Ποιοι γλιτώνουν τη μείωση του εφάπαξ και ποιοι όχι - πότε θα αρχίσουν οι πληρωμές

Χωρίς μειώσεις θα λάβουν το εφάπαξ τους 25.472 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-8-2013με βάση υπουργική απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης και αφορά το νέο τρόπο υπολογισμού των παροχών εφάπαξ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.

Χωρίς μειώσεις θα λάβουν το εφάπαξ τους 25.472 δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι τις 31-8-2013με βάση υπουργική απόφαση που υπέγραψε πριν από λίγο ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ. Γιάννης Βρούτσης και  αφορά το νέο τρόπο υπολογισμού των παροχών εφάπαξ στο Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα.
Ο κ. Βρούτσηςεπεσήμανε ότι με την εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου η προσαρμογή στα νέα εφάπαξ του Δημοσίου είναι η πιο ήπια δυνατή καθώς για τον υπολογισμό τους «απλώνονται» οι απλήρωτες υποχρεώσεις του Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ σε βάθος 15ετίας.
Οι μειώσεις για όσους αποχωρούν από το Σεπτέμβριο θα κυμανθούν από 15% έως 20%.

Πάντως μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ θα ξεκινήσει άμεσα η καταβολή των εφάπαξ. Οι υπάλληλοι που έφυγαν με σύνταξη από τον Οκτώβριο του 2011 και δεν έχουν πάρει ακόμη το εφάπαξ είναι οι πρώτοι που θα πληρωθούν  τις επόμενες μέρες χωρίς να υποστούν μειώσεις .

Εκτιμάται ότι η εξόφληση των παλαιότερων θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015. Τις πρώτες περικοπές θα υποστούν 18.000 υπάλληλοι που έχουν αποχωρήσει μετά την 1/9/2013.

Με την εφαρμογή του νέου υπολογισμού ωφελούνται τα ταμεία καθώς:

Δεν θα ξαναγεννηθούν ελλείμματα στα δύο κύρια ταμεία παροχής εφάπαξ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) και το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ). Η λέξη έλλειμμα θα είναι άγνωστη λέξη πλέον στα ταμεία αυτά.

Μπαίνει τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο να καταστρατηγούνται βασικές αρχές της παροχής εφάπαξ και να δίνονται εφάπαξ 50%,60% και 70% πάνω από το σύνολο των εισφορών.

Δημιουργείται ψηφιακή ατομική μερίδα του κάθε ασφαλισμένου στην οποία θα αποτυπώνονται οι εισφορές για την εφάπαξ παροχή που θα λαμβάνει στο τέλος του εργασιακού του βίου.

Η εφαρμογή του νέου μαθηματικού τύπου αποτελεί την εγγύηση ότι και οι σημερινές γενιές εργαζόμενων θα πάρουν εφάπαξ παροχή στο μέλλον.
Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας στηρίζεται εφεξής σε ακόμα πιο στέρεες βάσεις καθώς εξυγιαίνονται πλήρως τα δύο βασικά ταμεία παροχής εφάπαξ στη χώρα.Αποφεύγονται δραματικές και κατακόρυφες προσαρμογές στα παρεχόμενα εφάπαξ που θα έφταναν, αν δεν εφαρμοζόταν ο νέος μαθηματικός τύπος, ακόμα και σε ποσοστό 80% και 90%.

Στον ιδιωτικό τομέα οι προσαρμογές στα εφάπαξ θα είναι ανεπαίσθητες.

Οι καταβολές των εφάπαξ, εφεξής, θα προέρχονται μόνο από παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών, από τους ίδιους πόρους των ταμείων και όχι από δάνεια ή χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό.«Με την υπουργική απόφαση ,δήλωσε ο υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης,  διασφαλίζεται η βιωσιμότητα των ταμείων χωρίς νέα ελλείμματα, η οποία αποτελεί εγγύηση για την απρόσκοπτη καταβολή των εφάπαξ σε όλους τους Έλληνες, κυρίως, στις νέες γενιές.

