Αναδρομικά ειδικών μισθολογίων: Πώς θα απαλλαγούν από την εισφορά αλληλεγγύης

Χιλιάδες εν ενεργεία και συνταξιούχοι δημόσιοι λειτουργοί (στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί, πυροσβέστες, ιατροί του ΕΣΥ, δικαστικοί κ.λπ.) υπαγόμενοι στα ειδικά μισθολόγια, οι οποίοι τον Δεκέμβριο του 2018 εισέπραξαν αναδρομικά, βάσει του ν. 4575/2018, και οι οποίοι από τα τέλη Μαρτίου του τρέχοντος έτους μέχρι και σήμερα υπέβαλαν ήδη τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος χρεώθηκαν άδικα με επιπλέον ποσά ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.


Ο λόγος είναι ότι οι φορείς του Δημοσίου που κατέβαλαν στους φορολογούμενους αυτούς κατά τη διάρκεια του 2018 τα τακτικά ποσά των αποδοχών τους - και μέσα στον Δεκέμβριο του ιδίου έτους καί τα συγκεκριμένα αναδρομικά - συνέταξαν και υπέβαλαν ηλεκτρονικά στο σύστημα TAXISnet τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών, έχοντας εντάξει τα ποσά των αναδρομικών στα εισοδήματα που επιβαρύνονται με ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Κι αυτό διότι δεν γνώριζαν ότι η κυβέρνηση θα νομοθετούσε εκ των υστέρων την απαλλαγή των ποσών αυτών από τη συγκεκριμένη εισφορά.

Το αποτέλεσμα ήταν οι υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. που εποπτεύουν τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος να προσυμπληρώσουν τα ποσά των αναδρομικών στους κωδικούς 619-620 του πίνακα 6 των φετινών φορολογικών δηλώσεων. Στους συγκεκριμένους κωδικούς αναγράφονται ποσά εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος ή επιβαρύνονται αυτοτελώς με φόρο εισοδήματος και ταυτόχρονα υπόκεινται σε ειδικής εισφορά αλληλεγγύης.

Συνεπώς, όσοι δικαιούχοι αναδρομικών υπέβαλαν ήδη τις φετινές φορολογικές δηλώσεις χρεώθηκαν άδικα με επιπλέον εισφορά αλληλεγγύης. Τα ποσά των αναδρομικών τους εμφανίζονταν σε κωδικούς όπου αναγράφονται εισοδήματα φορολογούμενα με εισφορά αλληλεγγύης, οπότε κατά την αυτόματη εκκαθάριση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών δηλώσεών τους τα εν λόγω ποσά επιβαρύνθηκαν με την συγκεκριμένη εισφορά.


Εκ των υστέρων όμως, η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαιρέσει τα συγκεκριμένα ποσά αναδρομικών από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης και για τον σκοπό αυτό κατέθεσε στη Βουλή σχετική νομοθετική ρύθμιση, η οποία ψηφίστηκε και τέθηκε πρόσφατα σε ισχύ.


Προκειμένου λοιπόν οι δικαιούχοι των αναδρομικών που υπέβαλαν ήδη τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να απαλλαγούν εκ των υστέρων κι αυτοί από την μη νόμιμη πλέον πρόσθετη χρέωση με ειδική εισφορά αλληλεγγύης θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις στο σύστημα ΤΑΧΙnet.

Με την υποβολή των δηλώσεων αυτών, στις οποίες τα ποσά των αναδρομικών θα είναι πλέον προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-619 του πίνακα 6, όπου αναγράφονται τα πλήρως φοροαπαλλασσόμενα ποσά, οι φορολογούμενοι θα απαλλαγούν γι’ αυτά από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Δηλαδή τα νέα εκκαθαριστικά σημειώματα που θα εκδοθούν με την υποβολή των τροποποιητικών αυτών δηλώσεων θα αναγράφουν είτε χρεωστικά υπόλοιπα μειωμένα κατά το ποσό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβλήθηκε στα αναδρομικά, είτε ποσά επιστροφών έναντι αρχικών χρεωστικών ποσών, είτε μηδενικά ποσά είτε ποσά επιστροφών αυξημένα κατά το ποσό της εισφοράς που επιβλήθηκε στα αναδρομικά. Η υποβολή των τροποποιητικών δηλώσεων δεν συνεπάγεται την επιβολή προστίμου στους συγκεκριμένους φορολογούμενους, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα για οποιονδήποτε λόγο δεν επιβαρύνονται με κανένα πρόστιμο αφού ουσιαστικά αντικαθιστούν αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις δηλαδή προσλαμβάνουν την ιδιότητα αρχικών εμπρόθεσμων δηλώσεων.


Όσοι δικαιούχοι των αναδρομικών δεν έχουν ακόμη υποβάλει τις φετινές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος δεν χρειάζεται να βιαστούν για να το πράξουν. Πρέπει να αναμένουν μέχρι να δουν τα ποσά των αναδρομικών προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 617-618 του πίνακα 6. Όταν θα έχει συμβεί αυτό θα μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους χωρίς επιβαρύνσεις με ειδική εισφορά για τα ποσά αυτά.