Τέλος χρόνου για φτηνά πλασματικά στο Δημόσιο – αύξηση 25% από 1/1/2019

 

Μόλις 4 εργάσιμες ημέρες έχουν περιθώριο οι δημόσιοι υπάλληλοι που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν με χρήση πλασματικών ετών για εξαγορά εντός του 2018. Από 1/1/2019 το κόστος για την εξαγορά πλασματικών στο Δημόσιο αυξάνεται κατά 3,34 ποσοστιαίες μονάδες, δηλαδή κατά 25%.
Αναλυτικά, από 1/1/2019 συνεχίζεται η μεταβατική περίοδος αύξησης των ασφαλίστρων που πληρώνει το Δημόσιο στον ΕΦΚΑ για τους υπαλλήλους. Στο πλαίσιο αυτό διαμορφώνεται το 2019 στο 10% η “εργοδοτική εισφορά” του Δημοσίου για τους υπαλλήλους του ενώ η εργατική είναι στο 6,67% παγίως. Αυτό σημαίνει πως από 1/1/2019 το συνολικό ασφάλιστρο επί του οποίου υπολογίζεται και η εξαγορά πλασματικών διαμορφώνεται στο 16,67% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου ανά μήνα εξαγοράς. Το 2018 το κόστος είχε διαμορφωθεί στο 13,33% επί των συντάξιμων αποδοχών του υπαλλήλου το μήνα υποβολής της εξαγοράς. Προσοχή, η εν λόγω αλλαγή στο κόστος δεν αφορά υπαλλήλους που ήδη έχουν υποβάλλει σχετική αίτηση εξαγοράς.
Η χρήση πλασματικών ετών συμφέρει τους ασφαλισμένους που πρόκειται να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το να εξαγοράσουν ή να αναγνωρίσουν χρόνο από τις αντίστοιχες κατηγορίες. Την εν λόγω επιλογή μπορούν να κάνουν ασφαλισμένοι είτε για να θεμελιώσουν αναδρομικά με διατάξεις του 2011 και του 2012 ώστε συμπληρώνοντας τα αντίστοιχα όρια ηλικίας μετά τις αλλαγές του ν. 4336/2015 να αποχωρήσουν ή για να συμπληρώσουν την πλήρη 40ετία και με ταυτόχρονη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας να προχωρήσουν σε συνταξιοδότηση. Η εξαγορά πλασματικών ετών συμφέρει για :
Γονείς ανηλίκων στο Δημόσιο που με τη χρήση αυτών θεμελιώνουν αναδρομικά το 2010, το 2011 ή το 2012.
Άνδρες δημόσιους υπαλλήλους για τη συμπλήρωση 35ετίας.
Παράδειγμα
Δημόσιος υπάλληλος με αποδοχές 1.400 € εφόσον υποβάλει αίτηση για εξαγορά πλασματικών ετών μέχρι 31-12-2018 θα κληθεί να καταβάλει για την εξαγορά ποσό που θα αναλογεί σε 186,62 € / μήνας. Από την 1-1-2019 το εν λόγω κόστος θα διαμορφωθεί σε 233,24 € / μήνας.

Ελεύθεροι επαγγελματίες – αγρότες
Στον αντίποδα το κόστος των πλασματικών μειώνεται από 1/1/2019 για επαγγελματίες (πρ. ΟΑΕΕ), αυτοαπασχολούμενους – επιστήμονες (πρ. ΕΤΑΑ) και αγρότες (πρ. ΟΓΑ) λόγω των νέων εισφορών. Η μείωση του βασικού ασφαλίστρου για σύνταξη υπέρ ΕΦΚΑ από το 20% στο 13,33% παρασύρει και το κόστος των πλασματικών ετών ασφάλισης που μπορούν να εξαγοράσουν οι επιτηδευματίες προκειμένου να βγουν νωρίτερα στην σύνταξη. Αυτό σημαίνει πως εντός της 5ετίας 2019 – 2023 τουλάχιστον 100.000 μη μισθωτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν έως και επτά χρόνια νωρίτερα από το γενικό όριο ηλικίας, κερδίζοντας από 360 ευρώ έως και 4.691 ευρώ για κάθε πλήρες πλασματικό έτος (12 μήνες) που αναγνωρίζουν. H μείωση κατά 6,67% που έρχεται από 1/1/2019 στο ασφάλιστρο του 20% όπως επίσης και η απομείωση του ασφαλίστρου των αγροτών από το 18% στο 12%, ακουμπά και το κόστος εξαγοράς πλασματικών ετών γι αυτές τις κατηγορίες των ασφαλισμένων. Όσο αυξάνει το ασφαλιστέο εισόδημα τόσο διογκώνεται και το όφελος για τους επιτηδευματίες που θα σπεύσουν να αναγνωρίσουν πλασματικά έτη ασφάλισης. Αντίθετα όσοι καταβάλλουν το ελάχιστο ασφάλιστρο, δηλαδή εμπίπτουν στο κατώτατο πλαφόν των 117,2 ευρώ εισφορά για κύρια σύνταξη (εισόδημα έως 586 ευρώ το μήνα), δεν επηρεάζονται από την εν λόγω μείωση ως προς το κόστος εξαγοράς, αφού στο νέο θεσμικό πλαίσιο η κατώτατη βάση υπολογισμού θα μείνει ανέπαφη.
Παράδειγμα :
Ελεύθερος επαγγελματίας του πρ. ΟΑΕΕ με μηνιαίο καθαρό φορολογητέο εισόδημα 1.800 ευρώ θα πλήρωνε για κάθε μήνα αναγνώρισης 360 ευρώ ως το 2018 ενώ από το 2019 θα καταβάλλει 240 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης. Το όφελος φτάνει στα 120 ευρώ για κάθε μήνα αναγνώρισης.