Οι 12 φόροι που μειώνονται, καταργούνται ή αναστέλλονται το 2020

Εκατομμύρια νοικοκυριά και χιλιάδες επιχειρήσεις αναμένεται να αποκομίσουν σημαντικά οικονομικά οφέλη με τον ερχομό του νέου έτους. Τα οφέλη θα προκύψουν από την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4646/2019, οι οποίες προβλέπουν άμεσες μειώσεις, καταργήσεις και αναστολές φόρων.

 

Από τον Ιανουάριο του 2020, οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων θα μειωθούν για περισσότερους από 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους λόγω της εφαρμογής νέας κλίμακας υπολογισμού του φόρου στην οποία οι φορολογικοί συντελεστές θα είναι μειωμένοι. Επίσης, τα κέρδη που θα δηλώσουν το 2020 για τη χρήση του 2019 χιλιάδες εταιρίες και λοιπά νομικά πρόσωπα θα φορολογηθούν με συντελεστή μειωμένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, από το νέο έτος, χιλιάδες πολύτεκνοι θα πάψουν να πληρώνουν φόρο πολυτελούς διαβίωσης για τα άνω των 1928 κ.εκ. αυτοκίνητα που κατέχουν, ενώ χιλιάδες ανάπηροι δεν θα επιβαρύνονται πλέον με ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Εκατοντάδες χιλιάδες μισθωτοί εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα θα επιβαρύνονται, εξάλλου, με πολύ λιγότερο φόρο εισοδήματος για τις παροχές σε είδος που θα λαμβάνουν από τους εργοδότες τους, ενώ χιλιάδες ιδιοκτήτες κατοικιών και άλλων κτισμάτων θα μπορούν να προβούν σε εργασίες ανακαίνισης των ακινήτων τους και να πάρουν πίσω από την Εφορία το 40% των ποσών που θα δαπανήσουν.

 

Συνολικά, από την 1η Ιανουαρίου έως και τα μέσα του νέου έτους θα τεθούν σε ισχύ 12 νέες νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπουν άμεσες μειώσεις φόρων και νέες φοροαπαλλαγές για μισθωτούς, συνταξιούχους, ιδιοκτήτες ακινήτων, αναπήρους, πολυτέκνους, επενδυτές και επιχειρήσεις. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, από την 1η-1-2020:

 

1) Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος για τις εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα μειώνεται από το 28% στο 24%. Η μείωση αυτή ισχύει αναδρομικά για τη χρήση του 2019 και θα γίνει αντιληπτή με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν εντός του 2020 οι εταιρίες και τα λοιπά νομικά πρόσωπα.

 

2) Μειώνεται ο φόρος στα μερίσματα από το 10% στο 5%, αναδρομικά για τη χρήση του 2019. Και αυτή η μείωση θα γίνει αντιληπτή εντός του 2020 για τους δικαιούχους των μερισμάτων.

 

3) Μειώνονται οι κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μηνιαίων αποδοχών που λαμβάνουν περισσότεροι από 2.500.000 εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, καθώς θα αρχίσει να εφαρμόζεται μια νέα κλίμακα υπολογισμού του φόρου, στην οποία:

α) Ο κατώτατος φορολογικός συντελεστής, που επιβάλλεται στα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, έχει μειωθεί από το 22% στο 9%.

β) Ο φορολογικός συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ, έχει μειωθεί από το 29% στο 28%.

γ) Ο φορολογικός συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ, έχει μειωθεί από το 37% στο 36%.

δ) Ο φορολογικός συντελεστής που αντιστοιχεί στο τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 40.000 ευρώ έχει μειωθεί από το 45% στο 44%.

ε) Η ετήσια έκπτωση φόρου που παρέχεται για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις έχει μειωθεί:

-από 1.900 σε 777 ευρώ για κάθε φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα

-από 1.950 σε 810 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με ένα εξαρτώμενο τέκνο

-από 2.000 σε 900 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με δύο εξαρτώμενα τέκνα

-από 2.100 σε 1.120 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τρία εξαρτώμενα τέκνα

-από 2.100 σε 1.340 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

-από 2.100 σε 1.560 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με πέντε εξαρτώμενα τέκνα

-από 2.100 σε 1.780 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με έξι εξαρτώμενα τέκνα

-από 2.100 σε 2.000 ευρώ για κάθε φορολογούμενο με επτά εξαρτώμενα τέκνα

στ) Η ισχύουσα κατά περίπτωση έκπτωση φόρου των 777-1.340 ευρώ έχει προβλεφθεί να μειώνεται περαιτέρω κατά 20 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 12.000 ευρώ, για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς εξαρτώμενα τέκνα ή με 1 έως 4 εξαρτώμενα τέκνα.

