Τέλη κυκλοφορίας με το μήνα για όσους καταθέτουν πινακίδες

Τέλη κυκλοφορίας που αναλογούν ακριβώς στους μήνες άρσης της ακινησίας και ανάκτησης των πινακίδων θα μπορούν να καταβάλλουν φέτος χιλιάδες ιδιοκτήτες αυτοκινήτων οι οποίοι απέσυραν από την κυκλοφορία τα οχήματά τους στο τέλος του προηγούμενου έτους και επιθυμούν να τα επανακυκλοφορήσουν για μικρό χρονικό διάστημα εντός του τρέχοντος έτους. Το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να εφαρμόσει και φέτος το σύστημα των τελών κυκλοφορίας με βάση τον αριθμό των μηνών κυκλοφορίας μέσα στη διάρκεια του έτους όχι όμως με τις προσαυξήσεις στα αναλογούντα τέλη τις οποίες προέβλεπαν οι διατάξεις που εφαρμόστηκαν τα προηγούμενα τρία χρόνια.

Συγκεκριμένα, με διάταξη που περιελήφθη σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουνίου στη Βουλή, δίδεται η δυνατότητα ανάκτησης των πινακίδων με την καταβολή των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν ακριβώς στους μήνες επανακυκλοφορίας κάθε οχήματος. Εάν για παράδειγμα ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.000 κυβικών το οποίο επιβαρύνεται κανονικά με ετήσια τέλη 690 ευρώ, θελήσει να επανακυκλοφορήσει το όχημά του μόνο για δύο μήνες μέσα στο 2020, παίρνοντας πίσω μόνο για το διάστημα αυτό τις πινακίδες που κατέθεσε, θα επιβαρυνθεί με τα 2/12 των ετησίων τελών που αναλογούν στο αυτοκίνητό του δηλαδή με τέλη 115 ευρώ (690 ευρώ Χ 2/12), κι όχι με τα 3/12 των 690 ευρώ ή με 172,5 ευρώ, που προέβλεπε το σύστημα ανάκτησης πινακίδων μέχρι πέρυσι.

Αντίστοιχα αν ένας ιδιοκτήτης αυτοκινήτου 2.400 κυβικών με ετήσια τέλη 920 ευρώ θελήσει να επανακυκλοφορήσει το όχημά του και να πάρει πίσω τις πινακίδες του για το διάστημα Ιούλιος- Δεκέμβριος θα πρέπει να καταβάλλει 460 ευρώ (6/12 των 920 ευρώ) αντί για 612,8 ευρώ (8/12 των 920 ευρώ), που θα κατέβαλλε αν ίσχυε ξανά το ίδιο με πέρυσι σύστημα ανάκτησης των πινακίδων.

Οι διατάξεις που καθιερώνουν από φέτος το νέο αυτό ευνοϊκότερο σύστημα επανακυκλοφορίας οχημάτων με πληρωμή των ακριβώς αναλογούντων τελών κυκλοφορίας περιλαμβάνονται στο άρθρο 32 του πολυνομοσχεδίου και προβλέπουν τα εξής:

Άρθρο 32
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 σχετικά με την άρση ακινησίας οχημάτων έτους
2020 με αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
Στο άρθρο 36 του ν. 2093/1992 (Α΄181) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήματος αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2020, με αναλογική καταβολή των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στους μήνες άρσης ακινησίας του οχήματος. Διάστημα άρσης ακινησίας μικρότερο του μηνός λογίζεται για τους σκοπούς του παρόντος, ως ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων τελών κυκλοφορίας.»
2. Το ένατο εδάφιο της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση άρσης αναγκαστικής ακινησίας, εξαιρετικά εντός του έτους 2020, καταβάλλονται αναλογικά τα τέλη κυκλοφορίας για τους μήνες που υπολείπονται μέχρι το τέλος του έτους.»