Αγρότες: Πόσο κοστίζει πλέον η εξαγορά πλασματικού ασφαλιστικού χρόνου

ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ  

(Εξαγορά οφειλόμενων εισφορών στον κλάδο  πρόσθετης ασφάλισης για τη δεκαετία 1988 – 1997)

Περιπτώσεις ασφαλισμένων  Παλαιό κόστος πλασματικών ετών (2016) Νέος κόστος πλασματικών ετών Διαφορά υπέρ του ασφαλισμένου
       
Αγρότης εξαγοράζει ένα έτος ασφάλισης  1401,84 984,6 417,24
Αγρότης εξαγοράζει δυο έτη ασφάλισης 2803,68 1969,2 834,48
Αγρότης εξαγοράζει τρία έτη ασφάλισης 4205,52 2953,8 1251,72
Αγρότης εξαγοράζει πέντε έτη ασφάλισης 7009,2 4923 2086,2
Αγρότης εξαγοράζει 20 μήνες ασφάλισης 2336,4 1641 695,4
Αγρότης εξαγοράζει 50 μήνες ασφάλισης 5841 4100 1741
Αγρότης εξαγοράζει 7 έτη ασφάλισης 9812,88 6892,2 2920,68
Αγρότης εξαγοράζει 10 έτη ασφάλισης 14018,4 9846 4172,4