ΕΕ: Στον αέρα η χρηματοδότηση των ομολόγων ESG αξίας 267 δισ.

Μια σημαντική αγορά ομολόγων ESG, αξίας 267 εκατ. ευρώ, μπορεί να μην είναι αρκετά «πράσινη» ώστε να αξίζει να συμπεριληφθεί σε μια αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις βιώσιμες επενδύσεις στην περιοχή, σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία συμβουλεύει την Κομισιόν, αναφέρει το Bloomberg.

Η πλατφόρμα που συμβουλεύει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές πολιτικές και τις πολιτικές διακυβέρνησης προτείνει να εξαιρεθούν οι ροές που δημιουργούνται μέσω των ομολόγων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα (SLB) από μια άσκηση της ΕΕ που έχει σχεδιαστεί για να παρακολουθεί πόσο καλά λειτουργούν οι «πράσινοι» κανόνες του μπλοκ.

«Η ενσωμάτωση αυτών των μέσων θα απαιτούσε μια σε βάθος αξιολόγηση της ουσιαστικότητας και της φιλοδοξίας των στόχων των SLB», σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η πλατφόρμα την Πέμπτη. Αντ’ αυτού θα πρέπει να δοθεί έμφαση στα πράσινα ομόλογα, τα οποία στοχεύουν σε συγκεκριμένα έργα, αναφέρεται στην έκθεση με τίτλο «Παρακολούθηση των κεφαλαιακών ροών προς βιώσιμες επενδύσεις».

Η αγορά των SLBs, η οποία σύμφωνα με εκτιμήσεις του BloombergNEF αξίζει περίπου 290 δισεκατομμύρια δολάρια (267 εκατ. ευρώ), έχει γίνει στόχος τακτικών επικρίσεων από αναλυτές και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων, οι οποίοι σημειώνουν ότι τα ομόλογα συχνά συνοδεύονται από αδύναμους στόχους που είναι δύσκολο να παρακολουθηθούν. Μια έκθεση της περασμένης εβδομάδας από τη μη κερδοσκοπική μη κερδοσκοπική πρωτοβουλία Climate Bonds Initiative, η οποία επικεντρώνεται στους επενδυτές, διαπίστωσε ότι πάνω από το 80% των 768 SLB που εκδόθηκαν από το 2018 έως τον Νοέμβριο του περασμένου έτους δεν είναι ευθυγραμμισμένα με τους παγκόσμιους κλιματικούς στόχους. Παρ’ όλα αυτά, το BNEF σημείωσε ότι οι τίτλοι -αν γίνουν σωστά- προσφέρουν μια σημαντική ευκαιρία να συνδεθούν οι βιώσιμοι στόχοι με τη χρηματοδότηση χρέους.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η ΕΕ θέσπισε πληθώρα νέων κανονισμών για να καταστήσει την οικονομία της περιοχής πιο «πράσινη». Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται η εφαρμογή τον Μάρτιο του 2021 του κανονισμού για τη δημοσιοποίηση της βιώσιμης χρηματοδότησης, ενός εγχειριδίου κανόνων που αποσκοπεί στη βελτίωση της υποβολής εκθέσεων ESG από τους διαχειριστές επενδύσεων. Φέτος η ΕΕ εξέδωσε την οδηγία για τη δέουσα επιμέλεια ως προς την εταιρική βιωσιμότητα, η οποία επιβάλλει σχέδια για τη μετάβαση στο κλίμα και την παρακολούθηση των αλυσίδων αξίας.

Η πλατφόρμα, στα μέλη της οποίας περιλαμβάνονται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, καθώς και οι ρυθμιστικές αρχές της ΕΕ για τις τράπεζες, τις αγορές και τις ασφάλειες, αναπτύσσει ένα σύστημα για να παρακολουθεί κατά πόσο οι κανονισμοί καταφέρνουν να οδηγήσουν τους επενδυτές να τοποθετούν τα χρήματά τους σε εταιρείες που ανταποκρίνονται στην υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Η Helena Vines-Fiestas, η οποία προεδρεύει της πλατφόρμας, λέει ότι το εγχείρημα δεν είναι καθόλου απλό. Ενώ υπάρχει «μεγάλη εμπειρία στην παρακολούθηση των ροών κεφαλαίων», είναι η πρώτη φορά που θα συνδεθούν με κανονιστικές ρυθμίσεις.

Εκτός από τις ανησυχίες σχετικά με την αξιοπιστία τους, τα ομόλογα που συνδέονται με τη βιωσιμότητα παρουσιάζουν κι άλλα προβλήματα, σύμφωνα με την έκθεση. Συχνά συνδυάζουν περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς βασικούς δείκτες επιδόσεων, γεγονός που καθιστά την παρακολούθηση των επιδόσεων περίπλοκη. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί αν αναχρηματοδοτούν υφιστάμενο χρέος.

Εκτός από τη σύσταση του είδους της χρηματοδότησης από τις τράπεζες και τις αγορές που πρέπει να συμπεριληφθεί κατά τον υπολογισμό των κεφαλαιακών ροών, η πλατφόρμα συμβουλεύει επίσης την Επιτροπή να επικεντρωθεί στις κεφαλαιακές δαπάνες. Αυτές παρέχουν την καλύτερη εικόνα για το κατά πόσο οι εταιρείες εφαρμόζουν τα σχέδια μετάβασης στο κλίμα, δήλωσε η Vines-Fiestas.