Ρύθμιση και κούρεμα για 42.000 επιχειρηματικά δάνεια μέσω Γέφυρας 2

Μαζικές ρυθμίσεις και διαγραφές επιχειρηματικών δανείων πραγματοποίησαν οι τράπεζες προκειμένου να εντάξουν ένα μεγάλο μέρος των μορατορίων στο πρόγραμμα επιδότησης δόσης δανείων Γέφυρα 2. Από τις συνολικές αναστολές ύψους 33 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ένα μέρος περίπου 6 έως 7 δισ. ευρώ είχαν την ανάγκη για κάποιου είδους βοήθειας με τη λήξη των μορατορίων στα τέλη του 2020 με αρχές του 2021. Οι τράπεζες προχώρησαν σε ταυτόχρονες ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων διαγραφών, και ένταξη των επιχειρηματικών αυτών δανείων σε προγράμματα σταδιακής επαναφοράς δόσης. Κύριος στόχος ήταν να εξυπηρετούνται και να ενταχθούν στη συνέχεια στο πρόγραμμα επιδότησης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες (Γέφυρα 2).

Η περίοδος λήξης των αιτήσεων για το Γέφυρα 2, συνολικού προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ, έληξε στις 31 Μαΐου. Λόγω της παράτασης, η πρώτη δόση θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, η οποία θα περιλαμβάνει και την αναδρομική επιδότηση του Μαΐου. Συνεπώς, οι 42.000 επιχειρήσεις θα λάβουν δύο δόσεις στα τέλη του μήνα για την εξυπηρέτηση των δανείων τους.

Τρόποι διευθέτησης

Σύμφωνα με το "Γέφυρα 2”, για τις περιπτώσεις μη εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων θα έπρεπε προβούν υποχρεωτικά σε μείωση του επιτοκίου κατά τουλάχιστον 10%, συγκριτικά με το επιτόκιο που ίσχυε πριν την αναδιάρθρωση του δανείου, με διάρκεια 8 μηνών (όσο διαρκεί η επιδότηση). Επιπλέον θα έπρεπε να προσφέρουν μία ή περισσότερες από τις παρακάτω λύσεις:

α. μείωση του επιτοκίου ρύθμισης, για όλη τη διάρκεια της ρύθμισης   αποπληρωμής

β. διαγραφή ποσοστού τόκων υπερημερίας και εξωλογιστικών τόκων

γ. διαγραφή ποσοστού κεφαλαίου (εφόσον πληρούνται συγκεκριμένα κριτήρια,  όπως ότι το χρέος είναι μεγαλύτερο της εμπορικής άξιας της περιουσίας του οφειλέτη, συνοφειλετών και εγγυητών, δεν προκύπτει περίσσευμα εσόδων από τα διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία κλπ)

δ. επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής

Επίσης, σημειώνεται ότι οι τράπεζες δεν μπορούν να αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του δανείου.

Στην περίπτωση εξυπηρετούμενων επιχειρηματικών δανείων, οι τράπεζες δεν μπορούν να τροποποιήσουν τους όρους του δανείου (π.χ. κεφάλαιο, επιτόκιο, διάρκεια αποπληρωμής) σε σχέση με τους όρους που υπήρχαν πριν τη χορήγηση της κρατικής επιδότησης, όπως επίσης και να αυξήσουν τη δόση του δανείου μετά τη λήξη της επιδότησης και μέχρι την οριστική αποπληρωμή του.

Μετά τη ρύθμιση και την υποβολή της αίτησης, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λάβουν επιδότηση για τη δόση του δανείου για οκτώ μήνες.

Ρυθμίσεις για δάνεια 6-7 δισ. ευρώ

Τραπεζικά στελέχη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τα πιστωτικά ιδρύματα για το μεταβατικό στάδιο από τα μορατόρια μέχρι τη Γέφυρα 2, υπολογίζουν ότι οι συνολικές τραπεζικές οφειλές των αιτήσεων αυτών φτάνουν τα 6 με 7 δισ. ευρώ.

Καθώς η ένταξη στο Γέφυρα 2 προϋποθέτει πρώτα τη ρύθμιση του δανείου με βιώσιμο τρόπο ώστε να γίνει εξυπηρετούμενο, τα πιστωτικά ιδρύματα αλλά και χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες βρήκαν την ευκαιρία να διευθετήσουν κόκκινα ή εν δυνάμει κόκκινα δάνεια.

Σε αυτόν τον λόγο οφείλεται σε μεγάλο ποσοστό ότι τα δάνεια από τα μορατόρια στην πλειονότητά τους, μέχρι στιγμής, εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς καμία επιπλέον βοήθεια, ενώ η δημιουργία κόκκινων δανείων από την κρίση είναι μικρότερη από την αναμενόμενη. Για το λόγο αυτό οι τράπεζες κρατούν στάση αναμονής ώστε να προχωρήσουν σε αναθεώρηση προς τα κάτω (μέχρι 50%) των αρχικών τους εκτιμήσεων και να απελευθερώσουν κεφάλαια από τις προβλέψεις για κινδύνους.