Ποιοι προλαβαίνουν να βγουν στη σύνταξη με «μπόνους» την προσωπική διαφορά

Τελευταία ευκαιρία για «μπόνους» προσωπικής διαφοράς έχουν 4 κατηγορίες ασφαλισμένων αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης μέχρι το τέλος του 2018.

Το όφελος από μια αίτηση συνταξιοδότησης εντός του 2018 κυμαίνεται από 30 έως 180 ευρώ το μήνα.

Αν η αίτηση υποβληθεί το 2018 το έξτρα ποσό θα συνοδεύει τον συνταξιούχο για πάντα. Αν ο ίδιος ασφαλισμένος υποβάλλει την αίτησή του εντός του 2019 χάνει το επιπλέον ποσό της προσωπικής διαφοράς και θα λάβει την σύνταξή του όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του νόμου Κατρούγκαλου (ν.4387/2016).

Το «μπόνους» αυτό δίνεται επειδή η σύνταξη υπολείπεται πάνω από 20% από την προσδοκώμενη σύνταξη με βάση τον παλαιό τρόπο υπολογισμού. Όσοι αποχωρήσουν φέτος θα λάβουν το 25% αυτής της διαφοράς για πάντα.

Οι κατηγορίες ασφαλισμένων που έχουν ήδη θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και μπορούν να κερδίσουν ένα τμήμα προσωπικής διαφοράς με αίτηση έως 31/12/2018 είναι:

  • Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγοριών ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 35 και άνω έτη ασφάλιση. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν συμπληρωμένα τα 35 ή 37 έτη. Στην κατηγορία αυτή το όφελος μπορεί να είναι από 30 ως 150 €. Επίσης συμφέρει η συνταξιοδότηση για τους δημοσίους υπάλληλους ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ με 3 και άνω τέκνα που μπορούν να εξαγοράσουν πλασματικά και να φτάσουν από 35 χρόνια και άνω.
  • Δημόσιοι υπάλληλοι κατηγοριών ΤΕ και ΠΕ που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 30 έως 35 έτη ασφάλισης. Συμφέρει να αποχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν συμπληρωμένα από 30 έως 35 έτη. Στην κατηγορία αυτή το όφελος μπορεί να είναι από 30 ως 100 €.
  • Ασφαλισμένοι του πρώην ΤΕΒΕ. Στην κατηγορία αυτή το όφελος μπορεί να είναι από 20 ως 180 € ανάλογα την περίπτωση.
  • Ασφαλισμένοι του Ταμείου Νομικών, του ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και του ΕΤΑΑ - ΤΣΑΥ που μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 30 και άνω έτη ασφάλισης.