Με την καθιέρωση, μάλιστα, του σύγχρονου συστήματος «ΑΤΛΑΣ» θα εκμηδενίσουμε τους χρόνους απονομής συντάξεων και εφάπαξ στους δικαιούχους τους.»

 

ΔΕΙΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

Αθήνα,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ –ΤΜΗΜΑ Γ’

Αριθ. Πρωτ. :

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ Δ33

ΠΡΟΣ : Εθνικό Τυπογραφείο

(για δημοσίευση)

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29 , Αθήνα 10110

Πληροφορίες :

ΤΗΛ. :

FAX. :

 ΘΕΜΑ : Προσθήκη στην Υπουργική Απόφαση 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β΄) - Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών

 

ΑΠΟΦΑΣΗ

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

 

Έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 του ν.4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν.4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» ( 222 Α΄).

 2. Την Υπουργική Απόφαση 30854/3809/31.12.2012 (3498 Β΄) «Ανασχεδιασμός τεχνικής βάσης Εφάπαξ Παροχών».

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ 63/2005 (Α΄98).

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ. 189/2009 (Α 221) «Καθορισμός και ανακατανομή των Υπουργείων» και του άρθρου 4 του π.δ. 85/2012 (ΦΕΚ Α 141) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 88/2012 (Α 143) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών (Α 141)».

 5. Τις διατάξεις του π.δ/τος 372/1995 (Α΄201) «Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, από το Υπουργείο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο Υπουργείο Εργασίας» και του π.δ/τος 213/1992 (Α΄102) «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

 6. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 (Α 141) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

 7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.24-14/01/2014 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με το οποίο παρέχεται η σύμφωνη γνώμη της.

 8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται οικονομική επιβάρυνση σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού και των Προϋπολογισμών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που παρέχουν Εφάπαξ Βοηθήματα.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ :

 

Άρθρο 1

 

Οικονομικό σύστημα λειτουργίας

 

Οι φορείς – τομείς πρόνοιας αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας λειτουργούν από 01/01/2014 με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC).

Από 01/01/2014 οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στους φορείς-τομείς πρόνοιας τηρούνται σε ατομικές μερίδες.

 

Άρθρο 2

Τρόπος υπολογισμού εφάπαξ παροχής

 

Α. Για ασφαλισμένους που αποχώρησαν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους μέχρι 31/08/2013 η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία.

Β. Για ασφαλισμένους που αποχώρησαν ή αποχωρούν από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμά τους από 01/09/2013 και μετά, το ποσό της εφάπαξ παροχής υπολογίζεται ως ακολούθως :

 

1.Πάγια διάταξη

 

Για χρόνο ασφάλισης από 01/01/2014 και εφεξής με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης.

Για τη συσσώρευση των εισφορών γίνεται χρήση πλασματικού ποσοστού επιστροφής, το οποίο ορίζεται ως η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για το σύνολο των ασφαλισμένων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω το ποσό της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για το έτος t προκύπτει από τον τύπο :

 

(1)

όπου

 

 

: οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους

 

: έτη συσσώρευσης εισφορών

 

: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτουςκαι

υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο

 

όπουη βάση υπολογισμού των εισφορών όλων των ασφαλισμένων του

Ταμείου το έτος

 

Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.

 

 

: ο συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t

t

: το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα

 

Συντελεστής βιωσιμότητας

Ως συντελεστής βιωσιμότητας για το έτος t ορίζεται το πηλίκο :

 

 

 

(2)

 

όπου

 

: οισυνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη έτουςt

 

: ηειδική τακτική εισφορά έτουςt,όπου υπάρχει

 

: ταδιοικητικά έξοδα έτουςt

 

: η περιουσία η οποία έχει διαμορφωθεί κατά την 31/12 του έτους t, πριν

την καταβολή των συνολικών παροχών του έτους t και χωρίς να

ληφθούν υπόψη οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή και εργοδότη του

