Το νέο βιβλίο του Κώστα Μελά: «Ο μύθος των αποτελεσματικών αγορών»

«Ο Μύθος των αποτελεσματικών αγορών» είναι ο τίτλος του νέου βιβλίου του καθηγητή Κώστα Μελά, η παρουσίαση του οποίου θα γίνει τη Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στο Polis Art Cafe (Πεσμαζόγλου 5).

Στην παρουσίαση ο συγγραφέας θα συζητήσει με τον ομότιμο καθηγητή του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββα Ρομπόλη.

Στο βιβλίο αυτό, όπως εξηγεί ο συγγραφέας, καταβάλλεται μια σημαντική προσπάθεια να τεθεί υπό κριτική διερεύνηση η κυρίαρχη σήμερα χρηματοοικονομική θεωρία, η λεγόμενη «νέα ποσοτική» χρηματοοικονομική θεωρία και ως εκ τούτου οι θιασώτες και οι συνοδοιπόροι της, αλλά κυρίως όλοι όσοι λειτουργούν εδώ και κάμποσα χρόνια με βάση τις αποφάνσεις και τα πορίσματά της στον χώρο των χρηματοπιστωτικών αγορών, οι «ποσοτικάριοι», όπως ονομάζονται στη χρηματιστηριακή αργκό.

«Οι σύγχρονοι «ποσοτικάριοι» χρηματοοικονομολόγοι -αναφέρει ο Κώστας Μελάς- με διάφορους τρόπους κάνουν τα υποδείγματά τους όλο και πιο σύνθετα ελπίζοντας να «πλησιάσουν» την πραγματικότητα, χωρίς όμως επιτυχία.
Ενώ αυτές οι προσπάθειες εντάσσονται σαφέστατα στην προσπάθεια διεύρυνσης της θετικής ευρετικής των υποδειγμάτων, γεγονός απολύτως θεμιτό, αποδεικνύονται όχι γόνιμες.
Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε με απλά λόγια ότι οι συγκεκριμένοι χρηματοοικονομολόγοι προσπαθούν να ταιριάξουν «τον κανόνα» πάνω στα δεδομένα ώστε ενδεχομένως να ανταποκρίνεται σε αυτά. Η όλη προσπάθεια παρά τις συγκυριακές ελπίδες που δημιουργεί λόγω τυχαίων γεγονότων, τους τόνους χαρτί που καταναλώνεται και τις αμέτρητες ώρες συζητήσεων καταλήγει πάντα σε αποτυχία. Το γιατί μπορεί να ειπωθεί με πολλούς τρόπους που ουσιαστικά συμπυκνώνονται σε ένα: το ανθρώπινο περιβάλλον διαρκώς μεταβάλλεται με αποτέλεσμα τα γεγονότα να καθίστανται απρόβλεπτα.»

Στην παρουσίαση θα αναλυθούν τα γενικότερα θεωρητικά ζητήματα που υποβαστάζουν τη διαδεδομένη σήμερα αντίληψη περί πλήρους αυτονόμησης της οικονομίας, ως επιστήμης, από την πολιτική και την κοινωνία, με στόχο την ανάδειξη τους ως προβληματικών και εντέλει ψευδών. Η επικυρίαρχη αυτή άποψη, γνωστή ως «οικονομισμός», αποτελεί την αιχμή του δόρατος όλων αυτών που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια.