Γονικές παροχές: Πόσο είναι το όφελος από τις αλλαγές και το νέο αφορολόγητο

Αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τις γονικές παροχές περιουσιακών στοιχείων και τις δωρεές περιουσιακών στοιχειών μεταξύ λοιπών συγγενών πρώτου βαθμού, από τα 150.000 στα 800.000 ευρώ εξήγγειλε, μεταξύ πολλών άλλων, από το «βήμα» της 85η Δ.Ε.Θ. ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Το μέτρο αυτό θα ισχύσει από την 1η Οκτωβρίου 2021 και από την εφαρμογή του θα ωφεληθούν ουσιαστικά όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 150.000 ευρώ στα παιδιά τους ή στα εγγόνια τους ή στους ή στις συζύγους τους. Κι αυτό, διότι σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία, οι γονικές παροχές περιουσιών καθώς και οι δωρεές περιουσιών προς εγγόνια, συζύγους ή γονείς φορολογούνται μόνο εφόσον, σε κάθε περίπτωση, η συνολική αξία της μεταβιβαζόμενης περιουσίας ξεπερνά τα 150.000 ευρώ. Η μεταβιβαζόμενη περιουσία φορολογείται κλιμακωτά:

-με 1% για το τμήμα της αξίας της από τα 150.000,01 έως τα 300.000 ευρώ,

-με 5% για το τμήμα της αξίας της από τα 300.000,01 έως τα 600.000 ευρώ και -με 10% για το τμήμα της αξίας της άνω των 600.000 ευρώ.

 

Έτσι, από την 1η-10-2021, που θα εφαρμοστεί το συγκεκριμένο μέτρο:

 

* Όσοι μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και έως 300.000 ευρώ θα γλιτώσουν από την πληρωμή φόρων έως 1.500 ευρώ.

* Όσοι μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας από 300.000,01 έως 600.000 ευρώ θα γλιτώσουν από την πληρωμή φόρων από 1.500 έως 16.500 ευρώ.

* Όσοι μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας από 600.000,01 έως 800.000 ευρώ ευρώ θα γλιτώσουν από την πληρωμή φόρων από 16.500 ευρώ έως 36.500 ευρώ.

* Όσοι μεταβιβάσουν περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 800.000 ευρώ θα γλιτώσουν φόρο 36.500 ευρώ συν 10% επί του τμήματος της αξίας της περιουσίας άνω των 800.000 ευρώ.

 

Αδιευκρίνιστο παραμένει μέχρι στιγμής αν το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ θα ισχύσει και για γονικές παροχές και δωρεές χρηματικών ποσών προς τέκνα, εγγόνια, συζύγους ή γονείς, οι οποίες φορολογούνται σήμερα με 10% από το πρώτο ευρώ, εκτός εάν τα χρήματα δίδονται από γονείς προς τέκνα και προορίζονται για αγορά πρώτης κατοικίας από το τέκνα, οπότε στην περίπτωση αυτή ισχύει αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ.

Τυχόν επέκταση του αφορολογήτου των 800.000 ευρώ και στις χρηματικές γονικές παροχές και στις χρηματικές δωρεές προς εγγόνια, συζύγους ή γονείς θα έχει ως συνέπεια την απαλλαγή των μεταβιβαζόμενων χρηματικών ποσών μέχρι του ύψους των 800.000 ευρώ από τον ισχύοντα σήμερα φόρο 10%.

Εάν τα χρήματα προορίζονται για την αγορά πρώτης κατοικίας από τέκνο, τότε θα υπάρχει όφελος μόνος για χρηματικά ποσά άνω των 150.000 ευρώ.

Γι’ αυτές τις περιπτώσεις το όφελος θα  ισοδυναμεί με το 10% του τμήματος του ποσού πάνω από τα 150.000 ευρώ. Π.χ. αν το δωριζόμενο ποσό είναι 200.000 ευρώ τότε ο φόρος που θα γλιτώνει ο αποδέκτης θα είναι ίσος με το 10% των 50.000 ευρώ, δηλαδή 5.000 ευρώ.