Τι φόρους πληρώνουν φέτος οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων - Υπολογίστε

Μειωμένα κατά 20% - 30% είναι τα ετήσια εισοδήματα από ενοίκια τα οποία δηλώνουν φέτος στην Εφορία εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων.

Αιτία η απόφαση της κυβέρνησης να επιβάλει αναγκαστικό "κούρεμα" κατά 40% στα ενοίκια των μηνών Μαρτίου-Ιουνίου και Σεπτεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 προκειμένου να μειώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων και εργαζομένων που μισθώνουν τα ακίνητά τους και έχουν υποστεί τεράστιες οικονομικές ζημιές εξαιτίας της επιδημίας του κορωνοϊού.

Εξαιτίας της μείωσης των φορολογητέων εισοδημάτων τους κατά 20% - 30% αλλά και λόγω της μη επιβολής ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης τα ποσά των φόρων που καλούνται να καταβάλουν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι, με τα εκκαθαριστικά των φετινών φορολογικών τους δηλώσεων, είναι μειωμένα έως και 49%.

Υπολογίστε το φόρο για τα εισοδήματα από ενοίκια με το παρακάτω εργαλείο:

Οι εκπτώσεις φόρου και οι χρηματικές αποζημιώσεις που έλαβαν οι ιδιοκτήτες δεν υπολογίζονται φέτος, διότι οι μεν εκπτώσεις φόρου έχουν συμψηφιστεί με άλλες οφειλές των ιδιοκτητών και τις έχουν μειώσει, ενώ οι άμεσες χρηματικές αποζημιώσεις, οι οποίες αφορούν στις μειώσεις ενοικίων των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020 και ισοδυναμούν με το 20% των ενοικίων των μηνών αυτών, καταβλήθηκαν εντός του 2021 και θα δηλωθούν του χρόνου, στις δηλώσεις του 2022 που θα υποβληθούν για το 2021

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία:

α) Το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ βάσει κλίμακας στην οποία ισχύουν συντελεστές:

* 15% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του εισοδήματος

* 35% για τα επόμενα 23.000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ

* 45% για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

Π.χ., για φορολογούμενο που απέκτησε κατά την διάρκεια του 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 24.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος υπολογίζεται ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 12.000 ευρώ Χ 35% = 4.200 ευρώ

* 1.800 ευρώ + 4.200 ευρώ = 6.000 ευρώ

Επίσης, για έναν άλλο φορολογούμενο που απέκτησε το 2020 συνολικό καθαρό εισόδημα 36.000 ευρώ από ενοίκια, ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 23.000 ευρώ Χ 35% = 8.050 ευρώ

* 1.000ευρώ Χ 45% = 450 ευρώ

1.800 ευρώ + 8.050 ευρώ + 450 ευρώ = 10.300 ευρώ.

 

β) Στο ετήσιο εισόδημα από ενοίκια το οποίο αποκτήθηκε το 2020 δεν επιβάλλεται φέτος ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2,2%-10%.

Πρόκειται για την εισφορά που έχει νομοθετηθεί από το 2011 και επιβαρύνει ετήσια εισοδήματα από όλες αθροιστικά τις πηγές τα οποία υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Σύμφωνα με έκτακτη νομοθετική ρύθμιση που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση με σκοπό την οικονομική ανακούφιση των φορολογουμένων που έχουν πληγεί οικονομικά εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, η επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης αναστέλλεται ειδικά για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 τα οποία δεν προέρχονται από μισθούς ή συντάξεις.

Δηλαδή φέτος κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας των εισοδημάτων του 2020, τα εισοδήματα από ενοίκια, από κινητές αξίες, από χρηματοοικονομικά προϊόντα κι από επιχειρηματικές κι αγροτικές δραστηριότητες δεν επιβαρύνονται με την συγκεκριμένη εισφορά.


Ενδεικτικό του πόσο που θα μειωθούν οι φόροι στα εισοδήματα από ενοίκια, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, είναι το ακόλουθο παράδειγμα:

 

Ιδιοκτήτης εκμισθούμενου ακινήτου που εισέπραττε σταθερά κάθε μήνα καθαρό (φορολογητέο) ποσό ενοικίου 1.300 ευρώ το 2019 δήλωσε συνολικά στην Εφορία το 2020, για το 2019, φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια συνολικού ύψους 15.600 ευρώ. Για το ποσό αυτό φορολογήθηκε ως εξής:

* 12.000 ευρώ Χ 15% = 1.800 ευρώ

* 3.600 ευρώ Χ 35% = 1.260 ευρώ

* 1.800 ευρώ + 1.260 ευρώ = 3.060 ευρώ.

Δηλαδή, ο φορολογούμενος αυτός πλήρωσε το 2020, για το καθαρό εισόδημα από ενοίκια του 2019, φόρο 3.060 ευρώ.

 

Επιπλέον, ο φορολογούμενος αυτός, επειδή δήλωσε εισόδημα μεγαλύτερο από 12.000 ευρώ επιβαρύνθηκε και με ειδική εισφορά αλληλεγγύης, η οποία υπολογίστηκε με 2,2% στο τμήμα του εισοδήματός του πάνω από το όριο των 12.000 ευρώ, ως εξής:

 

15.600 ευρώ – 12.000 ευρώ =3.600 ευρώ

3.600 ευρώ Χ 2,2% = 79,20.

 

Εν τέλει, το συνολικό ποσό των φόρων που πλήρωσε για τα ενοίκια του 2019 ανερχόταν σε 3.139,20 ευρώ (3.060 ευρώ φόρος εισοδήματος + 79,20 ευρώ ειδική εισφορά αλληλεγγύης).

 

Το 2020, το καθαρό ποσό μηνιαίου ενοικίου των 1.300 ευρώ μειώθηκε κατά 40% στους 8 από τους 12 συνολικά μήνες του έτους και διαμορφώθηκε στα 780 ευρώ, καθώς εφαρμόστηκαν οι νομοθετικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα οικονομικής στήριξης ενοικιαστών που είναι επιχειρηματίες οι οποίοι επλήγησαν από τον κορωνοϊό ή αναγκάστηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους λόγω του κορωνοϊού κ.λπ.

Συνεπώς, το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια του συγκεκριμένου ιδιοκτήτη μειώθηκε το 2020 κατά 26,67%, από τα 15.600 ευρώ στα 11.440 ευρώ [(1.300 ευρώ Χ 4 μήνες) + (780 ευρώ Χ 8 μήνες)]. Στο εισόδημα των 11.440 ευρώ του έτους 2020, το οποίο δηλώνεται φέτος από τον ιδιοκτήτη, αναλογεί πλέον φόρος εισοδήματος 1.716 ευρώ, ενώ δεν θα επιβληθεί καθόλου ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ως εκ τούτου, ο φορολογούμενος αυτός καλείται να πληρώσει φέτος για τα ενοίκια του 2020 το ποσό των 1.716 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι μειωμένο κατά 45,33% σε σύγκριση με τα 3.139,20 ευρώ, που πλήρωσε για το εισόδημα του 2019 (φόρος εισοδήματος 3.060 ευρώ + ειδική εισφορά αλληλεγγύης 79,20 ευρώ)