Σύνταξη πριν από τα 67 μέσα στο 2021 - Για ποιους ανοίγουν παράθυρα συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη ανοίγει μέσα στο 2021, με συνολικά 32 ευνοϊκές ασφαλιστικές διατάξεις. Οι ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις διασώζονται από τις αυξήσεις στα όρια ηλικίας και δεν χρειάζεται να ανησυχούν για τυχόν ανατροπές. «Κλειδώνουν» δηλαδή το δικαίωμα να πάρουν πλήρη σύνταξη πριν από τα 67 και μειωμένη σύνταξη πριν από τα 62.

Να σημειωθεί πως πρόκειται για μεταβατικές διατάξεις που παραμένουν σε ισχύ ολόκληρη τη φετινή χρόνια. Από το 2022 για όσους δεν πρόλαβαν να κατοχυρώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης μπαίνει τέλος στις διατάξεις που επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πλήρης σύνταξη να καταβάλλεται στα 67 ή εναλλακτικά στα 62 με 40 έτη δουλειάς. Σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται μειωμένη σύνταξη η «αποχώρηση» από την αγορά εργασίας θα γίνεται με τη συμπλήρωση του 62 έτους της ηλικίας.

Η «Βραδυνή της Κυριακής» με τη βοήθεια της δικηγόρου Ασπασίας Παπαθανασοπούλου -που είναι ειδική σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης- παρουσιάζει τις 32 διατάξεις που «ξεκλειδώνουν» τη συνταξιοδότηση εντός του 2021. 

Δημόσιοι υπάλληλοι

Πλήρης σύνταξη ακόμη και στα 60

Εννέα διατάξεις -που είναι ενιαίες για άντρες και γυναίκες δημόσιους υπαλλήλους- δίνουν τη δυνατότητα για πλήρη σύνταξη πριν από τα 67. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 

 • Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το 1961 και έχουν «πιάσει» 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Εφόσον συμπλήρωσαν 35 συνολικά έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2018, ανοίγουν την πόρτα εξόδου στα 60.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το 1961 και έχουν συμπληρώσει 25ετία μέσα στο 2011. Εφόσον συμπλήρωσαν 36 συνολικά έτη ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2018, ανοίγουν την πόρτα εξόδου στα 60.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν γεννηθεί το πρώτο εξάμηνο του 1961 και έχουν «πιάσει» 25ετία μέχρι το τέλος του 2011. Εφόσον συμπλήρωσαν 36 συνολικά έτη ασφάλιση μέχρι το τέλος του 2019, ανοίγουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι -γεννημένοι από τον Αύγουστο του 1960 και μετά- που έχουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010. Εφόσον συμπλήρωσαν 35 συνολικά χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2019, δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι -γεννημένοι από τον Αύγουστο του 1960 και μετά- που έχουν 25ετία μέχρι το τέλος του 2011. Εφόσον συμπλήρωσαν 36 συνολικά χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2019, δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών. 
 • Δημόσιοι υπάλληλοι -που έχουν γεννηθεί το 1961- συμπληρώνουν 25ετία έως και το τέλος του 2010. Αν «έπιασαν» 35 έτη συνολικά µέχρι και το τέλος του 2019, ανοίγουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 60 ετών και 6 μηνών.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι -που έχουν γεννηθεί από το Φεβρουάριο του 1960 έως τον Ιανουάριο του 1961- φτάνουν την 25ετία έως το τέλος του 2012. Βγαίνουν σε πλήρη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 11 μηνών, εφόσον έφτασαν τα 37 χρόνια ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2019. 
 • Δημόσιοι υπάλληλοι -που έχουν γεννηθεί από το Σεπτέμβριο έως το Δεκέμβριο του 1957- συμπλήρωσαν 25ετία το 2011. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη σε ηλικία 63 ετών και 3 μηνών.
 • Δημόσιοι υπάλληλοι που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και φτάνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021. Δικαιούνται πλήρη σύνταξη.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ειδικές ρυθμίσεις για τρίτεκνους, γονείς ανηλίκων και γυναίκες με 25ετία