έτους t, η ειδική τακτική εισφορά του έτους t όπου αυτή υπάρχει, καθώς

και τα διοικητικά έξοδα του έτους t

 

: οισυνολικές παροχές έτους t, χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή

βιωσιμότητας

 

: ηπαρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα

δικαιώματα των ασφαλισμένων στο έτος t (χωρίς την εφαρμογή

συντελεστή βιωσιμότητας) με τους κανόνες του νέου συστήματος

καθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση

t

: το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας

Η περιουσία At του έτους t λαμβάνεται υπόψη σε τρέχουσες τιμές κατά την 31/12 του έτους t.

Τα διοικητικά έξοδατου έτους t, που λαμβάνονται υπόψη στον τύπο (2), ορίζονται ως εκείνα τα έξοδα διοίκησης που πραγματοποιούνται στο έτος t, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι υποχρεώσεις του Φορέα-Τομέα προς τους ασφαλισμένους. Αυτά τα έξοδα δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2,5% των ασφαλιστικών εισφορών του έτους t.

Τυχόν λοιπά ή/και έκτακτα έσοδα καθώς και τα έσοδα επενδύσεων μειωμένα κατά τα έξοδα επενδύσεων, δημιουργούν περιουσιακά στοιχεία.

Η καταβολή των παροχών του έτους t, πραγματοποιείται μετά τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t.

Οι διαδικασίες για τον υπολογισμό του οριστικού συντελεστή βιωσιμότητας του έτους t, ο οποίος εφαρμόζεται σε όλες ανεξαιρέτως τις παροχές, ολοκληρώνονταιως το τέλος του πρώτου διμήνου του επόμενου ημερολογιακού έτους.

 

2.Μεταβατική διάταξη

 

Για περιπτώσεις που ο χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί πριν και μετά την 01/01/2014, το ποσό της εφάπαξ παροχής στο έτος t υπολογίζεται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο.

(3)

όπου

 

: το τμήμα εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης μέχρι

31/12/2013 και υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών

και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή

 

: οι συνολικές ετήσιες εισφορές του έτους

 

: τα έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2013

 

:τα έτη ασφάλισης

 

: η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών του έτους

 

: ο συντελεστής βιωσιμότητας, που εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό της

εφάπαξ παροχής

t

: το έτος έκδοσης της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα

 

Η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων ( ) με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων, στο έτοςt, (χωρίς την εφαρμογή συντελεστή βιωσιμότητας), η οποία χρησιμοποιείται στον τύπο (2) του παρόντος άρθρου, αποτελείται από δύο τμήματα :

Την παρούσα αξία των υποχρεώσεων με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως την 31./12/2013 ,η οποία προκύπτει μετά από αναλογιστική αποτίμηση και σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Την παρούσα αξία των υποχρεώσεων με βάση τα συσσωρευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων μετά την 31/12/2013, η οποία προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά το έτος t στις ατομικές μερίδες και για το χρονικό διάστημα από 01/01/2014 και μετά.

Ειδικά για περιπτώσεις που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης έχει διανυθεί μέχρι 31/12/2013 ο όρος στον τύπο (3) του άρθρου αυτού ισούται με μηδέν.

Άρθρο 3

Ρύθμιση οφειλομένων υποχρεώσεων

Εφόσον σε Φορέα-Τομέα Πρόνοιας έχουν δημιουργηθεί κατά την 31/12/2013 οφειλόμενες υποχρεώσεις από παροχές, αυτές αποσβένονται σε 15 έτη. Από 01/01/2014 και μετά, το ετήσιο ποσό απόσβεσης των οφειλόμενων υποχρεώσεων επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας. Σε περίπτωση κατά την οποία Φορέας -Τομέας Πρόνοιας προκειμένου να καταβάλλει εφάπαξ παροχές έχει συνάψει δάνειο, και δεν το έχει εξοφλήσει μέχρι την 31/12/2013, το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται από 01/01/2014 για την εξυπηρέτηση του δανείου, επιβαρύνει τον ετήσιο συντελεστή βιωσιμότητας. Για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας λαμβάνονται υπόψη οι προαναφερόμενες επιβαρύνσεις. Με βάση τον συντελεστή βιωσιμότητας διαμορφώνεται ανάλογα οι παροχές των νέων κατ’ έτος δικαιούχων.

