Πώς μπορούν να πάρουν κρατική επιδότηση της δόσης του δανείου οι δικαιούχοι

Ξεκίνησε από την Δευτέρα 3 Αυγούστου η λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», το οποίο προβλέπει την επιδότηση δανείων με υποθήκη στην πρώτη κατοικία όσων επλήγησαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

 

Το πρόγραμμα προβλέπει, ειδικότερα, την παροχή οικονομικής στήριξης από το κράτος στους πληγέντες από την πανδημία του κορωνοϊού, οι οποίοι έχουν οφειλές από δάνεια με υποθήκη στις κύριες κατοικίες τους, εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Η οικονομική στήριξη παρέχεται για περίοδο 9 μηνών και έχει τη μορφή συνεισφοράς-επιδότησης, η οποία,  για όσους έχουν ενήμερα δάνεια, φθάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης και μέχρι του ποσού των 600 ευρώ, ανά πιστωτή.

 

Οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.keyd.gov.gr, μέσω μιας απλής και εύκολης διαδικασίας, χωρίς να χρειάζεται η συνυποβολή οποιουδήποτε δικαιολογητικού. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις, θα λάβουν κρατική επιδότηση για συνολικά 9 μήνες.

 

Οι όροι, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα καθώς επίσης και ορισμένα «μυστικά» που πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι παρουσιάζονται, παρακάτω, αναλυτικά, με την μορφή απαντήσεων σε 18 πιο συχνά υποβαλλόμενες ερωτήσεις πολιτών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του νέου αυτού προγράμματος:

 

 1. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την υπαγωγή στο νέο πρόγραμμα;

 

Όλοι όσοι πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να είναι φυσικά πρόσωπα (δηλ. άνεργοι, μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, επιχειρηματίες – ομόρρυθμοι εταίροι κ.λπ., με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα)
 • να έχουν δάνειο με υποθήκη ή προσημείωση στην 1η κατοικία τους
 • να έχουν πληγεί οικονομικά από τον κορονοϊό (είτε έλαβαν κάποιο Κρατικό επίδομα – ευεργέτημα είτε είχαν σημαντική μείωση εισοδήματος – εσόδων)
 • να πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια

 

 1. Πού, πώς και πότε υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) www.keyd.gov.gr, που είναι προσβάσιμη και στην εθνική πύλη του Δημοσίου www.gov.gr.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 3/8 έως 30/9/2020.

 

 1. Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

Για την υποβολή της αίτησης δεν απαιτείται κανένα δικαιολογητικό. Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

 

 1. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει να υποβάλω την αίτηση;

Μπορείς να λάβεις βοήθεια δωρεάν:

 • είτε από την ηλεκτρονική γραμμή εξυπηρέτησης (helpdesk μέσω της πλατφόρμας)
 • είτε με διοργάνωση επίσκεψης – τηλεδιάσκεψης με ένα από τα 50 Κέντρα – Γραφεία Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών, όπου παρέχεται συμβουλευτική καθοδήγηση (τηλ.: 213.212.57.30).

 

 1. Ποιος μπορεί να αναλάβει τη διαδικασία για λογαριασμό μου;

Μπορείς να αναθέσεις την υποβολή της αίτησης στον σύμβουλό σου (π.χ. λογιστή, δικηγόρο, οικονομολόγο). Η αμοιβή του συμβούλου καλύπτεται από τις τράπεζες στις οποίες χρωστάς και στη συνέχεια το κόστος αυτό επιμερίζεται στο δάνειο και αποπληρώνεται καθ’ όλη τη διάρκειά του.

 

 1. Ποια είναι τα βασικά βήματα της αίτησης; Τι πληροφορίες ζητούνται;

Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόλις μερικά λεπτά.

Τα βήματα είναι:

 1. Εισαγωγή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα με τους κωδικούς taxisnet
 2. Συμπλήρωση πληροφοριών:
 • ποιος είναι ο σύμβουλος – εκπρόσωπός σου, οπότε και ολοκληρώνεται η διαδικασία για εσένα
 • αν δεν επιθυμείς σύμβουλο – εκπρόσωπο, τότε θα πρέπει να:
 • επιβεβαιώσεις την 1η κατοικία σου (αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • επιβεβαιώσεις τον/την σύζυγο ή/και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς σου, που διαμένουν στην 1η κατοικία σου (αν δεν έχουν  ήδη εντοπιστεί από την πλατφόρμα)
 • συμπληρώσεις, εάν υπάρχει, τη ρευστοποιήσιμη περιουσία (καταθέσεις, ομόλογα κ.λπ.) στο εξωτερικό
 • απαντήσεις θετικά στις υπεύθυνες δηλώσεις της πλατφόρμας (περί χορήγησης άρσης απορρήτου, άντλησης στοιχείων, ότι τα στοιχεία είναι ακριβή κ.λπ.).
 1. Εάν υπάρχει σύζυγος ή/και εξαρτώμενα ενήλικα μέλη ή/και συνοφειλέτης ή/και εγγυητής, τότε θα πρέπει και αυτοί να εισέλθουν στην πλατφόρμα με τους δικούς τους κωδικούς taxisnet και να παρέχουν τις ανωτέρω πληροφορίες και υπεύθυνες δηλώσεις.

