Εφορία: Ηλεκτρονικοί έλεγχοι όλων των δαπανών μας μέσω Taxis

Στον αυτόματο έλεγχο του επιπέδου διαβίωσης των φορολογουμένων και τον προσδιορισμό των φορολογητέων εισοδημάτων τους με έμμεσο τρόπο θα προχωρήσει φέτος η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με στόχο την θεαματική αύξηση των εσόδων από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.


Στο ηλεκτρονικό έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, το οποίο θα υποβάλουν 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι την Άνοιξη μέσω του συστήματος TAXISnet, θα εμφανίζονται, για πρώτη φορά φέτος, σε προσυμπληρωμένα νέα πεδία τα ποσά των δαπανών που πραγματοποίησαν οι φορολογούμενοι το 2019 προκειμένου να εξοφλήσουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, δίδακτρα, ασφάλιστρα ζωής, νοσήλια, δάνεια και πιστωτικές κάρτες καθώς και τα ποσά των εισοδημάτων που απεκόμισαν πέρυσι από επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα και άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.

Όλα αυτά τα στοιχεία θα έχουν ήδη αποσταλεί από τους τρίτους (εταιρείες κοινής ωφέλειας, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.ά.) οι οποίοι τα έχουν στη διάθεσή τους και θα έχουν διασταυρωθεί από τις αρμόδιες φορολογικές αρχές, προκειμένου αυτές να διευκολυνθούν στον προσδιορισμό των πραγματικών φορολογητέων εισοδημάτων εκατομμυρίων φορολογουμένων και να επιβάλουν τους φόρους που αναλογούν σ’αυτά.

Τα ποσά των πάσης φύσεως δαπανών των φορολογουμένων όπως θα αποτυπώνονται αναλυτικά σε προσυμπληρωμένα πεδία του νέου e-E1 θα συγκρίνονται με τα ποσά των πάσης φύσεως εισοδημάτων και εσόδων των φορολογουμένων, όπως αυτά θα αποτυπώνονται στο ίδιο έντυπο και εφόσον προκύπτει "αρνητικό" ισοζύγιο, εφόσον δηλαδή τα δηλωθέντα εισοδήματα και έσοδα δεν καλύπτουν τις πραγματοποιηθείσες δαπάνες, οι δηλώσεις των φορολογουμένων θα παραπέμπονται για περαιτέρω έλεγχο.

Η νέα αυτή καινοτομία που θα υπάρχει στις φετινές φορολογικές δηλώσεις αποτελεί ένα ακόμη βήμα εκσυγχρονισμού της διαδικασίας εκκαθάρισης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και αποτυπώνεται στον κατάλογο των δράσεων και των στόχων της Α.Α.Δ.Ε. για το έτος 2020, που συνοδεύουν με τη μορφή «συμβολαίου» την ανανέωση της θητείας του κ. Γ. Πιτσιλή ως Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής.

Στο «πακέτο» των δεσμεύσεων που ανέλαβε ο κ. Πιτσιλής ξεχωρίζουν επίσης ορισμένοι άκρως φιλόδοξοι στόχοι σύμφωνα με τους οποίους, εντός του 2020 θα πρέπει:

 

α) να βεβαιωθεί ποσό ύψους τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχων

β) να βεβαιωθούν συνολικά, από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις, 1,8 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

γ) να εισπραχθούν 400 εκατ. ευρώ από φορολογικούς ελέγχους

δ) να αυξηθούν κατά 10% οι εισπράξεις ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 360 ημερών

ε) να χαρακτηριστούν ως ανεπίδεκτα είσπραξης ληξιπρόθεσμα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση συνολικού ύψους 10 δισ. ευρώ.

στ) να χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτο είσπραξης το 20% των οφειλών προς τα Τελωνεία, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί σε ύψος την 1η-1-2020.

 

Αναλυτικά, οι πιο σημαντικές δράσεις που πρέπει να υλοποιήσει και οι βασικοί στόχοι που πρέπει να επιτύχει το 2020 η Α.Α.Δ.Ε. έχουν ως εξής:

 

Στον τομέα των εισπράξεων οφειλών

α. Αύξηση των εισπράξεων των οφειλών που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά την 31-12-2019 και ήταν σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, σε ποσοστό 10% έναντι της αντίστοιχης είσπραξης του έτους 2019.

β. Χαρακτηρισμός φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 10,0 δις ευρώ, ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

γ. Χαρακτηρισμός του 20% των τελωνειακών οφειλών της 1-1-2020, ως ανεπίδεκτων είσπραξης.

 

Στον τομέα των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής

α. Έκδοση της απόφασης Διοικητή της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) περί του ειδικότερου περιεχόμενου του συνόλου των τεχνικών ελέγχου έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης, με ειδικές προβλέψεις ανά κατηγορία φορολογουμένων, μέχρι 15-3-2020.

β. Βεβαίωση εντός του 2020, ποσού τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ, από την εφαρμογή των έμμεσων τεχνικών ελέγχων.

γ. Συνολική βεβαίωση, από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2020, ίση προς 1,8 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.