 

4) Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ 24% στις μεταβιβάσεις κτισμάτων από οικοδομικές και κατασκευαστικές επιχειρήσεις προς ιδιώτες αγοραστές. Η αναστολή θα μπορεί να ισχύσει για την τριετία 2020-2022 και για τα κτίσματα τα οποία έχουν άδειες ανέγερσης από την 1η-1-2006 και μετά αλλά βρίσκονται ακόμη στα χέρια των οικοδομικών εταιριών που τα κατασκευάζουν ή τα έχουν αποπερατώσει, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπεύθυνοι των εταιριών αυτών θα επιλέξουν οικειοθελώς να ενταχθούν σε καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ για την συγκεκριμένη τριετία. Τα μεταβιβαζόμενα ακίνητα για τα οποία θα ισχύσει η αναστολή της επιβολής ΦΠΑ θα επιβαρύνονται με φόρο μεταβίβασης 3%, αντί για ΦΠΑ 24%, επί των αντικειμενικών τιμών τους. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ δεν επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας, για τις οποίες ισχύει ολική ή μερική απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης.

 

5) Αναστέλλεται μέχρι το 2022 η επιβολή φόρου υπεραξίας στο κέρδος που προκύπτει από την αγοραπωλησία ακινήτων.

 

6) Μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης που απευθύνονται στην βρεφική ηλικία.

 

7) Μειώνεται από το 24% στο 13% ο ΦΠΑ στα κράνη μοτοσικλετιστών και στα παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων.

 

8) Μειώνονται οι φορολογικές επιβαρύνσεις στις παροχές σε είδος που λαμβάνουν χιλιάδες εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα:

α) Αυξάνεται από 14.000 ευρώ σε 17.000 ευρώ το όριο της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΠΤΦ) μέχρι το οποίο δεν θα λαμβάνεται υπόψη ως φορολογητέα παροχή σε είδος, δηλαδή ως πρόσθετο φορολογητέο εισόδημα, η αξία οχήματος που παραχωρείται αποκλειστικά για επαγγελματικούς σκοπούς.

β) Η αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε έναν εργαζόμενο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε διάστημα εντός του φορολογικού έτους, θα υπολογίζεται πλέον με βάση κλίμακα συντελεστών επί της Λιανικής Τιμής Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) του οχήματος, εφόσον η τιμή αυτή υπερβαίνει τα 17.000 ευρώ. Οι συντελεστές θα ανέρχονται σε:

* 4% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από 0 έως 14.000 ευρώ,
* 20% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 14.001 έως τα 17.000 ευρώ,
* 33% για το τμήμα της ΛΠΤΦ από τα 17.001 έως τα 20.000 ευρώ,
* 35% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 20.001 έως τα 25.000 ευρώ,
* 37% για το τμήμα της ΛΤΠΦ από τα 25.001 έως τα 30.000 ευρώ,
* 20% για το τμήμα της ΛΤΠΦ πάνω από τα 30.000 ευρώ.

Ουσιαστικά, ο υπολογισμός της αξίας παραχώρησης του οχήματος, θα γίνεται με την εφαρμογή διαφορετικού συντελεστή σε κάθε τμήμα της ΛΤΠΦ του οχήματος, εν αντιθέσει με το υφιστάμενο σήμερα σύστημα, όπου το σύνολο της αξίας του οχήματος υπάγεται σε έναν και μόνο συντελεστή.

γ) Αν η συνολική αξία των παροχών σε είδος προς ένα εργαζόμενο υπερβαίνει τα 300 ευρώ, θα θεωρείται φορολογητέο εισόδημα μόνο το άνω των 300 ευρώ τμήμα της αξίας αυτής και όχι ολόκληρο το ποσό της, όπως ισχύει σήμερα.

δ) Παύει να θεωρείται παροχή σε είδος η προκαταβολή τριών μισθών.

ε) Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, οι ακόλουθες παροχές σε είδος από επιχειρήσεις προς εργαζόμενους:

 

- η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή ετήσιων καρτών απεριορίστων διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς

 

- η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2/Km προς ένα εργαζόμενο, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του φορολογικού έτους.

 

9) Καταργείται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα άτομα με αναπηρία 80% και άνω. Η διάταξη αυτή θα προκαλέσει από τον Ιανουάριο του 2020 μειώσεις και στις κρατήσεις ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από τους μισθούς και τις συντάξεις που λαμβάνουν τα άτομα αυτά.

 

10) Καταργείται ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα άνω των 1.928 κ.εκ. που χρησιμοποιούν οι πολύτεκνοι, δηλαδή οι φορολογούμενοι με 4 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Η διάταξη αυτή θα ισχύσει αναδρομικά για τα εισοδήματα του 2019, δηλαδή η κατάργηση του φόρου θα γίνει αντιληπτή με την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων που θα υποβληθούν το 2020.

 

11) Απαλλάσσονται τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.

 

12) Απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης οι τόκοι εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.