 

 1. Ποια είναι η διαδικασία μετά την υποβολή της αίτησης;

Εφόσον το δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες προβαίνουν σε ειδικούς ελέγχους και στη συνέχεια αποστέλλουν τον αριθμό λογαριασμού (IBAN), όπου το Κράτος καταβάλλει την επιδότηση. Η καταβολή της επιδότησης ξεκινά με τη λήξη της αναστολής πληρωμών, που ενδεχομένως έχει χορηγηθεί από την τράπεζα, αλλά το αργότερο έως 31/12/2020.

 

Εφόσον το δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η αίτηση διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες, οι οποίες σε καλούν για να προσκομίσεις τυχόν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό βαρών). Θα πρέπει να τα προσκομίσεις εντός 15 ημερών. Στη συνέχεια οι τράπεζες σου παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών, εντός 30 ημερών. Έχεις το δικαίωμα να δεχθείς ή να απορρίψεις τη ρύθμιση αυτή. Η ρύθμιση αυτή πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη και βιώσιμη, δηλαδή να μπορείς να την εξυπηρετήσεις, σύμφωνα με τις παρούσες οικονομικές σου δυνατότητες. Για να λάβεις την επιδότηση, θα πρέπει να έχεις συμφωνήσει σε μια ρύθμιση σε συνεργασία με την τράπεζα και να υπογράψεις τη σχετική σύμβαση έως 31/12/2020.

 

 

 1. Πώς ορίζεται η 1η κατοικία; Έχω ιδιόκτητο σπίτι, αλλά διαμένω προσωρινά αλλού λόγω της εργασίας μου, τι ισχύει;

Ως «κύρια κατοικία» νοείται αυτή που έχεις δηλώσει στην τελευταία υποβληθείσα φορολογική δήλωση.

 

Αν διαμένεις σε άλλη κατοικία (π.χ. σώματα ασφαλείας, ιατροί, εκπαιδευτικοί κ.λπ. που εργάζονται σε άλλη πόλη), τότε και πάλι μπορείς να υποβάλεις αίτηση για την επιδότηση του δανείου που βαρύνει την 1η κατοικία σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να «φορτώσεις» έγγραφα στην πλατφόρμα, τα οποία αποδεικνύουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή σου, εκτός της Περιφερειακής Ενότητας της κύριας κατοικίας σου.

 

 1. Ποια είδη δανείου επιδοτούνται;

Επιδοτούνται όλα τα είδη δανείου: στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά που βαρύνουν την 1η κατοικία. Δεν επιδοτούνται τα δάνεια που λήφθηκαν με Κρατική εγγύηση (π.χ. πυρόπληκτα, σεισμόπληκτα κ.λπ.) ή που ήδη επιδοτούνται στο πλαίσιο άλλου προγράμματος (π.χ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας – ΟΕΚ, Ν. 4605/2019) προς αποφυγή διπλής ενίσχυσης, κάτι που απαγορεύεται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.

 

 1. Ποια είναι, αναλυτικά, τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και ποια τα ποσοστά επιδότησης;

 

Δικαίωμα υπαγωγής στο πρόγραμμα θα έχουν συγκεκριμένα:

α)  Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί και έχουν λάβει αποζημιώσεις ειδικού σκοπού 800 ευρώ και έως 534 ευρώ, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε πληγέντες κλάδους και έλαβαν οικονομικές ενισχύσεις 800 ευρώ ή και 534 ευρώ.

β)  Φυσικά πρόσωπα των οποίων ο μέσος μικτός μηνιαίος μισθός, αφαιρουμένων πρόσθετων ή άλλων έκτακτων αποδοχών των μηνών Μαρτίου και Απριλίου του 2020, παρουσίασε μείωση, σε σχέση με τον αντίστοιχο των μηνών Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2020:

* τουλάχιστον κατά 10%, για ποσά έως 1.000 ευρώ,

* τουλάχιστον κατά 20%, για ποσά από 1.000,01 έως 2.000 ευρώ,

* τουλάχιστον κατά 30%, για ποσά μεγαλύτερα 2.000 ευρώ.