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για συγκεκριμένες ομάδες δημοσίων υπαλλήλων. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 

 • Τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι γεννηµένοι από τον Μάιο του 1964 έως και τον Δεκέμβριο του 1964 που έφτασαν τα 21 έτη ασφάλισης το 2011. Μπορούν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών. 
 • Γονείς ανηλίκων τέκνων -που γεννήθηκαν από το Μάιο έως το Δεκέμβριο του 1964- με 25ετία το 2011. Αναγκαία προϋπόθεση είναι κατά τη συμπλήρωση της 25ετίας να είχαν ακόμα ανήλικο το παιδί. Δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 56 ετών και 9 μηνών.
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010 υπό προϋποθέσεις δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία  63 ετών και 6 µηνών.

Δημόσιοι υπάλληλοι

Μειωμένη από τα 55

Τέσσερα παράθυρα υπάρχουν για την «έξοδο» των δημοσίων υπαλλήλων με μειωμένη σύνταξη. Αναλυτικά προβλέπονται τα εξής: 

 • Άνδρες -γεννηµένοι το 1961- που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 ετών. 
 • Γυναίκες -γεννηµένες το 1966- που συμπλήρωσαν 25ετία το 2010, μπορούν να βγουν στη σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. 
 • Άνδρες -γεννηµένοι το 1965- που συμπλήρωσαν 25ετία το 2011, μπορούν να πάρουν σύνταξη σε ηλικία 56 ετών
 • Άνδρες -γεννηµένοι το 1963- που συμπλήρωσαν 25ετία το 2012, συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 58 ετών. 

Ιδιωτικός τομέας

Ταχύτερη συνταξιοδότηση

Παράθυρα για ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη υπάρχουν και στον ιδιωτικό τομέα. Ειδικότερα, οι ενιαίες ρυθμίσεις για άντρες και γυναίκες που θέλουν να πάρουν πλήρη σύνταξη είναι οι εξής: 

 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι έως και το τέλος του 1960. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 60 ετών και 11 μηνών με 10.500 ημέρες ασφάλισης έως το τέλος του 2012 και με 11.100 ημέρες ασφάλισης μέχρι σήμερα.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1966. Με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το τέλος του 2010 συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 55 ετών.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1966 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το τέλος του 2011. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 55 ετών και 9 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1965 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και το τέλος του 2012. Απαιτούμενη ηλικία για συνταξιοδότηση είναι 56 ετών και 6 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και το τέλος του 1959. Με 35 έτη ασφάλισης έως το τέλος του 2011 και με 36 έτη ασφάλισης μέχρι την έξοδο από την αγορά εργασίας δικαιούνται σύνταξη σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΟΑΕΕ γεννημένοι έως και το Δεκέμβριο του 1959. Με 35 έτη ασφάλισης έως το τέλος του 2012 και με 37 έτη ασφάλισης μέχρι τη συνταξιοδότηση αποχωρούν από την αγορά εργασίας σε ηλικία 61 ετών και 3 μηνών. 
 • Ασφαλισμένοι που έχουν συµπληρώσει 40 έτη ασφάλισης µέχρι την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήµατος µε πραγµατικό ή πλασµατικό χρόνο και συµπληρώνουν το 62ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2021.

