Πετρέλαιο θέρμανσης: Από αύριο η επιδότηση, στα 25 λεπτά το λίτρο

Με τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης να ξεκινά από αύριο, κατατέθηκε πριν λίγο στη Βουλή η τροπολογία που αφορά στην επιδότηση του.

Σύμφωνα με τις σχετικές ρυθμίσεις, το ύψος της επιδότησης του πετρελαίου θα ανέρχεται σε είκοσι λεπτά (0,20) του ευρώ ανά λίτρο και θα υπολογίζεται άπαξ και προ Φ.Π.Α. επί της αξίας των τιμολογίων πώλησης που εκδίδονται από διυλιστήρια, εταιρείες κατόχους άδειας εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων κατηγορίας Α που εισάγουν πετρέλαιο θέρμανσης, και τους κατόχους άδειας πωλητή πετρελαίου θέρμανσης που πραγματοποιούν εισαγωγές.

Επίσης, προβλέπεται ότι το τελικό συνολικό ύψος της επιδότησης υπολογίζεται επί των συνολικών λίτρων καυσίμου που διατίθενται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3054/2002 (Α’ 230), στην εσωτερική αγορά από τους παραπάνω δικαιούχους της επιδότησης προς τα πρατήρια καυσίμων, τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης και τους τελικούς καταναλωτές, οικιακούς καταναλωτές, βιομηχανικούς και εμπορικούς πελάτες.