γ) Ελεύθεροι επαγγελματίες ή φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα του δευτέρου τριμήνου του 2020 παρουσίασαν μείωση ίση ή μεγαλύτερη του 20%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2019, όπως αυτό προκύπτει από τις περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.

δ) Επιχειρήσεις που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής.

ε) Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ»

στ) Ιδιοκτήτες ακινήτων που εισέπραξαν για τους μήνες Μάρτιο-Ιούνιο καθώς και ιδιοκτήτες που θα εισπράξουν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο ενοίκια μειωμένα κατά 40%.

 

Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες πληγέντων θα παρασχεθεί επιδότηση, τόσο για τα εξυπηρετούμενα όσο και για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Ειδικότερα:

 

Α. Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια  και τα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μέχρι 90 ημέρες στις 29-2-2020: Θα επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 90% κατά το 1ο τρίμηνο, 80% το 2ο τρίμηνο και 70% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις θα είναι:

*  η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ

*  το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα

*  το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 24.000 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 18.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

*  οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

*  η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, της συζύγου ή του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντος, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

 

Β. Για τα δάνεια που βρίσκονταν σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29-2-2020: Θα επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 80% κατά το 1ο τρίμηνο, 70% το 2ο τρίμηνο και 60% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις θα είναι:

*  η αξία της κύριας κατοικίας του αιτούντος να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ

*  το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 250.000 ευρώ ανά τράπεζα

*  το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 17.000 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 13.000 ευρώ για τον σύζυγο ή τη σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

*  οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, της συζύγου ή του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

*  η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, της συζύγου ή του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντος, να μην υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

 

Γ. Για τα δάνεια που παρουσίαζαν καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών στις 29-2-2020 και επιπλέον έχουν καταγγελθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή από τον χρηματοδοτικό φορέα: Θα επιδοτείται η μηνιαία δόση σε ποσοστό 60% κατά το 1ο τρίμηνο, 50% το 2ο τρίμηνο και 30% το 3ο τρίμηνο. Οι προϋποθέσεις θα είναι οι εξής:

*  η αξία της κύριας κατοικίας να μην ξεπερνά τις 200.000 ευρώ

*  το ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνά τις 130.000 ευρώ ανά τράπεζα

*  το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου κατά το τελευταίο έτος για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, να μην υπερβαίνει τις 12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τη σύζυγο ή τον σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι 3 εξαρτώμενα μέλη.

* οι καταθέσεις και τα επενδυτικά προϊόντα του αιτούντος, της συζύγου ή του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 15.000 ευρώ κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης

*  η ακίνητη περιουσία του αιτούντος, της συζύγου ή του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών, συμπεριλαμβανομένης της κύριας κατοικίας του αιτούντος, να έχει συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 280.000 ευρώ.

 

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

 

Για όλους ανεξαιρέτως τους αιτούντες θα πρέπει εξάλλου τα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ), που αποκτήθηκαν εντός της τελευταίας τριετίας για ιδιωτική χρήση, να έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τις 80.000 ευρώ.

 

Παράδειγμα υπολογισμού της κρατικής επιδότησης: Σε ενήμερο δάνειο φυσικού προσώπου που πληρώνει μηνιαία δόση 425 ευρώ και πληροί τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα, χορηγείται για το 1ο τρίμηνο κρατική επιδότηση ύψους 1.147,50 ευρώ (90%), για το 2ο τρίμηνο 1.020 ευρώ (80%) και για το 3ο τρίμηνο 892,50 ευρώ (70%). Συνολικά, στους 9 μήνες κάλυψης από το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ», η συνεισφορά του Δημοσίου θα φθάσει τα 3.060 ευρώ (επί συνόλου δανειακών δόσεων ύψους 3.825 ευρώ).

 

 1. Τελικά, τι θα πληρώνω εγώ;

Εσύ θα πρέπει να πληρώνεις κάθε μήνα το υπόλοιπο ποσό της δόσης δανείου, που δεν το καλύπτει το Κράτος. Μετά τη λήξη της επιδότησης, θα πρέπει να πληρώνεις ολόκληρη τη μηνιαία δόση του δανείου, για χρονικό διάστημα 6-18 μήνες, ανάλογα με την κατηγορία του δανείου, αλλιώς θα πρέπει να επιστρέψεις την Κρατική επιδότηση.

