Παρατείνονται τα προγράμματα της ΔΥΠΑ - Ποιους αφορά

Παρατείνεται η ημερομηνία λήξης των προγραμμάτων της ΔΥΠΑ έως τις 31 Μαΐου 2023, για την αναβάθμιση δεξιοτήτων και επανακατάρτιση ανέργων και εργαζομένων, σε κλάδους υψηλής ζήτησης με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι των προγραμμάτων μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα θεωρητικής κατάρτισης, για την απόκτηση ψηφιακών και πράσινων γνώσεων και δεξιοτήτων και να λάβουν αντίστοιχη πιστοποίηση μέσω ανεξάρτητων φορέων πιστοποίησης.

Στόχος της δράσης είναι οι καταρτιζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται για προγράμματα κατάρτισης που απευθύνονται σε 120.000 ανέργους και 150.000 εργαζόμενους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα αντίστοιχα, υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης–NextGenerationEU.

Με ένα κλικ εδώ μπορούν να δουν οι ενδιαφερόμενοι το Μητρώο Ωφελούμενων Β’ φάσης των εργαζόμενων του ιδιωτικού τομέα, για τη δράση επαγγελματικής κατάρτισης «Πάω Μπροστά» της ΔΥΠΑ.