Ελεγκτικό Συνέδριο: Συζητήθηκε μία από τις τέσσερις ομαδικές υποθέσεις για αναδρομικά

Μια εκ των τεσσάρων ομαδικών υποθέσεων των συνταξιούχων που ήταν προγραμματισμένες να απασχολήσουν το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ) συζητήθηκε με δηλώσεις των δικηγόρων των συνταξιούχων, του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ.

Να σημειωθεί ότι δεν υπήρξε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο, όπως συνήθως γίνεται, αλλά λόγω της πανδημίας οι συνήγοροι κατέθεσαν δηλώσεις ότι συναινούν να διεξαχθεί η δίκη, χωρίς να αγορεύσουν.

Ειδικότερα, στο IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Κωνσταντίνο Κωστόπουλο, πραγματοποιήθηκε η προβλεπόμενη διαδικασία με τις δηλώσεις των δικηγόρων, του εκπροσώπου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και του ΕΦΚΑ για μια μόνο ομάδα αιτήσεων-αγωγών συνταξιούχων.

Ο αντεπίτροπος του ΕΣ Αντώνιος Νικητάκης, πρότεινε στο Τμήμα να εκδοθεί προδικαστική απόφαση προκειμένου να συμπληρωθεί ο φάκελος της υπόθεσης αυτής, λόγω ελλείψεων στα στοιχεία που είχαν προσκομιστεί και είναι αναγκαία για το σχηματισμό πλήρους εικόνας της εκκρεμούς υπόθεσης. Το Τμήμα επιφυλάχθηκε να εκδώσει την σχετική απόφασή του.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση αυτή των συνταξιούχων που απασχόλησε το ΕΣ έχει το χαρακτήρα πιλοτικής δίκης, σύμφωνα με το νόμο 4700/2020.

Υπενθυμίζεται ότι στο ΕΣ έχουν προσφύγει πολιτικοί συνταξιούχοι του δημόσιου τομέα (πρώην δημοσίων υπαλλήλων) και συνταξιούχων καθηγητών των ΑΕΙ και ΤΕΙ, διευθυντών και γιατρών του ΕΣΥ κ.λπ. και εκκρεμούν στο εν λόγω Τμήμα προς εκδίκαση περίπου 70.000 ανάλογες ομαδικές αιτήσεις (1.700 δικογραφίες).

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν αναδρομικά διαφορές στις συντάξεις τους λόγω των περικοπών που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έως το περασμένο έτος.

Αναφορικά με τις τρεις άλλες υποθέσεις που ήταν προγραμματισμένες να απασχολήσουν σήμερα το ΕΣ, ο συνήγορος του ελληνικού Δημοσίου δεν προσκόμισε δήλωση ότι συναινεί να δικαστούν οι υποθέσεις χωρίς ακροαματική διαδικασία (κατά την ισχύουσα νομοθεσία για να συζητηθεί μια υπόθεση με τη μέθοδο των δηλώσεων -δηλαδή, χωρίς αγορεύσεις, κ.λπ.- πρέπει όλα τα διάδικα μέρη να συναινέσουν. Ένα εκ των μερών να μην συναινέσει, δεν μπορεί η υπόθεση να προχωρήσει).

Κατά συνέπεια, ο κ. Κωστόπουλος οδηγήθηκε στην αναβολή των τριών αυτών υποθέσεων και όρισε την συντομότερη δικάσιμο που προβλέπει η νομοθεσία, που είναι η 11η Μαρτίου 2021.