Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερο και ποιοι περισσότερο ΕΝΦΙΑ για το 2022 - Πίνακες και αναλυτικά παραδείγματα

Περισσότεροι από 5.000.000 φορολογούμενοι με ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας μέχρι 400.000 ευρώ αναμένεται να ωφεληθούν από την εφαρμογή των διατάξεων του νέου νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, που προβλέπουν ριζικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του φόρου. Για τους φορολογούμενους αυτούς, ο ΕΝΦΙΑ εκτιμάται ότι θα μειωθεί φέτος κατά 13% μεσοσταθμικά με το όφελος να υπολογίζεται σε περίπου 350 εκατ. ευρώ. Από τους φορολογούμενους αυτούς 2.200.000 θα δουν μείωση άνω του 20%, και ειδικότερα 900.000 θα δουν μείωση πάνω από 30%.

Στον αντίποδα, ζημιωμένοι από τις αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ θα είναι περίπου 400.000 φορολογούμενοι οι οποίοι κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας άνω των 400.000 ευρώ έκαστος, καθώς με τις νέες διατάξεις προβλέπονται γι’ αυτούς αυξήσεις συντελεστών, κατάργηση εκπτώσεων και επιπλέον προσαυξήσεις στις τελικές φορολογικές επιβαρύνσεις.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με τα άρθρα 40 έως και 49 ενός νέου πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών, το οποίο κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή:

1) Η κλίμακα υπολογισμού του βασικού φόρου για τα κτίσματα αλλάζει ριζικά προς όφελος όσων κατέχουν ακίνητα σε περιοχές με τιμές ζώνης κάτω από 4.000 ευρώ ανά τ.μ.. 

2) Μειώνονται οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού του φόρου των οικοπέδων.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι για αξία οικοπέδου από 75 έως 100 ευρώ ανά τ.μ. ο συντελεστής διαμορφώνεται σε 0,0375 αντί για 0,1850, δηλαδή μειώνεται κατά 80%. 

3) Καταργείται ο συμπληρωματικός φόρος για τα φυσικά πρόσωπα και ενσωματώνεται στον κύριο φόρο. Ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται σήμερα στη συνολική αξία της αστικής ακίνητης περιουσίας (κτισμάτων και εντός σχεδίου εδαφικών εκτάσεων) που κατέχει ένα φυσικό πρόσωπο, εφόσον η αξία αυτή υπερβαίνει τα 250.000 ευρώ. 

4) Αυξάνονται οι εκπτώσεις επί του φόρου των φυσικών προσώπων για τη μικρομεσαία ιδιοκτησία συνολικής αξίας μέχρι 150.000 ευρώ. Για ιδιοκτησίες συνολικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ η έκπτωση φόρου παραμένει αμετάβλητη. Για ιδιοκτησίες αξίας άνω των 250.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ, οι συντελεστές έκπτωσης φόρου μειώνονται, ενώ για περιουσίες αξίας άνω των 400.000 ευρώ καταργούνται οι εκπτώσεις φόρου. Συγκεκριμένα τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:

* 30% για περιουσία συνολικής αξίας έως 100.000 ευρώ, όσο και σήμερα για περιουσία αξίας μέχρι 60.000 ευρώ και έναντι 27% που ισχύει σήμερα, για περιουσία αξίας από 60.000,01 έως 70.000 ευρώ,  25% που ισχύει σήμερα για περιουσία αξίας από 70.000,01 έως 80.000 ευρώ και 20% που ισχύει σήμερα για περιουσία αξίας άνω των 80.000 ευρώ 

* 25% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 100.000 ευρώ και μέχρι 150.000 ευρώ, αντί για 20% που ισχύει σήμερα

* 20% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 150.000 ευρώ και μέχρι 250.000 ευρώ, όσο και με το ισχύον σήμερα σύστημα

* 15% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 250.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ, αντί για 20% που ισχύει σήμερα

* 10% για περιουσία συνολικής αξίας πάνω από 300.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ, αντί 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα 

* 0% (μηδενική έκπτωση) για περιουσία αξίας πάνω από 400.000 ευρώ έναντι 20% που ίσχυε μέχρι σήμερα για περιουσία αξίας μέχρι 1.000.000 ευρώ και 10% για περιουσία αξίας άνω του 1.000.000 ευρώ.

