«Πρωταθλητές» στις ώρες εργασίας οι Έλληνες - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat

«Πρωταθλήτρια» στους εργαζόμενους με πάνω από 49 ώρες εργασίας την εβδομάδα είναι η Eλλάδα σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Πιο αναλυτικά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 7% των μισθωτών εργάστηκαν το 2022 πολλές ώρες (συνήθως 49 ώρες ή περισσότερες την εβδομάδα) στην κύρια εργασία τους.

Ένα υψηλότερο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων εργαζόταν πολλές ώρες (30% του συνόλου των αυτοαπασχολούμενων) σε σύγκριση με τους μισθωτούς (4% του συνόλου των μισθωτών).

Επιπλέον, οι πολλές ώρες εργασίας ήταν πιο συχνές μεταξύ των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (28% του συνόλου των ειδικευμένων εργαζομένων στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία) και των διευθυντικών στελεχών (24%) σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη μεγάλη επαγγελματική ομάδα (όλες με λιγότερο από 8%).

Η Ελλάδα είχε το υψηλότερο ποσοστό εργαζομένων με πολλές ώρες εργασίας (12,6%), ενώ ακολουθούν η Γαλλία και η Κύπρος (από 10%). Εν τω μεταξύ, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν σε Βουλγαρία, Λιθουανία και Λετονία (από 1% έκαστη).

Ο αριθμός των ωρών εργασίας ανά εβδομάδα περιλαμβάνει όλες τις ώρες, συμπεριλαμβανομένων των επιπλέον ωρών, είτε αμειβομένων είτε μη αμειβομένων, αλλά δεν περιλαμβάνει το χρόνο μετακίνησης μεταξύ κατοικίας και χώρου εργασίας και τον χρόνο που απαιτείται για το κύριο διάλειμμα για γεύμα (συνήθως κατά την ώρα του μεσημεριανού γεύματος).