Έρευνα: Tο 32% δυστυχεί στην εργασία του – Το 53% χάνει το κίνητρο

 

Οι νέες πολιτικές και δραστηριότητες των εταιρειών που υιοθετήθηκαν λόγω πανδημίας, αλλά και οι περικοπές που παρέμειναν έως και σήμερα, δεν φαίνεται να ικανοποιούν τους εργαζομένους, οι οποίοι σε ένα σοβαρό ποσοστό τους, σκέφτονται ακόμη και την εγκατάλειψη του κλάδου εργασίας τους, θέτοντας σε κίνδυνο εκείνους που ήδη αντιμετωπίζουν ελλείψεις προσωπικού.

Σύμφωνα με έρευνα της Cloud Assess, ένας στους πέντε σκέφτεται να παραιτηθεί από την εταιρεία του μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 17% δηλώνει ότι μπορεί να εγκαταλείψει εντελώς τον κλάδο στον οποίο εργάζεται. Περισσότερο από το 1/3 δε των εργαζομένων, δηλώνουν ότι η εμπειρία τους είναι χειρότερη τώρα από ό,τι πριν από το 2020.

Επιπλέον, σχεδόν το ένα τρίτο των εργαζομένων (30%) πιστεύει ότι η επιχείρηση στην οποία εργάζονται είναι λιγότερο αποτελεσματική τώρα, ως απόρροια της πανδημίας.

Οι πιο συνηθισμένοι λόγοι που επικαλούνται οι εργαζόμενοι, περιλαμβάνουν ελλείψεις προσωπικού (51%), λιγότερη εκπαίδευση (37%), χειρότερη επικοινωνία (36%) και λιγότερες ευκαιρίες για ανάπτυξη (26%).

Ως αποτέλεσμα, το 53% αισθάνεται ότι έχει δεν υπάρχει πια κίνητρο, το 32% είναι δυστυχισμένο στη δουλειά του, ενώ το 31% είναι λιγότερο παραγωγικό.

Οι νέες πολιτικές δεν είναι πάντα καλές

Η έρευνα ανέλυσε επίσης τις συγκεκριμένες αλλαγές πολιτικής που οδηγούν σε αυτές τις συνεχείς προκλήσεις για τους εργαζομένους. Διαπίστωσε ότι το 85% των επιχειρήσεων υιοθέτησε νέες «χωρίς γραφείο πολιτικές» (τηλεργασία) για τους εργαζομένους, ως αποτέλεσμα της πανδημίας και παραμένει σε αυτό το μοτίβο το 80%.

Οι νέες πολιτικές που είναι πολύ πιθανό να συνεχίσουν να περιλαμβάνουν κλήσεις που στο Zoom, διαδικτυακή εκπαίδευση, λιγότερες συσκέψεις και επισκέψεις.

Ορισμένες από αυτές τις αλλαγές υποστηρίζονται από τους εργαζόμενους. Για παράδειγμα, το 76% υποστηρίζει τη μετάβαση προς βιντεοκλήσεις, αντί για τηλεφωνικές κλήσεις, ενώ το 61% πιστεύει ότι το να έχει λιγότερες συναντήσεις έχει θετικό αντίκτυπο στην επιχείρηση για την οποία εργάζεται.

Ωστόσο, εκτός από την υιοθέτηση νέων πολιτικών, σχεδόν τα 2/3 (64%) των επιχειρήσεων, διέκοψαν εξ ολοκλήρου ορισμένες δραστηριότητες λόγω της πανδημίας και έκτοτε δεν τις έχουν ξαναρχίσει, οδηγώντας τους εργαζόμενους σε δυσαρέσκεια και ανησυχία.

Οι δραστηριότητες που είναι πιο πιθανό να μην υπάρχουν πια είναι τα ομαδικά πάρτι, οι προσωπικές συναντήσεις και η προσωπική εκπαίδευση.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι το 84% των εργαζομένων θα ήθελε να δει τουλάχιστον μερικές από αυτές τις δραστηριότητες να επιστρέφουν, υποδηλώνοντας μια ισχυρή απαίτηση μεταξύ των εργαζομένων για της ζωτικής σημασίας πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τα μέλη της ομάδας τους.

Ακόμη, η προσωπική εκπαίδευση βρέθηκε ότι είναι η δραστηριότητα που οι περισσότεροι εργαζόμενοι θα ήθελαν να ξαναδούν. Αυτό δεν αποτελεί έκπληξη, δεδομένου του τεράστιου αντικτύπου που είχε η πανδημία στην εκπαίδευση στις επιχειρήσεις.

Μάλιστα, σχεδόν τα 3/4 (73%) των εργαζομένων που ερευνήθηκαν, υποστηρίζουν ότι η εκπαίδευση που τους προσφέρεται από τον εργοδότη τους έχει επηρεαστεί από την πανδημία.

Το 26% δηλώνει ότι τους προσφέρονται λιγότερες ευκαιρίες κατάρτισης, ενώ πάνω από ένας στους 10 (11%) ισχυρίζεται ότι ο εργοδότης τους έχει σταματήσει να παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης και ανάπτυξης εντελώς.

Πολλοί εργοδότες επιλέγουν επίσης να προχωρήσουν προς την ηλεκτρονική εκπαίδευση ή την ηλεκτρονική μάθηση. Το 28% δηλώνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσής τους παρέχεται διαδικτυακά, με το 11% να δηλώνει ότι το 100% της εκπαίδευσής του παρέχεται πλέον με αυτόν τον τρόπο.

Εντούτοις, αυτή η αλλαγή στις διατάξεις κατάρτισης δεν έχει αποδειχθεί δημοφιλής, καθώς το 85% των εργαζομένων που έχουν προχωρήσει στην ηλεκτρονική εκπαίδευση, πιστεύουν ότι είχε κάποιου είδους αρνητικό αντίκτυπο.