Τράπεζα της Ελλάδος: Πόσο αυξήθηκαν οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες

«Φουσκωμένες» αποδείχθηκαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα στις ελληνικές τράπεζες, καθώς μέσα στον Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 2,3 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανήλθαν σε 185,53 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,456 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις από επιχειρήσεις, ειδικότερα, καθορίστηκαν σε 44,6 δισ. ευρώ, ένα ποσό ενισχυμένο κατά 1,5 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ανήλθε στο 7,2% από μόλις 0,6% τον Φεβρουάριο.

Την ίδια ώρα, οι καταθέσεις από νοικοκυριά διαμορφώθηκαν σε 140,9 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 738 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα. Σε ετήσιο επίπεδο, παράλληλα, η μεταβολή καθορίστηκε στο +3,6% από +3,2% τον Φεβρουάριο.

Όσον αφορά τις καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, ανήλθαν σε 9,1 δισ. ευρώ, δηλαδή αποδείχθηκαν αυξημένες κατά 661 εκατ. ευρώ. Στο +3,2% η ετήσια μεταβολή.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, στο σύνολο της οικονομίας, οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες διαμορφώθηκαν σε 194,6 δισ. ευρώ, δηλαδή ενισχυμένες κατά 2,9 δισ. ευρώ σε σχέση με τον Φεβρουάριο και κατά 4,4% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2022.

Αναλυτικά τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας:

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 2.979 εκατ. ευρώ, το Μάρτιο του 2023, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.090 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2023.

Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Αύξηση κατά 661 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 366 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,2% από -2,1% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αύξηση κατά 2.318 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 1.456 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 4,5% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Αύξηση κατά 1.581 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.255 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 7,2% από 0,6% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.180 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.425 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 600 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 171 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Αύξηση κατά 738 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Μάρτιο του 2023, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 202 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε σε 3,6% από 3,2% τον προηγούμενο μήνα.