Αυξήθηκε ο αριθμός των μικροοφειλετών

Το ποσό των 140 δισ. ευρώ αγγίζει το άθροισμα των χρεών προς την εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία και είναι ερώτημα τα περισσότερα εκ των οποίων θεωρούνται χαμένα.

Παράλληλα, στο πρώτο τρίμηνο του 2019 παρατηρήθηκε αύξηση του αριθμού των μικροοφειλετών της εφορίας, ποσών, μέχρι 500 ευρώ, μειώθηκαν οι μεσαίοι οφειλέτες και αυξήθηκαν οι μεγάλοι.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιέχει η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, στο πρώτο τρίμηνο του 2019, το ύψος των χρεών προς την εφορία ανήλθε σε 104,3 δισ. ευρώ ενώ το χρέος προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, έφτασε 35,4 δισ. ευρώ. Αθροιστικά το ληξιπρόθεσμο χρέος προς Εφορία και Ταμεία ανέρχεται σε 19,7 δισ. ευρώ ή στο 75% του ΑΕΠ.

Ενόψει των δύο ρυθμίσεων των υφιστάμενων χρεών μέχρι και σε 120 δόσεις, τα υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας δεν τρέφουν μεγάλες προσδοκίες. Τα περισσότερα χρέη είναι παλαιά και δύσκολα εισπράξιμα.

Ενδεικτικό είναι πως από το χρέος των 104,3 δισ. ευρώ, προς την εφορία εισπράξιμο θεωρείται ένα ποσό μικρότερο από 20 δισ. ευρώ. Επίσης από τα χρέη των 35,4 δισ. ευρώ προς τα Ταμεία, "χαμένα" θεωρούνται χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία ύψους 25 δισ. ευρώ, καθώς οι αναλύσεις του ΚΕΑΟ και του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι προέρχονται από μεγάλους και στρατηγικούς κακοπληρωτές που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 ή παλαιότερα!

 

Επίσης τα συγκεκριμένα χρέη είναι ηλικίας άνω της δεκαετίας και οφείλονται από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα τα οποία σήμερα ενδεχομένως να μην υπάρχουν.

Στο πλαίσιο αυτό ο πήχης των προσδοκιών για την ένταξη στις δύο παράλληλες ρυθμίσεις χρεών μέχρι και σε 120 δόσεις τίθεται σε χαμηλότερα επίπεδα αναφορικά με το ποσό των χρεών που θα ενταχθούν σε αυτές.
Το χρέος προς την Εφορία

Το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο των χρεών προς την Εφορία στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, διαμορφώθηκε στα 104,3 δισ ευρώ, αυξημένο κατά 2,67 δισ ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018. Ωστόσο σε σύγκριση με το τέλος του 2018 διαπιστώνεται μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά 49,81 εκατ. ευρώ.

Αυτή η μείωση οφείλεται στο γεγονός ότι στη διάρκεια του πρώτου τριμήνου οι εκροές από το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή οι εισπράξεις και διαγραφές ληξιπρόθεσμων οφειλών (2,27 δισ. ευρώ), ήταν περισσότερες από τις εισροές, δηλαδή τη δημιουργία νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών (2,22 δις ευρώ).

Παράλληλα, μείωση παρουσιάζει και το "πραγματικό" ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο, δηλαδή το συνολικό υπόλοιπο μετά την αφαίρεση των οφειλών οι οποίες χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης. Ειδικότερα, το πραγματικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο την 1/4/2019 ανήλθε στα 86,05 δις ευρώ, μειωμένο κατά 1,48 δισ ευρώ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 και κατά 209 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2018.

Εξετάζοντας την πορεία του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε μηνιαία βάση διαπιστώνεται ότι τον Ιανουάριο (στοιχεία κατά την 1/2/2019) αυξήθηκε κατά 329,38 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης προέρχεται από τον ΦΠΑ, λόγω της λήξης της προθεσμίας καταβολής της δόσης της τελευταίας περιοδικής δήλωσης του 2018.

Ωστόσο τον Φεβρουάριο (στοιχεία κατά την 1/3/2019) το συνολικό ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο μειώθηκε κατά 42,61 εκατ. ευρώ, γεγονός που αποδίδεται σε εισπράξεις και διαγραφές που αφορούν σε οφειλές φόρων εισοδήματος και περιουσίας, καθώς και σε δικαστικά έξοδα. Τον Μάρτιο (στοιχεία κατά την 1/4/2019) η μείωση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου ήταν μεγαλύτερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα (336,57 εκατ. ευρώ). Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης εντοπίζεται στην κατηγορία εισοδήματος και περιλαμβάνει εκτός από τις εισπράξεις και σημαντικό ποσό διαγραφών.

Στα θετικά στοιχεία του πρώτου τριμήνου του 2019 περιλαμβάνεται η περαιτέρω μείωση του ρυθμού δημιουργίας νέων ληξιπρόθεσμων, αφού τα νέα ληξιπρόθεσμα της περιόδου 1/12/2018-28/2/2019 ανέρχονται σε 2,6 δις ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 919,5 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Αναφορικά με τον συνολικό αριθμό των οφειλετών, στο πρώτο τρίμηνο του 2019 παρατηρείται αύξηση κατά 32.251 πρόσωπα (φυσικά και νομικά) σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018 με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται στους 3.940.098 οφειλέτες.

Η αύξηση του αριθμού των οφειλετών προέρχεται κυρίως από τους οφειλέτες με χρέη μικρότερα από 500 ευρώ, ενώ μείωση παρατηρείται στον αριθμό εκείνων που οφείλουν μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ.

Σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο παρατηρείται μείωση του αριθμού των οφειλετών κατά 124.652, με αποτέλεσμα τη σταδιακή αποκλιμάκωση του συγκεκριμένου μεγέθους στο πλαίσιο της εποχικότητας.

Εξετάζοντας τη μηνιαία εξέλιξη του αριθμού των οφειλετών διαπιστώνεται ότι τον Ιανουάριο το πλήθος των οφειλετών αυξήθηκε κατά 59.447 πρόσωπα σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο σημειώθηκε μείωση κατά 118.424 και 65.675 οφειλέτες αντίστοιχα.