Ειδικές διατάξεις για γυναίκες

Ευνοϊκές ρυθμίσεις ισχύουν για γυναίκες που θέλουν να ανοίξουν την πόρτα εξόδου. Ειδικότερα προβλέπονται τα εξής: 

 • Γυναίκες στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα -γεννημένες το 1966- μπορούν να αποχωρήσουν στα 55 εφόσον συμπλήρωσαν έως 31 Δεκεμβρίου 2010 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. Ωστόσο, πρέπει από τις 4.500 ημέρες ασφάλισης οι 3.600 να είναι στα βαρέα και ανθυγιεινά. Επίσης, οι 1000 ημέρες πρέπει να έχουν συμπληρωθεί στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης.
 • Γυναίκες -γεννημένες το 1965- που συμπλήρωσαν έως 31 Δεκεμβρίου 2011 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης. Εφόσον έχουν 3.600 ημέρες στα βαρέα και ανθυγιεινά και εξ αυτών 1.000 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης, ανοίγουν την πόρτα εξόδου στα 56. 
 • Γυναίκες που συμπλήρωσαν έως 31 Δεκεμβρίου 2012 τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 3.600 στα βαρέα και ανθυγιεινά. Συνταξιοδοτούνται στα 57 αν έχουν 1.000 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα τα τελευταία 17 έτη προ της συνταξιοδότησης και είναι γεννημένες το 1964.
 • Μητέρες ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (γεννημένες από τον Απρίλιο έως και τον Δεκέμβριο του 1960) με 5.500 ημέρες ασφάλισης έως το τέλος του 2011. Αν έχουν παιδί γεννημένο από το 1993 και μετά, μπορούν να βγουν στη σύνταξη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών. 

Ιδιωτικός τομέας

Μειωμένη σύνταξη βάσει ενσήμων

Πέντε διατάξεις προβλέπονται στον ιδιωτικό τομέα για τη χορήγηση μειωμένης σύνταξης σε άντρες και γυναίκες στον ιδιωτικό τομέα. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής: 

 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το 1968 με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31 Δεκεμβρίου 2010. Βγαίνουν στη σύνταξη σε ηλικία 53 ετών.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1968. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 53 ετών και 9 μηνών με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31 Δεκεμβρίου 2011
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1967. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 54 ετών και 6 μηνών με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως το τέλος του 2012
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ –ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο τρίμηνο του 1963. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 58 ετών και 9 μηνών με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα ως το τέλος του 2013.
 • Ασφαλισμένοι/ες του πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ γεννημένοι το πρώτο εξάμηνο του 1962. Συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών με 10.500 ένσημα συνολικά, εκ των οποίων τουλάχιστον 7.500 στα βαρέα έως και 31 Δεκεμβρίου 2014.

Τον τελευταίο καιρό επικρατεί μία διάχυτη εντύπωση ότι με τον ασφαλιστικό νόμο που ψηφίστηκε τον Φεβρουαρίου του 2020, βελτιώθηκαν τα ηλικιακά όρια συνταξιοδότησης. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί και τα ηλικιακά όρια που ισχύουν και εφαρμόζονται, είναι αυτά που καθόρισε ο Νόμος Κατρούγκαλου τον Αύγουστο του 2015, δηλαδή η κατ’ έτος αύξηση του ηλικιακού ορίου για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέσα στην μεταβατική περίοδο από τις 18 Αυγούστου 2015 έως και 31 Δεκεμβρίου 2021.

Αυτό που αναμένουμε είναι να τοποθετηθεί το υπουργείο Εργασίας επισήμως σχετικά με τα ηλικιακά όρια όταν αυτά συμπληρώνονται από την 1η Ιανουαρίου 2022 και εφεξής, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης έχει συμπληρωθεί μέσα στην μεταβατική περίοδο, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021. Θα πρέπει δηλαδή να ξεκαθαρισθεί σαφώς ότι στην περίπτωση κατά την οποία ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021, αλλά το ηλικιακό όριο συμπληρώνεται μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, η συνταξιοδότηση θα εξακολουθήσει να γίνεται στο όριο ηλικίας που ορίζει ο Νόμος Κατρούγκαλου με τον χρόνο ασφάλισης αυτό, και ότι ο ασφαλισμένος δεν θα χρειάζεται να συμπληρώσει τα γενικώς ισχύοντα για τον χρόνο ασφάλισης ή το όριο ηλικίας.