Εθνική Τράπεζα: Λύσεις ρευστότητας σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στη διάθεση νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων προχωρά η Εθνική Τράπεζα σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB.

Η χρηματοδότηση εξασφαλίζεται κατά 60% από την Εθνική Τράπεζα και κατά 40% άτοκα από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB με προνομιακούς όρους.

Συγκεκριμένα αφορά:

Δάνεια ρευστότητας επιχειρήσεων: Πρόκειται για δάνεια για τις δαπάνες που σχετίζονται με το εμπορικό και συναλλακτικό κύκλωμα της επιχείρησης οι επιχειρηματίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσό από €10 χιλ. έως €1,5 εκατ., για 2 έως 5 χρόνια, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Δάνεια ψηφιακής αναβάθμισης: Πρόκειται για δάνεια για την ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών της επιχείρησης (εξοπλισμός και λογισμικό, διαδίκτυο, ευρυζωνικές συνδέσεις, δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, δορυφορικές τεχνολογίες, εφαρμογές, ιστότοποι, API, υπηρεσίες cloud), εκπαίδευση εργαζομένων και απασχόληση ειδικών πληροφορικής, digital marketing και social media, εφαρμογή ψηφιακών τεχνολογιών (τρισδιάστατη εκτύπωση, ρομποτική, IoT, τεχνητή νοημοσύνη, drones, εικονική πραγματικότητα), καθώς και δαπάνες συμβούλων για ανάλυση αναγκών και εκπόνηση μελέτης της επένδυσης. Υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης με ποσό από €25 χιλ. έως €1 εκατ., για διάρκεια 2 έως 10 χρόνια, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες.

Πράσινα συγχρηματοδοτούμενα δάνεια: Πρόκειται για δάνεια για επενδύσεις στην προμήθεια και εγκατάσταση υποδομών επαναφόρτισης και ανεφοδιασμού οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, στην αναβάθμιση/επέκταση υφιστάμενων σταθμών ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης μέσων μεταφοράς χαμηλών ή μηδενικών ρύπων και στη δημιουργία τοπικών μονάδων παραγωγής ή αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ, για τους σκοπούς λειτουργίας της υποδομής επαναφόρτισης. Για τις επενδύσεις αυτές οι επιχειρηματίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν με ποσό από €80 χιλ. έως €8 εκατ., για διάρκεια 2 έως 10 χρόνια, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες

Πηγή: politicus.gr