5) Προβλέπεται περαιτέρω προσαύξηση του συνολικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων που προκύπτει από το νέο σύστημα υπολογισμού, για κάθε ιδιοκτήτη ακίνητης περιουσίας συνολικής αξίας άνω των 500.000 ευρώ. Η προσαύξηση διαμορφώνεται ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ, κατά ποσοστό 5%,

β) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 800.000 ευρώ, κατά ποσοστό 10%,

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 1.000.000 ευρώ, κατά ποσοστό 15%,

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας από 1.000.000,01 ευρώ και άνω, κατά ποσοστό 20%.

Παραδείγματα: Πόσο θα μεταβληθεί φέτος ο κύριος ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα κτίσματα 

1) Διαμέρισμα στη Νέα Φιλαδέλφεια, 1 ου ορόφου 120 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 372,96 ευρώ.

Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 282,24 ευρώ. Ενώ η αξία του ακινήτου αυξήθηκε κατά 25%, ο φόρος μειώθηκε κατά 24,32%.

2) Διαμέρισμα στην Ξάνθη, 1 ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης αμετάβλητη στα 750 ευρώ, πλήρωσε φόρο το 2021 220,50 ευρώ, ενώ το 2022 θα πληρώσει φόρο 147 ευρώ, δηλαδή μειωμένο κατά 33,33%.

3) Διαμέρισμα στην Καισαριανή, 1 ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021 310 ευρώ.

Και ενώ το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, με αύξηση στην αξία του ακινήτου κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 29,05%.

4) Διαμέρισμα στο Αιγάλεω, 1 ου ορόφου 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021, 310,80 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.300 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 220,50 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 18%, ο φόρος μειώνεται κατά 29%.

5) Διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Νέας Εγνατίας, 1ου ορόφου 150 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ πλήρωσε φόρο το 2021, 466,20 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 1.350 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 352,80 ευρώ. Δηλαδή, ενώ η αξία του ακινήτου αυξάνεται κατά 22,73%, ο φόρος μειώνεται κατά 25%.

6) Διαμέρισμα στην Αγία Παρασκευή, 1ου ορόφου, 300 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.250 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.217,40 ευρώ. 

Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.027 ευρώ, μειωμένος κατά 15,64%.

7) Διαμέρισμα στη Σαντορίνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.950 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.744 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 5.050 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 1.991,75 ευρώ, αυξημένος κατά 14,21%.

8) Διαμέρισμα στη Μύκονο, 1ου ορόφου, 250 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 4.900 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 10.206 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 5.900 ευρώ, θα πληρώσει φόρο 11.891,24 ευρώ, αυξημένος κατά 16,51%.

9) Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 1ου ορόφου, 100 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης, 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 310,80 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 235,20 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

10) Διαμέρισμα στην Πετρούπολη, 1ου ορόφου, 220 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.150 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 279,92 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 198,45 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%. 

11) Διαμέρισμα στο Λαύριο, 1ου ορόφου, 110 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 341,88 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.300 ευρώ και ο φόρος που αναλογεί είναι 258,72 ευρώ, μειωμένος κατά 24,32%.

12) Διαμέρισμα στον Πλατύ Γιαλό της Μυκόνου, 1ου ορόφου, 200 τ.μ., εικοσαετίας, με τιμή ζώνης 2.500 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 1.828 ευρώ.

Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 3.250 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί είναι 2.424 ευρώ, αυξημένος κατά 32,60%.

