ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία: Το σχέδιο των προγραμματικών θέσεων

Το Σχέδιο κειμένου Προγραμματικών Θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, όπως έχει εγκριθεί από το Πολιτικό Συμβούλιο θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου και οριστικής έγκρισης κατά την Προγραμματική Συνδιάσκεψη.

Πρόκειται για ένα σχέδιο 110 σελίδων με έξι συνολικά κεφάλαια:

Κοινωνική Συμφωνία για την Πράσινη Μετάβαση - Για τον οικολογικό και κοινωνικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας

Η καταπολέμηση των ανισοτήτων και της ανασφάλειας. Για ένα καθολικό κοινωνικό κράτος, για την επαναθεμελίωση της παιδείας και του πολιτισμού ως δημόσιων αγαθών

- Δημοκρατία και Δικαιώματα

- Για μία ισχυρή, δημοκρατική, κοινωνική και οικολογική Ευρώπη

- Εξωτερική Πολιτική και 'Αμυνα

· Ο σύνδεσμος της ανάρτησης του σχεδίου των προγραμματικών θέσεων εδώ: https://bit.ly/3AkZxPt