Αύξηση 1,4% του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 4ο τρίμηνο - Η μεγαλύτερη της Ευρωζώνης

Η Eurostat αναθεώρησε τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της σε μηδενικό από οριακά θετικό (0,1%) της πρώτης εκτίμησής της με την οικονομία της Ευρωζώνης να παραμένει στάσιμη στο δ’ τρίμηνο του 2022.

Σε σύγκριση με το δ’ τρίμηνο του 2021, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,8% έναντι 2,4% στο γ΄ τρίμηνο, ενώ για το σύνολο του 2022 αυξήθηκε 3,5% έναντι 5,3% το 2021.

Στην ΕΕ, το ΑΕΠ μειώθηκε 0,1% σε τριμηνιαία βάση και αυξήθηκε 1,7% σε ετήσια βάση.

Πρωταθλήτρια η Ελλάδα

Η Ελλάδα σημείωσε τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στην ΕΕ σε τριμηνιαία βάση και τον δεύτερο υψηλότερο σε ετήσια βάση, μετά την Ελβετία.

Ειδικότερα, το ΑΕΠ της αυξήθηκε 1,4% σε σύγκριση με το γ’ τρίμηνο, με τη Μάλτα και την Κύπρο να ακολουθούν με ρυθμούς αύξησης 1,2% και 1,1%, αντίστοιχα. Οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Πολωνία (2,4%), την Εσθονία (1,6%) και τη Φινλανδία (0,6%).

Σε ετήσια βάση, το ελληνικό ΑΕΠ αυξήθηκε στο δ’ τρίμηνο 5,2%, καταγράφοντας τη δεύτερη μεγαλύτερη άνοδο μετά την Ιρλανδία (13,1%).

 

Αύξηση της απασχόλησης

Η Eurostat αναθεώρησε πτωτικά και τα στοιχεία για την αύξηση της απασχόλησης στην Ευρωζώνη το δ’ τρίμηνο στο 0,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο (έναντι αύξησης 0,4% με την πρώτη εκτίμηση) και 1,5% σε ετήσια βάση.

Στην Ελλάδα, ο αριθμός των απασχολουμένων αυξήθηκε 0,6% και 1,1% σε τριμηνιαία και ετήσια βάση, αντίστοιχα.

 

Η σημαντική αύξηση της απασχόλησης δείχνει πόσο σφιχτή είναι η αγορά εργασίας, κάτι που είναι μεν θετική καθώς περιορίζεται η ανεργία, αλλά παράλληλα δυσχεραίνει την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να μειώσει τον πληθωρισμό και να τον επαναφέρει στο 2% που είναι ο στόχος της.