ΤΑΙΠΕΔ: Διορισμός των εκπροσώπων στο ΔΣ των ΕΛΠΕ

Τον διορισμό των εκπροσώπων του Δημοσίου στο ΔΣ των ΕΛΠΕ (και όχι την εκλογή τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων) προβλέπει η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ που υπεβλήθη στην σημερινή γενική συνέλευση των μετόχων η οποία - ύστερα από την υποβολή της πρότασης αυτής - αναβλήθηκε για τις 28 Μαίου.

Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης των ΕΛΠΕ, η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ δεν εμποδίζει σε καμία περίπτωση τον προγραμματισμένο μετασχηματισμό της εταιρείας ο οποίος προχωρά σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του ομίλου.

Η έκτακτη γενική συνέλευση προκλήθηκε προκειμένου να προσαρμοστεί το καταστατικό της εταιρείας στις προβλέψεις του νέου νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση. Όπως σημειώνουν οι ίδιοι κύκλοι, «ο νόμος παρέχει δύο δυνατότητες στους μέτοχους για την ανάδειξη του ΔΣ. Tο διορισμό των 2/5 από συγκεκριμένους μετόχους και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ στην οποία συμμετέχουν οι υπόλοιποι μέτοχοι, ή την εκλογή του συνόλου των μελών από τη ΓΣ που είναι και η βέλτιστη διεθνής πρακτική και αποτέλεσε και την εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Διοίκηση, προσθέτουν, έχει την ευθύνη να προτείνει αλλαγές με τις οποίες εξασφαλίζεται πλήρης συμμόρφωση με το θεσμικό πλαίσιο, αλλά και αλλαγές που αποτελούν τις πλέον κατάλληλες για μια εταιρία με δεκάδες χιλιάδες μετόχους.

Η πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ προβλέπει ότι από τα έντεκα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα 4 μέλη διορίζονται από το Δημόσιο για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ και τα υπόλοιπα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, χωρίς την συμμετοχή του ΤΑΙΠΕΔ.

«Το θέμα της διακυβέρνησης δεν είναι μόνο θέμα διορισμού ή ελέγχου του ΔΣ, αλλά ένα ευρύτερο θέμα του τρόπου διακυβέρνησης με συγκεκριμένους στόχους και κριτήρια που εξασφαλίζονται από το σύνολο των αλλαγών στο καταστατικό των ΕΛΠΕ», αναφέρουν οι ίδιοι κύκλοι και προσθέτουν: «Σε κάθε περίπτωση και οι δύο επιλογές είναι σύμφωνες με το νόμο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης και δε δημιουργούν κανένα θέμα αλλαγής ή πρόβλημα στον προγραμματισμένο εταιρικό μετασχηματισμό». Σημειώνουν εξάλλου ότι τοΤΑΙΠΕΔ μόλις χθες ενημέρωσε τη Διοίκηση για την απόφαση του να επιλέξει την εναλλακτική που δίνει ο νόμος, δηλαδή του διορισμού των 2/5 των μελών του ΔΣ από μέτοχο και την εκλογή των υπολοίπων από τη ΓΣ. Αυτό σημαίνει ότι βάσει και των προθεσμιών που ορίζει ο νόμος απαιτείται μία εβδομάδα δημοσιότητας της εναλλακτικής αυτής επιλογής του μετόχου, για αυτό και η Γ.Σ αναβλήθηκε για τις 28 Μαίου.