Τράπεζα Πειραιώς: Στα 4 ευρώ ορίζει την τελική τιμή για το placement το ΤΧΣ

Στο άνω άκρο του εύρους τιμών, δηλαδή στα 4 ευρώ, κλείνει τελικά η τιμή διάθεσης για το placement της Τράπεζας Πειραιώς καθώς οι προσφορές για το 27% του ΤΧΣ υπερβαίνουν πολλαπλάσια την ζήτηση.

Όπως ανακοίνωσε μόλις το ΤΧΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17, παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 και σε συνέχεια ανακοίνωσης δημοσιεύτηκε νωρίτερα σήμερα (06.03.2024), και σύμφωνα με την σημερνή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του (06.03.2024), το ΤΧΣ ανακοινώνει ότι από την 6 Μαρτίου 2024, οι διαχειριστές θα ενημερώσουν τους επενδυτές που συμμετέχουν στη διεθνή προσφορά ότι αιτήσεις αγοράς Προσφερόμενων Μετοχών κάτω από το ποσό των τεσσάρων (€4,00) Ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.