ΙΚΑ: Για ποιους και πώς αλλάζουν τα όρια ηλικίας

Τα πάνω κάτω έρχονται στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σε όλα τα ταμεία. Με το νέο νόμο όσοι δεν προλάβουν να φύγουν ως το 2021, πάνε για σύνταξη στα 67 υποχρεωτικά από το 2022. Δείτε τι ισχύει ανά περίπτωση αλλά και ποιοι μπορούν να γλιτώσουν.

Τα πάνω κάτω έρχονται στα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση σε όλα τα ταμεία. Με το νέο νόμο όσοι δεν προλάβουν να φύγουν ως το 2021, πάνε για σύνταξη στα 67 υποχρεωτικά από το 2022. Δείτε τι ισχύει ανά περίπτωση αλλά και ποιοι μπορούν να γλιτώσουν.

Ακόμη και να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για έξοδο πριν τα 67, ο νόμος το απαγορεύει και λέει ότι όσοι πιάνουν από το 2022 την ηλικία που θα συνταξοδοτούνταν, θα αναγκαστούν να αποχωρήσουν στα 67 με πληρη σύνταξη ή στα 62 με μειωμένη αν έχουν λιγότερα από 40 χρόνια ασφάλισης, οπότε βγαίνουν στα 62 αλλά με πλήρη σύνταξη.
Απ τις νέες ρυθμίσεις επηρεάζονται χιλιάδες ασφαλισμένοι, ανάλογα με το πότε πρωτοασφαλίστηκαν και πόσα χρόνια ασφάλισης είχαν ως τις 31/12/2012. Οσοι πρωτοασφαλίστηκαν μέχρι 31/12/1992, και είχαν ω το 2012 τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να βγάλουν σύνταξη σε ηλικία κάτω των 67, θίγονται από το νέο νόμο, εφόσον δεν είχαν πιάσει την ηλικία εξόδου πριν από την ισχύ των νέων ρυθμίσεων.

Αν πιάνουν την ηλικία μετά το νόμο, τότε εγκλωβίζονται σε αύξηση του ορίου ηλικίας.

Δεν επηρεάζονται καθόλου, οι ασφαλισμένοι από το 1993 και μετά, γιατί έτσι κι αλλιώς βγαίνουν είτε με πλήρη σύνταξη στα 67 ή 62 με μειωμένη σύνταξη και με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης, είτε στα 62 με πλήρη σύνταξη εφόσον έχουν 40 χρόνια ασφάλισης.
Το money-money.gr παρουσιάζει σήμερα τι ισχύει για όσους θίγονται αρχής γενομένης απ το ΙΚΑ. Παράλληλα όμως αποκαλύπτει τις ευκαιρίες που έχουν οι ασφαλισμένοι για να μειώσουν την αύξηση του ορίου ηλικίας.


ΠΡΟΣΟΧΗ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Το νέο ασφαλιστικό ανατρέπει τα κατοχυρωμένα αλλά όχι και τα θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα.

Ετσι όσοι είναι 50 ως 66 ετών μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του νέου νόμου, και έχουν συμπληρώσει και τον απαραίτητο χρόνο ασφάλισης, δεν θα έχουν αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης, ακόμη και αν η αίτησή τους υποβληθεί και μετά την ψήφιση του νόμου. Αντίθετα η πλειονότητα των μέχρι το 1992 ασφαλισμένων που πιάνουν είτε την ηλικία ων 50 ως 66 ετών είτε συμπληρώνουν το χρόνο ασφάλισης, μετά την ψήφιση του νόμου, θα επιβαρυνθούν με αύξηση του ορίου ηλικίας που ξεκινά από 5 χρόνια για τις ηλικίες των 50-53, και περιορίζεται στους 9 μήνες για όσους είναι 60.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις πάνω από 450.000 ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισης για πρόωρη έξοδο, αλλά θέλουν ως 5 χρόνια για να πιάσουν και την ηλικία αποχώρησης.
Από την αύξηση των ορίων ηλικίας εξαιρούνται:
• Ασφαλισμένοι στα βαρέα (για έξοδο με 10.500 ημέρες εκ ων οποίων 7.500 στ βαρέα και ανθυγιεινά).
• Ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται με ανάπηρο τέκνο (δημόσιο και μόνο ο ένας τν δυο συζ΄τγων μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας).
• Οι μητέρες με ανίκανο παιδί που είναι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ Στις 35 κατηγορίες που θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων συγκαταλέγονται όλοι όσοι είχαν έναρξη της ασφάλισής τους πριν την 1/1/1993 και συμπλήρωσαν μέχρι τις 31/12/2012 τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να κατοχυρώσουν την έξοδο με όρια ηλικίας πριν από τα 67 και τα 62.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που θίγονται από την αύξηση των ορίων ηλικίας, στο ΙΚΑ