Στην περίπτωση αυτή, για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας δεν εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2 της παρούσας. Ο συντελεστής βιωσιμότητας υπολογίζεται από τη σχέση :

 

 

: οι συνολικές εισφορές εργαζόμενων ή/και εργοδότη έτους t

 

: η ειδική τακτική εισφορά έτους t, όπου υπάρχει

 

: τα διοικητικά έξοδα έτους t

 

: οι οφειλόμενες υποχρεώσεις προς τους ασφαλισμένους στο τέλος του

προηγούμενου έτους t-1

 

: τα υπολειπόμενα για την ολοκλήρωση της απόσβεσης έτη στο έτος t

 

: το ετήσιο ποσό που καταβάλλεται στο έτος t, για την εξυπηρέτηση

δανείου που έχει ληφθεί με σκοπό την καταβολή παροχής σε

ασφαλισμένους

 

: οι συνολικές παροχές έτους t, χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή

βιωσιμότητας

Με τα τακτικά έσοδα κάθε έτους εξοφλούνται πρώτα οι υφιστάμενες οφειλόμενες υποχρεώσεις του προηγούμενου έτους. Οποιοδήποτε έκτακτο ή άλλο έσοδο κάθε τρέχοντος έτους χρησιμοποιείται για να μειώνει απευθείας τις οφειλόμενες υποχρεώσεις που υφίστανται στο τέλος του προηγούμενου έτους.

Εφόσον σε Φορέα-Τομέα Πρόνοιας υφίσταται διαθέσιμη κατά την 31/12/2013 ρευστότητα η οποία δεν επαρκεί για την εξυπηρέτηση των οφειλομένων υποχρεώσεων κατά την 31/12/2013, αυτή μειώνει απευθείας τις προαναφερθείσες οφειλόμενες υποχρεώσεις και χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση αυτών.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται μέχρι την πλήρη απόσβεση των οφειλομένων υποχρεώσεων ή/και την αποπληρωμή τυχόν δανείου, οπότε και εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2.

Σε περίπτωση που σε Φορέα-Τομέα Πρόνοιας υφίσταται διαθέσιμη ρευστότητα κατά την 31/12/2013 το ύψος της οποίας επαρκεί για την εξυπηρέτηση των οφειλομένων υποχρεώσεων κατά την 31/12/2013, οι οφειλόμενες αυτές υποχρεώσεις εξυπηρετούνται από το ποσό αυτό και για τον υπολογισμό του συντελεστή βιωσιμότητας εφαρμόζεται ο τύπος (2) του άρθρου 2.

Άρθρο 4

Επιστροφή εισφορών

Όπου προβλέπεται επιστροφή εισφορών τα ποσά επιστρέφονται στον δικαιούχο κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

Για επιστροφή εισφορών χρόνου ασφάλισης έως 31/12/2013 η παροχή προκύπτει σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών και τη γενικότερη νομοθεσία που ισχύουν μέχρι την ημερομηνία αυτή. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από 01/01/2014 και μετά το ύψος του ποσού της παροχής προκύπτει από τη συσσωρεμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.

 

 

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΑΣΦΆΛΙΣΗΣ.

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:…………………….………

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ… …….……… ……

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ……….…………........

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:…………………….………

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ… …….……… ……

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ……….…………........

ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

 

 

Εσωτερική Διανομή :

 1. Γραφείο Υπουργού

 2. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

 3. Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Κ.Α.

 4. <span style="font-family: T