ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο οι μεταβιβάσεις ακινήτων

Τη δική τους Εφορία αποκτούν μέσα στον Απρίλιο οι ιδιοκτήτες ακινήτων με τη λειτουργία των δύο νέων Κέντρων Φορολογίας Κεφαλαίου (ΚΕΦΟΚ).

Στόχος των νέων υπηρεσιών θα είναι μεταξύ άλλων η παρακολούθηση των μεταβιβάσεων ακινήτων, της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων, τη δημιουργία της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων, η επιβολή προστίμων, η διενέργεια ελέγχου σε πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους, η παρακολούθηση των πληρωμών του ΕΝΦΙΑ και του Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων και η παραπομπή στις ελεγκτικές αρχές υποθέσεων φοροδιαφυγής.

Κάθε ΚΕ.ΦΟ.Κ. έχει αρμοδιότητα επί θεμάτων φορολογιών κεφαλαίου, που σήμερα υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. της χωρικής του αρμοδιότητας.

Το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Αττικής έχει αρμοδιότητα και για τους φορολογουμένους που υπάγονται στις Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών, Φ.Α.Ε. Πειραιώς, Πλοίων, καθώς και στη Δ.Ο.Υ. Κατ. Εξωτερικού και Εναλ/κής Φορ/σης Φορ/ κών Κατ. Ημεδαπής, και το ΚΕ.ΦΟ.Κ. Θεσσαλονίκης για τους φορολογουμένους που υπάγονται στη Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Θεσσαλονίκης.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, οι αρμοδιότητες των ΚΕ.ΦΟ.Κ. θα είναι οι ακόλουθες:

 1. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ)
 2. Η παρακολούθηση της φορολογικής συμμόρφωσης των φορολογουμένων.
 3. Η δημιουργία και η συντήρηση της φορολογικής εικόνας των φορολογουμένων.
 4. Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων.
 5. Η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 6. Ο προσδιορισμός προσωρινής αξίας για ακίνητα, για τα οποία δεν ισχύει ο αντικειμενικός προσδιορισμός αυτής.
 7. Η διενέργεια ελέγχου και η επιβολή προστίμου στα πρόσωπα που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις τους.
 8. Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού.
 9. Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε.
 10. Η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές Υπηρεσίες, όταν διαπιστώνονται παραβάσεις.
 11. Η παρακολούθηση και η εφαρμογή της νομοθεσίας των φορολογιών ακίνητης περιουσίας Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ), Ενιαίου Τέλους Ακινήτων (ΕΤΑΚ), Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) και της νομοθεσίας των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9).
 12. Η παραλαβή και η διαχείριση (αρχικών ή τροποποιητικών) δηλώσεων και αιτήσεων (έντυπων υποδειγμάτων) που επέχουν θέση δήλωσης.
 13. Η σύνθεση δηλώσεων, η έκδοση πράξεων προσδιορισμού φόρου και προστίμου ή οποιασδήποτε άλλης πράξης.
 14. Ο έλεγχος τροποποιητικής δήλωσης Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικού προσώπου, όταν το αποτέλεσμα της πράξης αυτής είναι πιστωτικό.
 15. Ο έλεγχος των παραστατικών κατά την παραλαβή τροποποιητικών δηλώσεων Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων (ΕΦΑ).
 16. Η χορήγηση χειρόγραφου πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ.
 17. Ο έλεγχος της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας μεταβίβασης ακινήτων από τους συμβολαιογράφους ή/και από τους φύλακες μεταγραφών/προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων.
 18. Η επαλήθευση της ορθότητας του περιεχομένου των δηλώσεων καθώς και η διαχείριση των αποτελεσμάτων από διασταυρώσεις στοιχείων των δηλώσεων με την εφαρμογή των μεθόδων και συστημάτων διασταύρωσης στοιχείων και ανάλυσης κινδύνου που αναπτύσσονται από τις αρμόδιες επιτελικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των φορολογουμένων, η αποστολή των σημαντικών υποθέσεων στις αντίστοιχες ελεγκτικές υπηρεσίες.