Μέσω τραπεζών και ΕΛΤΑ πλέον όλες οι πληρωμές στην εφορία

Οριστικό τέλος στη λειτουργία των ταμείων στις Δ.Ο.Υ. βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη που τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2014, όλοι οι φόροι εξοφλούνται πλέον υποχρεωτικά στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων με τη χρήση κωδικών πληρωμής.


Οριστικό τέλος στη λειτουργία των ταμείων στις Δ.Ο.Υ. βάζει το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη που τέθηκε σε ισχύ από την 1η-1-2014, όλοι οι φόροι εξοφλούνται πλέον υποχρεωτικά στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των Ελληνικών Ταχυδρομείων με τη χρήση κωδικών πληρωμής.

Σύμφωνα με την απόφαση του κ. Θεοχάρη, σε κάθε οφειλή που βεβαιώνεται από τις φορολογικές αρχές αντιστοιχεί ένας κωδικός πληρωμής, ο οποίος την ακολουθεί μέχρι την εξόφλησή της. Με τη χρήση του κωδικού αυτού, ο φορολογούμενος μπορεί να καταβάλει είτε το σύνολο, είτε μέρος της οφειλής του ή των δόσεων αποπληρωμής αυτής.

Ο κωδικός πληρωμής ονομάζεται «Ταυτότητα Οφειλής» (Τ.Ο.) ή «Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής» (Τ.Ρ.Ο.) εάν πρόκειται για χρέος που έχει ενταχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Η Ταυτότητα Οφειλής (Τ.Ο.) περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία) και τα λοιπά στοιχεία βεβαίωσης της οφειλής. Η Ταυτότητα Ρυθμισμένης Οφειλής (Τ.Ρ.Ο.) περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, τον Α.Φ.Μ. του οφειλέτη (κατά τα πρώτα 9 ψηφία), τον αριθμό και λοιπά στοιχεία της Απόφασης Ρύθμισης.

Ο φορολογούμενος για να πληρώσει την οφειλή του θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πληρωμής (την Τ.Ο. ή την Τ.Ρ.Ο.), που αναγράφεται σε κάθε ειδοποίηση ή ενημερωτικό σημείωμα εκκρεμών οφειλών το οποίο αναρτάται στον λογαριασμό του στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΑΧISnet. Γνωστοποιώντας τους κωδικούς αυτούς στα υποκαταστήματα των τραπεζών ή των ΕΛ.ΤΑ. μπορεί να εξοφλεί πλέον όλες τις οφειλές του.