Δείτε το ποσό που πρέπει να καλύψετε με ηλεκτρονικές πληρωμές για να μην πληρώσετε παραπάνω φόρο

ΤΙ ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΚΑΛΥΨΕΙ

ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ή ΜΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΤΟ 2017

ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ή ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ (*)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ

(*)

3000

300

10,00%

4000

400

10,00%

5000

500

10,00%

6000

600

10,00%

7000

700

10,00%

8000

800

10,00%

9000

900

10,00%

10000

1000

10,00%

11000

1150

10,45%

12000

1300

10,83%

13000

1450

11,15%

14000

1600

11,43%

15000

1750

11,67%

16000

1900

11,88%

17000

2050

12,06%

18000

2200

12,22%

19000

2350

12,37%

20000

2500

12,50%

22000

2800

12,73%

24000

3100

12,92%

26000

3400

13,08%

28000

3700

13,21%

30000

4000

13,33%

35000

5000

14,29%

40000

6000

15,00%

45000

7000

15,56%

50000

8000

16,00%

60000

10000

16,67%

70000

12000

17,14%

80000

14000

17,50%

90000

16000

17,78%

100000

18000

18,00%

150000

28000

18,67%

160000

30000

18,75%

170000

30000

17,65%

200000

30000

15,00%

(*) Δαπάνες αγοράς αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με «πλαστικό χρήμα» ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών ή με μετρητά για όσους εξαιρούνται από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών. Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου ποσού κατά περίπτωση, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.