Τα τέλη κυκλοφορίας του 2020 - αναλυτικοί πίνακες

Αμετάβλητα παραμένουν τα τέλη κυκλοφορίας οχημάτων του έτους 2020, σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσά που ίσχυσαν για το τρέχον έτος. Εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων θα κληθούν να πληρώσουν, εώς τις 31 Δεκεμβρίου 2019, τέλη τα οποία κυμαίνονται από 22 έως 1.380 ευρώ για όλα τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι 31-10-2010. Για όσα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα κυκλοφόρησαν σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010 και μετά, τα ποσά των τελών υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου το άνθρακα ανά χιλιόμετρο και κυμαίνονται από 0,9 έως 3,72 ευρώ ανά γραμμάριο εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα. Για τα φορτηγά ιδιωτικής χρήσης τα τέλη κυμαίνονται από 75 έως 1.490 ευρώ ανάλογα με τον μικτό τους βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης τα ποσά των τελών κλιμακώνονται από 210 έως 510 ευρώ ανά όχημα, ανάλογα με τον αριθμό των θέσεων καθημένων. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή στην Ε.Ε. μέχρι 31-10-2010 τα τέλη ανέρχονται σε 290 ευρώ, ενώ για όσα ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε Ελλάδα ή Ε.Ε. από την 1η-11-2010, τα τέλη υπολογίζονται και πάλι με βάση τις εκπομπές ρύπων. Για τα φορτηγά Δ.Χ. τα τέλη κυμαίνονται από 125 έως 1.460 ανά όχημα και ανάλογα με το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ενώ για τα λεωφορεία Δ.Χ. (αστικά, υπεραστικά και τουριστικά), τα τέλη κλιμακώνονται ανάλογα με τις θέσεις καθημένων από 210 έως και 595 ευρώ (βλ. αναλυτικούς πίνακες).


Τα ειδοποιητήρια πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του 2020 αναρτήθηκαν χθες στους λογαριασμούς που έχουν στο TAXISnet περίπου 5,5 εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να "κατεβάσει" το ειδοποιητήριο πληρωμής των τελών σε ειδική εφαρμογή του συστήματος TAXISNET, που λειτουργεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www1.gsis.gr/webtax2/telhkykl/year2012-telhkykl.do . Στην εφαρμογή αυτή, κάθε ιδιοκτήτης οχήματος μπορεί να δει το ειδοποιητήριό του, αφού συμπληρώσει τον ΑΦΜ και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός του.

Η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2020 λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Η εξόφληση των τελών πρέπει να γίνει μέσω τραπεζών ή υποκαταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή μέσω e-banking. Για την πληρωμή μέσω τραπεζών ή μέσω των ΕΛ.Τ.Α., οι ιδιοκτήτες των οχημάτων θα πρέπει να εκτυπώσουν τα σχετικά ειδοποιητήρια από τους λογαριασμούς τους στο σύστημα ΤΑΧΙSnet.


Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης πληρωμής των τελών, προβλέπεται η επιβολή προστίμου ισόποσου των οφειλομένων τελών με συνέπεια ο ιδιοκτήτης να υποχρεούται να πληρώσει τα τέλη εις διπλούν.

ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31.10.2010 

και δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ανεξαρτήτως της ημερομηνίας πρώτης ταξινόμησής τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ

Κατηγορία

 

Κυλινδρισμός κινητήρα

(κυβ. εκατ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Πρώτη ταξινόμηση στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ: 

έως το 2000

από το 2001

έως το 2005

από το 2006

και μετά

Α'

Έως 300

22

22

22

Β'

301-785

55

55

55

Γ'

786-1.071

120

120

120

Δ'

1.072-1.357

135

135

135

Ε'

1.358-1.548

225

240

255

ΣΤ'

1.549-1.738

250

265

280

Ζ'

1.739-1.928

280

300

320

Η'

1.929-2.357

615

630

690

Θ'

2.358-3.000

820

840

920

Ι'

3.001-4.000

1.025

1.050

1.150

Κ'

4.001 και άνω

1.230

1.260

1.380β) Επιβατικά αυτοκίνητα ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1.11.2010 και μετά:
Λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ

ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0-90

0

91-100

0,90

101-120

0,98

121-140

1,20

141-160

1,85

161-180

2,45

181-200

2,78

201-250

3,05

Άνω των 251

3,72

Ο τρόπος αυτός υπολογισμού ισχύει για όλα τα προαναφερόμενα αυτοκίνητα, άσχετα από την τεχνολογία που αυτά ενσωματώνουν (βενζινοκίνητα, υβριδικά, πετρελαιοκίνητα κ.λ.π.).


ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ, ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Φορτηγά

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνεται υπόψη το μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα, ως εξής:

Κατηγορία

Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 

(σε ευρώ)

Α'

Έως 1.500

75

Β'

1.501 - 3.500

105

Γ'

3.501 - 10.000

300

Δ'

10.001 - 20.000

600

Ε'

20.001 - 30.000

940

ΣΤ'

30.001 - 40.000

1.320

Ζ'

40.001 και άνω

1.490

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στις περιπτώσεις Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτων για τα οποία εκδίδεται άδεια κυκλοφορίας ενιαίας κυκλοφοριακής μονάδας (άδεια ρυμουλκού με επικαθήμενο), τα τέλη κυκλοφορίας υπολογίζονται μόνο με βάση το μικτό βάρος της ενιαίας αυτής κυκλοφοριακής μονάδας (για το οποίο έχει ληφθεί υπόψη και το βάρος του ρυμουλκού), χωρίς την προσθήκη των 300 Ευρώ (ΣΧΕΤ: 1075062/988/Τ.&Ε.Φ./19-9-2003 έγγραφο της Διεύθυνσης Τελών & Ειδικών Φορολογιών της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών).

β) Λεωφορεία

Για τον υπολογισμό των τελών κυκλοφορίας λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις των καθημένων, ως εξής: 

Κατηγορία

Θέσεις καθημένων

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 33

210

Β'

34 - 50

410

Γ'

51 και άνω

510


γ) Ασθενοφόρα και νεκροφόρες: 300,00 ευρώ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

α) Επιβατικά που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ έως την 31/10/2010: 290 ευρώ.

β) Επιβατικά ταξινομούμενα για πρώτη φορά στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ από την 1/11/2010 και μετά, 

αποκλειστικά με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο). Συγκεκριμένα, 

λαμβάνονται υπόψη οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, όπως αυτές αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ (γρμ. CO2 ανά χιλιόμετρο)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΝΑ ΓΡΑΜΜΑΡΙΟ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 (σε ευρώ)

0 - 100

0

101 - 150

2,25

Άνω των 151

2,8

γ) Φορτηγά:

Κατηγορία

Μικτό βάρος 

σε χιλιόγραμμα

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 

(σε ευρώ)

Α'

έως

3.500

125

Β'

3.501 -

10.000

195

Γ'

10.001 -

19.000

340

Δ'

19.001 -

26.000

495

Ε'

26.001 -

33.000

650

ΣΤ'

33.001 -

40.000

925

Ζ'

40.001

και άνω

1.460

Ρυμουλκά (τράκτορ) : 300 ευρώ. 


δ) Λεωφορεία 

ΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 50

210

Β'

51 και άνω

385

 

 

 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων και ορθίων

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 50

215

Β'

51 και άνω

300

 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ

Θέσεις καθημένων

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας (σε ευρώ)

Α'

έως 40

430

Β'

41 και άνω

595