Βιωσιμότητα: Τουλάχιστον 10.000 ξένες εταιρείες θα «πληγούν» από τους κανόνες της ΕΕ

Να εντείνουν την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ από τα επόμενα χρόνια, πρέπει αμερικανικές, καναδικές και βρετανικές εταιρείες σε μια ρυθμιστική προσπάθεια να ενισχυθεί η διαφάνεια για τα πάντα, από τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου των εταιρειών έως τις μισθολογικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων.

Η οδηγία για την υποβολή εκθέσεων εταιρικής βιωσιμότητας, ή CSRD, θα απαιτήσει πιθανότατα από τουλάχιστον 10.000 εταιρείες εκτός της ΕΕ να προβούν και να επαληθεύσουν ανεξάρτητα μια σειρά από γνωστοποιήσεις βιωσιμότητας, και περίπου το ένα τρίτο από αυτές βρίσκονται στις ΗΠΑ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της εταιρείας χρηματοοικονομικών δεδομένων Refinitiv που δόθηκαν στην εφημερίδα The Wall Street Journal.

Οι αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν εκτιμήσει ότι περισσότερες από 50.000 ευρωπαϊκές εταιρείες θα πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις, αλλά δεν έχουν πει πόσες επιχειρήσεις εκτός ΕΕ αναμένουν να καλυφθούν από τους κανόνες.

Οι κανόνες θα ισχύουν για επιχειρήσεις που εδρεύουν εκτός της ΕΕ, μεταξύ άλλων:

  • Εταιρείες που έχουν εισαγάγει τίτλους, όπως μετοχές ή ομόλογα, σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  • Εταιρείες που έχουν ετήσια έσοδα στην ΕΕ άνω των 150 εκατ. ευρώ, ή περίπου 163 εκατ. δολάρια, και υποκατάστημα στην ΕΕ με καθαρά έσοδα άνω των 40 εκατ. ευρώ
  • Εταιρείες με θυγατρική στην ΕΕ που είναι μεγάλη εταιρεία, η οποία ορίζεται ότι πληροί τουλάχιστον δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι στην ΕΕ, ισολογισμός άνω των 20 εκατ. ευρώ ή τοπικά έσοδα άνω των 40 εκατ. ευρώ

Τα στοιχεία της Refinitiv, η οποία αποτελεί μέρος του London Stock Exchange Group PLC, δείχνουν ότι υπάρχουν σχεδόν 10.400 ξένες εταιρείες που έχουν εισαχθεί σε χρηματιστήριο της ΕΕ και περισσότερες από 100 εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στην ΕΕ αλλά έχουν έσοδα άνω των 150 εκατ. ευρώ σε τοπικό επίπεδο. Από τον συνολικό αριθμό των εταιρειών που έχει εντοπίσει η Refinitiv, το 31% είναι αμερικανικές, το 13% είναι καναδικές και το 11% είναι βρετανικές.

Οι εκτιμήσεις δεν περιλαμβάνουν τις ξένες εταιρείες που υπόκεινται στις απαιτήσεις υποβολής στοιχείων λόγω άλλων προϋποθέσεων, όπως η εισαγωγή ομολόγων στην ΕΕ. Πρόσθετες εταιρείες εκτός της ΕΕ πιθανόν να δεσμεύονται από τους κανόνες, δήλωσε η διευθύντρια βιώσιμης χρηματοδότησης της Refinitiv, Έλενα Φιλίποβα.

Η πρώτη δέσμη προτύπων του CSRD αναμένεται να δημοσιευθεί τον Ιούνιο, αλλά η κ. Philipova, η οποία συμμετείχε σε πρόσφατη ομάδα εμπειρογνωμόνων της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, δήλωσε ότι δεν αναμένει ότι οι κανόνες θα είναι πολύ διαφορετικοί από εκείνους του σχεδίου που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο.

Οι ευρωπαϊκές απαιτήσεις θα είναι πιθανότατα πιο απαιτητικές από τα πλαίσια που αναπτύσσονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Βιωσιμότητας. Σε αντίθεση με αυτά τα δύο σύνολα προτύπων, το τελευταίο σχέδιο της ΕΕ απαιτεί από τις εταιρείες να συμπεριλάβουν πληροφορίες σημαντικές από την άποψη της βιωσιμότητας, ακόμη και αν είναι οικονομικά ασήμαντες.

Οι ξένες εταιρείες που είναι εισηγμένες στην ΕΕ θα πρέπει να αρχίσουν να υποβάλλουν αυτές τις γνωστοποιήσεις το 2025, εάν έχουν περισσότερους από 500 υπαλλήλους στην ΕΕ. Οι κανόνες τίθενται σε ισχύ το 2026 για άλλες μεγάλες εταιρείες εκτός ΕΕ με εισαγωγές στην ΕΕ και το 2027 για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με εισαγωγές στην ΕΕ. Οι αλλοδαπές εταιρείες που δεν είναι εισηγμένες στην ΕΕ αλλά υπόκεινται σε άλλα κριτήρια έχουν προθεσμία μέχρι το 2029 για να προβούν σε γνωστοποιήσεις.

Οι επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ και υπέβαλαν εκθέσεις βάσει των προηγούμενων κανόνων βιωσιμότητας του μπλοκ πρέπει να ακολουθούν τις νέες απαιτήσεις από το 2025.