IKA:
1. Γυναίκες που είχαν τις προϋποθέσεις για μειωμένη σύνταξη το 2010, δηλαδή είχαν συπληρώσει το 55ο έτος με 4.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον και 100 από αυτές κάθε χρόνο την τελευταία 5ετία, βγαίνουν με πλήρη όταν συμπληρώσουν το 60ο έτος. Εδώ επηρεάζονται όσες συμπληρώνουν το 60ο έτος στο δεύτερο εξάμηνο του 2015. Το όριο που θα μπορούν να αποχωρήσουν αυξάνεται στα 67 σταδιακά ως το 2021.
2. Ασφαλισμένες που έχουν 4.500 ημέρες ασφάλισης και είχαν συμπληρώσει τα 55 τους το 2012, θα έβγαιναν με μειωμένη από το 57ο έτος. Αν δεν έχουν όλες τις προϋποθέσεις (100 ημέρες κατ΄ έτος την τελευταία πενταετία) θα επιβαρυνθούν με αύξηση του ορίου ηλικίας. Οσες έχουν υποβάλλει αίτηση διασώζονται.
3. Μητέρες που είχαν ανήλικο παιδί όταν συμπλήρωσαν 5.500 ημέρες ασφάλισης και δεν έχουν την ηλικία εξόδου (50-55 για μειωμένη και 55-60 για πλήρη σύνταξη) θα επιβαρυνθούν από την αύξηση των ορίων ηλικίας.
4. Ανδρες με 10.000 ημέρες ασφάλισης που συνταξιοδοτούνται με πλήρη σύνταξη στα 62-63,5 και μειωμένη στα 60. Και εδώ θα υπάρξει αύξηση του ορίου ηλικίας στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη, αν δεν συμπληρωθούν 12.000 ημέρες ασφάλισης ώστε η έξοδος να επιτραπεί στα 62.
5. Γυναίκες που συμπληρώνουν 10.000 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και από τα 57 με πλήρη σύνταξη. Με το νέο ασφαλιστικό θα πρέπει να έχουν πιάσει το νέο όριο ηλικίας για να συνταξιοδοτηθούν.
6. Ανδρες και γυναίκες που συμπλήρωσαν 10.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012 και κλείδωσαν την έξοδο στα 58 ή 59 με 10.500, 10.800 και 11.100 ημέρες συνολικά.
7. Προσωπικό εδάφους αεροδρομίων και τεχνικοί που συνταξιοδοτούνται από τα 55.
8. Μουσικοί, χορευτές, ηθοποιοί που συνταξιοδοτούνται με διατάξεις βαρέων, πριν από τα 58.

ΙΚΑ/Σύνταξη μητέρων με ανήλικο παιδί (πρώτη ασφάλιση μέχρι 31/12/1992)

Ετος

Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Πλήρης

Μειωμένη

Έως 2010

 

 

5.500

55

50

2011

52

57

2012

60

55

ΙΚΑ/ Μειωμένη σύνταξη γυναικών με 4.500 ένσημα

Ετος που συμπληρώνουν τα 55

Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Έως 2010*

 

4.500 ημέρες

 

55

2011

56

2012

57


• Οσες είχαν κλείσει το 55ο το 2010 με 4.500 ημέρες και 100/έτος την τελευταία 5ετία βγαίνουν με πλήρη στα 60.

