Γονικές παροχές - Δωρεές: Ηλεκτρονικά η υποβολή τους από τον Δεκέμβριο

Ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myProperty, θα υποβάλλονται οι δηλώσεις φόρου γονικής παροχής και δωρεών. Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ανοίξει στις αρχές Δεκεμβρίου και οι φορολογούμενοι θα υποβάλλουν εκεί, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη γονική παροχή και δωρεά.

Επίσης, εντός των επόμενων ημερών το υπουργείο Οικονομικών θα εκδώσει διευκρινιστική εγκύκλιο για το νέο «καθεστώς» που διέπει τις γονικές παροχές και δωρεές, που είναι αφορολόγητες έως το ποσό των 800.000 ευρώ

Από την 1η Οκτωβρίου και εντεύθεν, κάθε μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου ως παροχή ή δωρεά, από γονείς σε παιδιά, παιδιά στους γονείς ή τα εγγόνια, είναι αφορολόγητες για ποσά έως 800.000 ευρώ Από το εν λόγω «ταβάνι» και πάνω, θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10%. Οι αφορολόγητες γονικές παροχές έως και 800.000 ευρώ, που αφορούν ακίνητα, μετρητά, τραπεζικούς λογαριασμούς, μετοχές, ομόλογα κτλ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αποδεκτές θα γίνονται μόνον οι παροχές και δωρεές που διενεργούνται μέσα από το πιστωτικό σύστημα ή από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αναγνωρισμένο από την Τράπεζα της Ελλάδος.