Τι ισχύει φέτος για το αφορολόγητο

Ανοίγει σε λίγες ημέρες η πλατφόρμα του Taxisnet και οι φορολογούμενοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με το λεγόμενο κτίσιμο του αφορολόγητου, επιδιώκοντας μείωση φόρου ή και επιστροφές. Σύμφωνα με όσα ισχύουν για φέτος, κάθε φορολογούμενος με ετήσιο ατομικό πραγματικό εισόδημα έτους 2022 προερχόμενο εκ μιας ή περισσοτέρων από τις 5 βασικές πηγές, δηλαδή από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και ενοίκια ακινήτων, πρέπει να έχει πραγματοποιήσει κατά το χρονικό διάστημα από την 1η-1-2022 έως την 31η-12-2022 δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών συνολικού ύψους ίσου με το 30% του εισοδήματος αυτού.

Ωστόσο, για να αναγνωριστούν οι δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών θα πρέπει να έχουν εξοφληθεί με πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες ή με άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Τέτοια είναι οι προπληρωμένες κάρτες, πληρωμές μέσω e-banking κ.λπ. Φυσικά το ποσό των δαπανών που λαμβάνεται υπόψη δεν μπορεί να υπερβεί τα 20.000 ευρώ, ενώ όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν καταφέρει να καλύψουν το απαιτούμενο συνολικό ποσό δαπανών, φορολογούνται για το τμήμα του φόρου που δεν έχει καλυφθεί με 22%.

Υπάρχουν όμως και δαπάνες για πληρωμή αμοιβών σε οκτώ κατηγορίες ιατρικών επαγγελμάτων, οι οποίες «μετρούν» στο 200% της αξίας τους, για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος και την αποφυγή πρόσθετης φορολόγησης με 22%, εφόσον έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα (πιστωτικές ή χρεωστικές κάρτες). Αυτές είναι οι δαπάνες που καταβάλλονται σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμιάτρους, χειροποδιστές και ποδολόγους.

Παραλλήλως, όσοι φορολογούμενοι πλήρωσαν το 2022 με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής δαπάνες για φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, για δόσεις δανείων και για ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν αθροιστικά το 60% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος του 2022 από τις παραπάνω πέντε βασικές πηγές, οφείλουν να έχουν καλύψει ποσοστό 20% του εισοδήματος αυτού με δαπάνες για αγορές αγαθών και παροχή υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.

Από την υποχρέωση να καλύψουν το 20%-30% του ετησίου πραγματικού εισοδήματος με δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών εξοφληθείσες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής εξαιρούνται πλήρως για το φορολογικό έτος 2022 συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών. Αυτές είναι:

φορολογούμενοι 70 ετών και άνω,

άτομα με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,

φορολογούμενοι που βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση,

φορολογικοί κάτοικοι της ΕΕ ή του ΕΟΧ, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα,

δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή,

ανήλικοι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,

οι στρατευμένοι,

όσοι κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους,

οι δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος,

οι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας, δηλαδή άνω των 6 μηνών, και

όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι φυλακισμένοι.