ΙΚΑ/ Πλήρης σύνταξη γυναικών με 4.500 ένσημα

Ετος που συμπληρώνουν τα 60

Απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Έως 2010

 

4.500 ημέρες

 

60

2011

61

2012

62

 

IKA/Σύνταξη με 35ετία (10.500 ημέρες)

Ετος που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Συνολικός χρόνος κατά τη συνταξιοδότηση

έως 2010

58

10.500

2011

58

10.800

2012

59

11.100

 

 

 

ΙΚΑ/Συνταξη γυναικων με 10.000 ημερες ασφαλισης

Ετος που συμπληρώνουν 10.000 ημέρες

Απαιτούμενος χρόνος για συνταξιοδότηση

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Πλήρης 

Μειωμένη

Έως 2010

10.000

57

55

2011

10.400

58

56

2012

10.800

58,5

56,5

Από 1/1/2013 έως 31/12/2016

12.000

62

   60-61,5         

 

Ποιοι δεν θίγονται από την κατάργηση των πρόωρων συντάξεων.

Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως το 2012, ή τον συμπληρώνουν με αναγνώριση πλασματικών ετών και φέτος πιάνουν το νέο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης δεν θίγονται από τις αλλαγές.
Προσοχή: Σε όλες τις περιπτώσεις, αν ο απαιτούμενος χρόνο ασφάλισης δεν μπορεί να συμπληρωθεί ούτε με πλασματικά έτη μέχρι το 2012, αλλά συμπληρώνεται από την 1/1/2013 και μετά, τότε αυτόματα χάνεται το δικαίωμα εξόδου με πρόωρη και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης πάνε στα 62 για μειωμένη και στα 67 για πλήρη σύνταξη.

Διέξοδος τα πλασματικά

Τα πλασματικά έτη θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για το 2011 και το 2012 αρκεί οι εργαζόμενοι να έχουν από το 2011 και μετά τουλάχιστον 12 έτη πραγματικής ασφάλισης. Δεν συμφέρει να αναγνωριστούν πλασματικά έτη, αν οι ασφαλισμένοι δεν έχουν συμπληρώσει το νέο όριο ηλικίας που θα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν. Για παράδειγμα ασφαλισμένη που είναι 59 ετών και μπορούσε να βγεί από τα 55 με μειωμένη, ενώ το νέο όριο την πάει στα 58 μπορεί να αναγνωρίσει πλασματικό χρόνο και να αποχωρήσει, όχι τόσο γιατί μπορεί να αλλάξει ξανά ο όριο ηλικίας στο μέλλον όσο γιατί έτσι θα περιορίσει τις απώλειες που θα έχει στον υπολογισμό της σύνταξης, αν φύγει αργότερα.
Πόσα πλασματικά έτη αναγνωρίζονται:
1. Μέχρι 4 πλασματικά χρόνια ασφάλισης για το 2011 ώστε να συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν το έτος αυτό.
Β. Μέχρι 5 πλασματικά χρόνια ασφάλισης για το 2012 για να συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν το ίδιο έτος.
Γ. Μέχρι 6 πλασματικά χρόνια ασφάλισης για το 2013 για να συνταξιοδοτηθούν με τα όρια ηλικίας που ισχύουν από την 1/1/2013 και μετά.
Δ. Μέχρι 7 πλασματικά χρόνια ασφάλισης από το 2014 και μετά.

 

ΙΚΑ/Συνταξη γυναικων με 10.000 ημερες ασφαλισης

Ετος που συμπληρώνουν 10.000 ημέρες

Απαιτούμενος χρόνος για συνταξιοδότηση

Ηλικία συνταξιοδότησης μέχρι την ισχύ του νόμου

Πλήρης 

Μειωμένη

Έως 2010

10.000

57

55

2011

10.400

58

56

2012

10.800

58,5

56,5

Από 1/1/2013 έως 31/12/2016

12.000

62

   60-61,5