13) Διαμέρισμα στο Περιστέρι Αττικής, 3ου ορόφου, 90 τ.μ., 15ετίας, με τιμή ζώνης, 1.100 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 295,97 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.450 ευρώ (αύξηση 31,82%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 209,98 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%.

14) Διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, 3ου ορόφου, 110 τ.μ., 15ετίας, με τιμή ζώνης 1.200 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 361,74 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης αυξήθηκε σε 1.500 ευρώ (αύξηση 25%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 256,64 ευρώ, μειωμένος κατά 29,05%.

15) Διαμέρισμα στη Σητεία Κρήτης, 1ου ορόφου, 150 τ.μ., 15ετίας, με τιμή ζώνης 850 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 382,80 ευρώ. Το 2022 η τιμή ζώνης ανέρχεται στα 1.200 ευρώ (αύξηση 23,53%) και ο φόρος που αναλογεί είναι 231,00 ευρώ, μειωμένος κατά 39,66%. 

16) Διαμέρισμα στο Ελληνικό, 3ου ορόφου, 100 τ.μ., 15ετίας, με τιμή ζώνης 1.400 ευρώ, πλήρωσε το 2021 φόρο 328,86 ευρώ. Το 2022, με την τιμή ζώνης να διαμορφώνεται στα 2.600 ευρώ (αύξηση 85,81%), ο φόρος που αναλογεί είναι 399,96 ευρώ, αυξημένος κατά 21,62%.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΟΥ 2022 ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ για διαμέρισμα 1ου ορόφου, επιφάνειας 80 τετρ. μέτρων με πρόσοψη σε ένα δρόμο και παλαιότητα 10 έτη το 2021 και 11 έτη το 2022.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 50.000 188,63 182,12 -6,50 -3,45
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 215,57 195,13 -20,44 -9,48
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ 100.000 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ 1.000.000 966,37 1505,30 538,94 55,77
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ 500.000 275,04 343,80 68,76 25,00
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ 100.000 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ 70.000 250,98 182,12 -68,85 -27,43
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ 100.000 334,51 240,66 -93,85 -28,06
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ 500.000 275,04 343,80 68,76 25,00
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ 1.000.000 683,89 854,86 170,97 25,00
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ 100.000 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ 5.000.000 794,47 706,19 -88,27 -11,11
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ 500.000 334,51 343,80 9,29 2,78
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 215,57 195,13 -20,44 -9,48
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ 5.000.000 376,33 343,80 -32,52 -8,64
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ 200.000 334,51 275,04 -59,47 -17,78
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ 250.000 446,02 275,04 -170,97 -38,33
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ 300.000 275,04 221,15 -53,89 -19,59
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ 100.000 275,04 182,12 -92,92 -33,78
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ 2.000.000 309,42 343,80 34,38 11,11
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ 70.000 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ 100.000 275,04 182,12 -92,92 -33,78
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ 5.000.000 794,47 854,86 60,40 7,60
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ 200.000 275,04 275,04 0,00 0,00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ 250.000 275,04 275,04 0,00 0,00
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ 300.000 275,04 292,23 17,19 6,25
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ 1.000.000 706,19 854,86 148,67 21,05
           
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 50.000 182,12 182,12 0,00 0,00
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ 150.000 208,14 195,13 -13,01 -6,25
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ 200.000 215,57 208,14 -7,43 -3,45
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 250.000 215,57 148,67 -66,90 -31,03
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ 100.000 215,57 182,12 -33,45 -15,52
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 1.000.000 334,51 343,80 9,29 2,78
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 100.000 215,57 182,12 -33,45 -15,52

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης: Ποια μέτρα ανακοίνωσε για την ακρίβεια – 1,1 δισ. ευρώ σε 3 μήνες για 3,2 εκατομμύρια Έλληνες

Μέχρι 12 ευρώ το μήνα το… επίδομα βενζίνης που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός – Πώς θα πληρώνεται

Τσίπρας: Πρώτη φορά πρωθυπουργός εξαγγέλλει μέτρα στήριξης μιλώντας για ψίχουλα

Πηγή: politicus.gr