Συμφωνία για μεταβίβαση της HSBC Ελλάδος στην Παγκρήτια Τράπεζα

Τα υποκαταστήματά της στην Ελλάδα θα πουλήσει η  HSBC Ελλάδος στην Παγκρήτια Τράπεζα. 

Σε σχετική ανακοίνωση  αναφέρεται ότι θα χρειαστεί προηγουμένως ενημέρωση και διαβούλευση με τα εργατικά σωματεία. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται και σε έγκριση από τις ρυθμιστικές αρχές.

Όλοι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στην HSBC Continental Europe Greece κατά την ολοκλήρωση της πιθανής συναλλαγής θα μεταφερθούν στην Παγκρήτια, στο πλαίσιο της πώλησης.

Η συμφωνία προβλέπει ότι θα μεταβιβαστούν καταθέσεις 1,7 δισ. ευρώ, χαρτοφυλάκια δανείων (στεγαστικά και επιχειρηματικά) της τάξης των 500 εκατ. ευρώ και χαρτοφυλάκια επενδυτικών τοποθετήσεων 500 εκατ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Παγκρήτια θα πάρει το εν Ελλάδι δίκτυο (15 καταστήματα) καθώς και περίπου 350 εργαζόμενους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ενέκρινε τη συναλλαγή, αφού η HSBC συμφώνησε να αυξήσει το τίμημα που θα καταβάλει για την αποχώρησή της από την Ελλάδα πάνω από τα 85 εκατ. ευρώ που είχε προσφέρει αρχικά.  Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπερβάλλον ποσό καλύπτει το κόστος ενδεχόμενης εθελουσίας για μεγάλο μέρος του προς μεταφορά προσωπικού.

Η ανακοίνωση της Παγκρήτιας

H Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε. με ανακοίνωσή της αναφέρει ότι υπέγραψε σήμερα με την HSBC Continental Europe (“HSBC”) κατ’ αρχήν συμφωνία για την εξαγορά των εργασιών του ελληνικού υποκαταστήματος της HSBC.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας με την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται ότι το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, το ανθρώπινο δυναμικό και το δίκτυο των 15 καταστημάτων της HSBC στην Ελλάδα θα μεταβιβαστούν στην Παγκρήτια Τράπεζα Α.Ε.
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

Σημειώνεται πως το δίκτυο της HSBC είναι απολύτως συμπληρωματικό της παρουσίας της Παγκρήτιας στην Αθήνα, η οποία με τον τρόπο αυτό ισχυροποιείται.

Οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας της Παγκρήτιας Τράπεζας εκτιμάται ότι θα ενισχυθούν σημαντικά μετά τη συναλλαγή, καθώς και περαιτέρω με τη σχεδιαζόμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Παγκρήτιας που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Τα μέρη εκτιμούν ότι η συναλλαγή αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου 2023.

Ειδήσεις σήμερα:

Alpha Bank: Σε μονοψήφιο ποσοστό τα κόκκινα δάνεια το 2022

Mytilineos: Συμβάλλει στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης με συστήματα αποθήκευσης υψηλής τεχνολογίας

ΕΙδήσεις σήμερα:

Alpha Bank: Σε μονοψήφιο ποσοστό τα κόκκινα δάνεια το 2022

Πηγή: politicus.gr