Τρ. Πειραιώς: Νέο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού με αποζημίωση έως 220 χιλ. ευρώ

Πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης προσωπικού, με αποζημίωση η οποία μπορεί να φθάσει τις 180.000 ευρώ, ή και τις 220.000 ευρώ στην επιλογή της μακροχρόνιας άδειας (sabbatical), ανακοίνωσε σήμερα η Τράπεζα Πειραιώς.

Όπως ανακοινώθηκε, το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους του δικτύου καταστημάτων, έχει σχεδιαστεί με τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο και περιλαμβάνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο που θα το επιλέξει και την οικογένειά του, ώστε να τους προσφέρει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Το πρόγραμμα αφορά κατά κύριο λόγο εργαζομένους στο δίκτυο καταστημάτων, σε ρόλους που επηρεάζονται από τον μετασχηματισμό του στο νέο μοντέλο.

Περιλαμβάνει δε, ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με πρόσφατα προγράμματα οικειοθελούς αποχώρησης της Τράπεζας, με σημαντικές προσαυξήσεις στο συνολικό ποσό αποζημίωσης και με στόχο να υποστηρίξει ιδιαίτερα εργαζόμενους σε ρόλους που μεταβάλλονται ενώ ενσωματώνει σημαντικές παροχές για τον εργαζόμενο και την οικογένειά του.

Σε συνεργασία με εξωτερικούς εξειδικευμένους συνεργάτες, η Τράπεζα έχει σχεδιάσει επίσης συμβουλευτικά προγράμματα, τα οποία θα καθοδηγούν τους συμμετέχοντες που το επιθυμούν, στην ομαλή μετάβασή τους σε νέες επαγγελματικές διαδρομές.

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ολοκληρώνεται στις 3 Νοεμβρίου ενώ οι εργαζόμενοι που θα υποβάλλουν αίτημα ένταξης στο πρόγραμμα έως και τις 27 Οκτωβρίου, θα πριμοδοτηθούν με επιπλέον ποσό αποζημίωσης.

Όπως επισημαίνεται η Τράπεζα Πειραιώς υλοποιεί ένα ευρύ πρόγραμμα εταιρικού μετασχηματισμού που περιλαμβάνει αλλαγές στο μοντέλο λειτουργίας, συνεχή εξορθολογισμό του κόστους και ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητές της. Ειδικότερα για το Δίκτυο των 387 καταστημάτων της σε όλη την Ελλάδα, η υιοθέτηση του νέου τύπου τραπεζικού καταστήματος στοχεύει στην αναβάθμιση της εμπειρίας του πελάτη με σύγχρονες τραπεζικές πρακτικές και με παράλληλη κεντροποίηση εργασιών ώστε να δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις πωλήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Πρόγραμμα πραγματοποιείται από την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2023 έως και την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου 2023.