δ. Εισπράξεις ύψους 400 εκατ. ευρώ εντός του 2020, από φορολογικούς ελέγχους.

 

Στον τομέα των ελέγχων για την πάταξη του λαθρεμπορίου

α. Εφοδιασμός όλων των τελωνείων με Point of Sale (POS) / σημεία πώλησης και υποχρεωτική εισαγωγή ηλεκτρονικών πληρωμών.

β. Εγκατάσταση συστήματος εισροών-εκροών και διασύνδεση με Φορολογική Διοίκηση και ταμειακές μηχανές, σε όλα τα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας, συμπεριλαμβανόμενων των πλωτών μέσων μεταφοράς, μέχρι 31-12-2020.

γ. Ηλεκτρονική απογραφή των δεξαμενών πετρελαίου και υγραερίου και χορήγηση αριθμού μητρώου στις δεξαμενές και τους σχετικούς μετρητές εκροής, μέχρι 31-12-2020.

δ. Προμήθεια γεφυροπλαστιγγών σε 5 Τελωνεία μέχρι 30-9-2020 και μέσων δίωξης για το σύνολο των Τελωνείων μέχρι 31-12-2020. Υποχρεωτική ζύγιση των προϊόντων ένδυσης και υπόδησης στα 5 μεγαλύτερα Τελωνεία της χώρας μέχρι 30-9-2020 και στα λοιπά Τελωνεία που θα εγκατασταθεί γεφυροπλάστιγγα μέχρι 31-12-2020.

ε. Διενέργεια τουλάχιστον 11.000 τελωνειακών ελέγχων με χρήση x-ray μέχρι 31-12-2020, με εντοπισμό παραβατικότητας από λαθρεμπορικές παραβάσεις σε ποσοστό τουλάχιστον 0,7%.

 

Στον τομέα της αναβάθμισης των υπηρεσιών προς τους πολίτες

α. Ολοκλήρωση των εφαρμογών των ηλεκτρονικών βιβλίων και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

β. Δημιουργία ανοιχτού στους πολίτες συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας οικοπέδων και κτισμάτων, όπου εφαρμόζεται ο αντικειμενικός προσδιορισμός, μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας δημιουργίας Φύλλων Υπολογισμού Αξίας Ακινήτων, κατά τα πρότυπα του χρησιμοποιούμενου από τους Συμβολαιογράφους, μέχρι 30-9-2020.

γ. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας μεταβολών μητρώου φυσικών προσώπων μέχρι 30-10-2020, με επικαιροποίηση των στοιχείων μητρώου μέχρι 31-12-2020.

δ. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση τμήματος κεφαλαίου (ηλεκτρονικοποίηση αρχικών, τροποποιητικών, ανακλητικών δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου και ειδικότερα, δηλώσεων ΦΜΑ, φόρου δωρεών, γονικών παροχών και ατύπων δωρεών, φόρου κληρονομιών και τυχερών παιγνίων) μέχρι 30-9-2020.

ε. Ηλεκτρονικοποίηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ μέχρι 30-9-2020.

στ. Πλήρης αυτοματοποίηση της διαδικασίας πίστωσης των υπερεισπράξεων στους λογαριασμούς των φορολογουμένων ή συμψηφισμού με άλλες οφειλές τους, χωρίς την παρεμβολή οποιασδήποτε διοικητικής διαδικασίας, μέχρι 30-9-2020.

 

Στον τομέα της αναβάθμισης των συστημάτων της φορολογικής διοίκησης

α. Αυτοματοποίηση των διαδικασιών διασταύρωσης στοιχείων. Επεξεργασία των πληροφοριών ή εγγράφων που αντλούνται από τα τρίτα πρόσωπα του άρθρου 15 παρ. 3 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και εισαγωγή αυτών σε προσυμπληρωμένα πεδία της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, με πρώτη εφαρμογή την φορολογία εισοδήματος έτους 2019.

β. Δημιουργία, μέχρι 30-6-2020, βάσης δεδομένων για την καταγραφή των εισοδημάτων αλλοδαπής φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, φυσικών και νομικών προσώπων, που αντλούνται και μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας.

γ. Διασταύρωση σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί του συνόλου των εισερχομένων πληροφοριών από αλλοδαπές αρχές μέσω της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας, με τις υποβληθείσες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος έτους 2019.

δ. Αυτόματος συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων εντός ΥΠΟΙΚ (πλήρης εφαρμογή) μέχρι την 31-12-2020. Ανάπτυξη συστήματος αυτόματων συμψηφισμών με φορείς Γενικής Κυβέρνησης, με υλοποίηση της α΄ φάσης μέχρι 31-12-2020 και ορίζοντα πλήρους ανάπτυξης εντός 3 ετών.

ε. Πίστωση των επιστροφών φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και κεντρικών επιστροφών για φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, που είναι ενήμερα χωρίς αίτηση, μέχρι 30-9-2020.

 

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού

Ανάπτυξη συστήματος στοχοθεσίας σε επίπεδο θέσης.