 

 1. Ποιοι πιστωτές περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιδότησης;

Τράπεζα, εκκαθαριστής τράπεζας (δηλ. τράπεζες που διέκοψαν τη λειτουργία τους), καθώς και οποιαδήποτε εταιρεία ανέλαβε τη διαχείριση απαιτήσεων ή την τιτλοποίηση των δανείων (δηλ. fund / servicer). Επίσης περιλαμβάνεται και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

 1. Τι ισχύει για τους εγγυητές και συνοφειλέτες δανείου;

Μπορεί να υποβάλει αίτηση και ο συνοφειλέτης ή εγγυητής δανείου, ακόμη και χωρίς την υποβολή αίτησης από τον πρωτο-οφειλέτη (π.χ. σε περίπτωση διαζευγμένων). Σε αυτή την περίπτωση, ο συνοφειλέτης ή εγγυητής θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας του Νόμου. Σε περίπτωση που υπάρχουν εγγυητές ή συνοφειλέτες ή συνιδιοκτήτες, που δεν συνεργάζονται, τότε ο πρωτο-οφειλέτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει ολόκληρο το χρέος από μόνος του, εφόσον το επιθυμεί.

 

 1. Έχω ήδη λάβει αναστολή πληρωμών από την τράπεζα. Πότε θα ξεκινήσω να πληρώνω και πότε θα λάβω την επιδότηση;

Αν έχω λάβει αναστολή πληρωμών δανείων, τότε μπορώ να επιλέξω:

* είτε να διακόψω την αναστολή πληρωμών και να ξεκινήσω να πληρώνω και ταυτόχρονα να λαμβάνω και την Κρατική επιδότηση

* είτε να περιμένω τη λήξη της αναστολής πληρωμών και μετά να ξεκινήσω να πληρώνω και ταυτόχρονα να λαμβάνω και την Κρατική επιδότηση.

Η κρατική επιδότηση δεν δύναται να δοθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των εννέα (9) μηνών μετά τις 31.12.2020. Συνεπώς η αναστολή πληρωμών αντίστοιχα δεν δύναται να εκτείνεται μετά τις 31.12.2020.

 

 

 1. Πληρώνω τις δόσεις του δανείου μου εποχικά. Τι ισχύει με την επιδότηση;

Για δάνεια των οποίων η συμφωνηθείσα δόση δεν είναι καταβλητέα σε μηνιαία βάση, η συνεισφορά Δημοσίου καλύπτει εννέα (9) μήνες και καταβάλλεται κατά τον χρόνο που η δόση είναι απαιτητή από την τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή, η καταβλητέα δόση ανάγεται σε μηνιαία βάση, ώστε να υπολογιστούν τα ποσοστά επιδότησης. Συνεπώς η συνεισφορά του Δημοσίου θα καλύπτει περισσότερους μήνες και μπορεί να διαφοροποιείται κατά τη διάρκεια της επιδότησης.

 

 1. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα αυτό σταματά τις κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμό;

Εφόσον ρυθμίσεις το δάνειό σου, σε συνεργασία με την τράπεζα, και πληρώνεις κανονικά το ποσό της μηνιαίας δόσης που δεν καλύπτεται από το Κράτος, τότε η εν λόγω τράπεζα διακόπτει κατασχέσεις και πλειστηριασμό. Ωστόσο, οι υπόλοιποι πιστωτές στους οποίους δεν πληρώνεις τις οφειλές σου, δύνανται να προβούν ή να συνεχίζουν τη διενέργεια μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να προβείς σε ρύθμιση οφειλών μαζί τους.

 

 1. Πρέπει να πάω και στο δικαστήριο;

Όχι, δεν απαιτείται η προσφυγή στο δικαστήριο, αφού με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, υπογράφεται η σχετική σύμβαση ρύθμισης δανείου. Δηλαδή, αποτελεί μια πλήρως εξωδικαστική διαδικασία.

Εφόσον ο πολίτης απειλείται (με κατασχέσεις λογαριασμών και πλειστηριασμούς) και από άλλους πιστωτές, τότε μπορεί να προσφύγει και στο δικαστήριο, για τη ρύθμιση των υπόλοιπων οφειλών του, μέσω του Νόμου 3869/2010.

 

 1. Έχω ήδη υποβάλει αίτηση στον Νόμο 3869/2010 («Κατσέλη»). Πρέπει να παραιτηθώ;

Όχι, η ένταξη στο παρόν πρόγραμμα δεν απαιτεί την παραίτηση από τον Νόμο 3869/2010. Ωστόσο, εάν εκκρεμεί η εκδίκαση της υπόθεσης και ενταχθείς στο παρόν πρόγραμμα ρύθμισης και επιδότησης δανείων, τότε το εν λόγω δάνειο θεωρείται ρυθμισμένο και μπορείς να συνεχίσεις την εκδίκαση της υπόθεσής σου, μόνο για τις υπόλοιπες οφειλές που διαθέτεις.