Οι νέοι μισθοί και τα επιδόματα του 2019

 

Από 627 έως 644 ευρώ θα κυμαίνεται ο νέος κατώτατος μισθός που θα ισχύει από 1η Φεβρουαρίου 2019 και – εκτός απροόπτου – μέχρι το καλοκαίρι του 2020.

 

Δείτε ΕΔΩ πώς διαμορφώνονται οι μισθοί και τα επιδόματα, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ

Οι εμπειρογνώμονες προτείνουν στο πόρισμά τους αύξηση 5% - 10% (δηλαδή από 30 έως 58 ευρώ), ενώ εκτιμάται πως η αύξηση θα “κλειδώσει” τα αμέσως επόμενα 24ωρα στην περιοχή του 7% - 10%. Η αύξηση του μισθού συμπαρασύρει επιδόματα και αμοιβές, τριετίες, το επίδομα ανεργίας και άλλα βοηθήματα του ΟΑΕΔ.

Για παράδειγμα με αύξηση 8% στο μισθό, το επίδομα ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 387 ευρώ.  Αντίστοιχα με αύξηση 10% στο μισθό, το επίδομα ανεργίας αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα 395 ευρώ. Υπενθυμίζεται πως από το 2012 μέχρι και σήμερα το επίδομα ανεργίας είναι 360 ευρώ για τον άνεργο χωρίς κανένα προστατευόμενο μέλος.

Το money – money.gr επιμελήθηκε αναλυτικούς πίνακες για τις νέες αποδοχές όπως αυτές θα διαμορφωθούν από 1η Φλεβάρη και μετά με βάση τα τρία σενάρια (αυξήσεις 7%, 8%, 9% και 10%).

Όσον αφορά στις 3ετίες, υπενθυμίζεται πως από το 2012 έχει ανασταλεί η προσαύξηση του μισθού για προϋπηρεσία που συμπληρώνεται μετά τις 14/2/2012, έως ότου η ανεργία πέσει κάτω από 10%. Όσοι είχαν έως το 2012 συμπληρώσει προϋπηρεσία δικαιούνται προσαύξηση 10% για κάθε τριετία και έως τρεις τριετίες και συνολικά 30% για 9 έτη και άνω.

Το ημερομίσθιο των εργατοτεχνιτών προσαυξάνεται 5% για κάθε τριετία προϋπηρεσίας έως τον Φλεβάρη του 2012 και έως έξι τριετίες (συνολικά 30% για 18 έτη και άνω). Όσοι εισπράττουν τις 3ετίες που είχαν θεμελιώσει έως το 2012 θα έχουν επιπλέον αύξηση.

Επίσης οι επιχειρήσεις μέλη των εργοδοτικών οργανώσεων που υπογράφουν την ΕΓΣΣΕ (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ) χορηγούν στους εργαζομένους 10% επίδομα γάμου. Όσοι εισπράττουν τον κατώτατο των 586,08 ευρώ δικαιούνται 58,6 ευρώ επίδομα γάμου, το οποίο θα πρέπει να αυξηθεί αντίστοιχα με την αύξηση του βασικού ποσού.  

 

 
         

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

(με αύξηση 7%)

  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Φλεβάρη Σήμερα Από τον Φλεβάρη
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28 28,8 30,8
Με μία τριετία 27,49 29,41 30,11 32,26
Με 2 τριετίες 28,8 30,8 31,42 33,61
Με 3 τριετίες 30,11 32,26 32,73 35,02
Με 4 τριετίες 31,42 33,61 34,04 36,41
Με 5 τριετίες 32,73 35,02 35,35 37,82
Με 6 τριετίες 34,03 36,41 36,65 39,21
         
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (με αύξηση 7%)
  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 627,08 644,69 689,81
Με μία τριετία 644,69 689,81 703,3 752,53
Με 2 τριετίες 703,3 752,53 761,91 815,23
Με 3 τριετίες 761,9 815,23 820,51 877,94
         
 
     

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

(με αύξηση 8%)

  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28,18 28,8 31,1
Με μία τριετία 27,49 29,68 30,11 32,51
Με 2 τριετίες 28,8 31,1 31,42 33,93
Με 3 τριετίες 30,11 32,51 32,73 35,34
Με 4 τριετίες 31,42 33,93 34,04 36,75
Με 5 τριετίες 32,73 35,34 35,35 38,17
Με 6 τριετίες 34,03 36,75 36,65 39,58
         
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (με αύξηση 8%)
  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 632,96 644,69 696,26
Με μία τριετία 644,69 696,26 703,3 759,56
Με 2 τριετίες 703,3 759,56 761,91 822,85
Με 3 τριετίες 761,9 822,85 820,51 886,15
         
 
         

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

(με αύξηση 9%)

  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28,53 28,8 31,39
Με μία τριετία 27,49 29,96 30,11 32,81
Με 2 τριετίες 28,8 31,39 31,42 34,24
Με 3 τριετίες 30,11 32,81 32,73 35,67
Με 4 τριετίες 31,42 34,24 34,04 37,03
Με 5 τριετίες 32,73 35,67 35,35 38,53
Με 6 τριετίες 34,03 37,03 36,65 39,94
         
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (με αύξηση 9%)
  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 638,82 644,69 702,69
Με μία τριετία 644,69 702,69 703,3 766,59
Με 2 τριετίες 703,3 766,59 761,91 830,47
Με 3 τριετίες 761,9 830,47 820,51 894,35
         
 
         

ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

(με αύξηση 10%)

  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 26,18 28,79 28,8 31,68
Με μία τριετία 27,49 30,23 30,11 33,12
Με 2 τριετίες 28,8 31,68 31,42 34,56
Με 3 τριετίες 30,11 33,12 32,73 36
Με 4 τριετίες 31,42 34,56 34,04 37,43
Με 5 τριετίες 32,73 36 35,35 38,88
Με 6 τριετίες 34,03 37,43 36,65 40,31
         
ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (με αύξηση 10%)
  ΑΓΑΜΟΙ ΕΓΓΑΜΟΙ (απασχολούμενοι σε εργοδότες υπαγόμενους σε ΣΕΒ,ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ που συμβάλλονται στην ΕΓΣΣΕ)
Κατηγορία εργαζομένων και χρόνια υπηρεσίας έως 14.2.2012 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019 Σήμερα Από τον Γενάρη του 2019
Χωρίς προϋπηρεσία 586,08 644,68 644,69 709,15
Με μία τριετία 644,69 709,15 703,3 773,63
Με 2 τριετίες 703,3 773,63 761,91 838,09
Με 3 τριετίες 761,9 838,09 820,51 902,51