67 ή στα 62 με 40 έτη.

Τα νέα όρια ηλικίας αφορούν όσους δεν συμπληρώσουν ως το τέλος του 2021 το όριο ηλικίας και το χρόνο ασφάλισης που προέβλεπαν για τη συνταξιοδότησή τους οι διατάξεις που ήταν σε ισχύ ως τις 18/8/2015.

Αντίθετα, δεν επηρεάζονται και δεν θα επηρεαστούν από τα νέα όρια ηλικίας που ισχύουν μετά την 1η/1/2022 οι παλαιοί ασφαλισμένοι που θα συμπληρώσουν ως τις 31/12/2021 το όριο ηλικίας ή και το χρόνο ασφάλισης που απαιτούνταν για να πάρουν σύνταξη με τις παλιές διατάξεις ως τις 18/8/2015. Στις περιπτώσεις αυτές οι ασφαλισμένοι έχουν είτε θεμελιωμένο είτε κατοχυρωμένο δικαίωμα συνταξιοδότησης. Το θεμελιωμένο δικαίωμα είναι όταν έχουν πιάσει και το νέο όριο ηλικίας που ισχύει με τις μεταβατικές διατάξεις από 19/8/2015 ως 31/12/2021. Κατοχυρωμένο δικαίωμα αποκτούν όσοι έχουν πιάσει μεν τα παλιά όρια ηλικίας ως το 2021 αλλά θα συμπληρώσουν το νέο όριο συνταξιοδότησης μετά το 2022.

Για παράδειγμα:

  1. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και έχει πιάσει τις προϋποθέσεις αυτές από το 2018 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 60 ετών, που το έχει ήδη συμπληρώσει από το 2020. Σε αυτήν την περίπτωση έχουμε θεμελιωμένο δικαίωμα και δεν επηρεάζεται από τις αλλαγές του 2022.
  2. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία και πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές το 2021 θα βγει στη σύνταξη με νέο όριο ηλικίας 61 ετών και 6 μήνες, ανεξάρτητα από το αν το νέο όριο ηλικίας (61,6 έτη) θα το συμπληρώσει το 2024. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε κατοχυρωμένο δικαίωμα που πάλι δεν μπορεί να επηρεαστεί από τις αλλαγές του 2022 διότι ο ασφαλισμένος έχει «κλειδώσει» τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν εντός της μεταβατικής περιόδου (2015-2021).
  3. Ασφαλισμένος που θα έπαιρνε σύνταξη σε ηλικία 58 με 35ετία αλλά πιάνει τις προϋποθέσεις αυτές μετά το 2022 θα μπορεί να βγει στη σύνταξη είτε με 40 έτη ασφάλισης και ηλικία 62 είτε στα 67 στην περίπτωση που δεν πιάσει την 40ετία πριν από τα 67. Η μόνη εναλλακτική είναι να βγει στα 62, αλλά με μειωμένη σύνταξη. Δεν αποκλείεται να δούμε μετά το 2022 ασφαλισμένους να βγαίνουν με μειωμένη σύνταξη έχοντας 35ετία και 37ετία!

Τα νέα όρια ηλικίας των δημοσίων υπαλλήλων

Τα όρια ηλικίας για 7 κατηγορίες ασφαλισμένων του Δημοσίου, έτσι όπως ισχύουν ως το τέλος του 2021 και όπως διαμορφώνονται από 1ης/1/2022, έχουν ως εξής:

  1. Ανδρες υπάλληλοι πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 62ο έτος (και μετά το 2022).
  2. Γυναίκες με πρόσληψη πριν ή μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 55ο έτος.
  3. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2011 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 56ο έτος (μέχρι 2021).
  4. Ανδρες και γυναίκες με πρόσληψη μετά το 1983 που συμπληρώνουν την 25ετία το 2012 παίρνουν μειωμένη σύνταξη με όριο ηλικίας το 58ο έτος.
  5. Γονείς που συμπληρώνουν 25ετία τα έτη 2011 ή 2012 και έχουν ανήλικο τέκνο ως το 2012, ή το απέκτησαν και μετά το 2013, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με τα όρια ηλικίας που ισχύουν όταν κλείσουν το 52ο ή το 55ο έτος αντίστοιχα. Αν τα 52 ή τα 55 συμπληρωθούν μετά την 1η/1/2022 παίρνουν πλήρη στα 67 ή μειωμένη στα 56-58, εκτός αν συμπληρώσουν 40ετία, οπότε αποχωρούν στα 62.
  6. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983 με 25ετία ως το 2010 και 35ετία με το 58ο έτος συμπληρωμένα το 2021 παίρνουν σύνταξη με όριο ηλικίας το 61o έτος και 6 μήνες. Αν η 35ετία ή η ηλικία των 58 συμπληρωθούν από 1ης/1/2022 βγαίνουν στα 62 με 40ετία ή στα 67 με λιγότερα από 40 έτη.
  7. Υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μετά το 1983, αλλά είχαν και ένσημα εκτός Δημοσίου πριν από το 1983, και συμπληρώνουν 37ετία ως το 2021 παίρνουν σύνταξη στα 61,2. Από το 2022 πάνε στα 62 με 40ετία.

Τα όρια ηλικίας για σύνταξη από το Δημόσιο

Πρόσληψη μέχρι 31/12/1982 ή από 1ης/1/1983 με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 35 έτη (1) Ηλικία στην 35ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
35ετία από 19/8 ως 31/12/2015 58 58,5
35ετία το 2016 58 59
35ετία το 2017 58 59,5
35ετία το 2018 58 60
35ετία το 2019 58 60,5
35ετία το 2020 58 61
35ετία το 2021 58 61,5
35ετία το 2022 58 62 και 40 έτη

 (1) Για την 35ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας και προϋπηρεσίας με ένσημα ΙΚΑ. Για την 25ετία γυναικών αναγνωρίζεται χρόνος τέκνων.

Πρόσληψη μετά την 1η/1/1983 (και με ένσημα εκτός Δημοσίου ως το 1982) με 25ετία ως το 2010

Σύνταξη με 37 έτη (2) Ηλικία στην 37ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη από 19/8 ως 31/12/2015 55 55,11
37 έτη το 2016 55 56,9
37 έτη το 2017 55 57,8
37 έτη το 2018 55 58,6
37 έτη το 2019 55 59,5
37 έτη το 2020 55 60,3
37 έτη το 2021 55 61,2
37 έτη το 2022 55 62 και 40 έτη

 (2) Για την 37ετία συνυπολογίζεται χρόνος στρατιωτικής θητείας.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2011

Σύνταξη με 36 έτη (3) Ηλικία στην 36ετία Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
36 έτη το 2017 58 59,5
36 έτη το 2018 58 60
36 έτη το 2019 58 60,5
36 έτη το 2020 58 61
36 έτη το 2021 58 61,5
36 έτη το 2022 58 62 και 40 έτη

 (3) Αναγνωρίζονται 4 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Πρόσληψη από 1ης/1/1983 ως 31/12/1992 με 25ετία που συμπληρώνεται το 2012

Σύνταξη με 37 έτη (4) Ηλικία στην 37ετια Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
37 έτη το 2017 59 60,2
37 έτη το 2018 59 60,6
37 έτη το 2019 59 60,11
37 έτη το 2020 59 61.3
37 έτη το 2021 59 61,8
37 έτη το 2022 59 62 και 40 έτη

(4) Αναγνωρίζονται 5 πλασματικά έτη από σπουδές, στρατιωτική θητεία και επιπλέον 1, 3 και 5 έτη από τέκνα.

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2011 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 52 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 55
το 2016 56,9
το 2017 58,5
το 2018 60,2
το 2019 61,1
το 2020 63,7
το 2021 65,3
το 2022 67

Σύνταξη γονέων με 25ετία το 2012 και ανήλικο τέκνο

Με ηλικία 55 ετών Οριο ηλικίας συνταξιοδότησης
Από 19/8 ως 31/12/2015 56,6
το 2016 58
το 2017 59,6
το 2018 61
το 2019 62,6
το 2020 64
το 2021 65,6
το 2022 67