Αγώνας δρόμου από την ΑΑΔΕ: Χιλιάδες «ραβασάκια» για αδήλωτα εισοδήματα

Στο «φουλ» δουλεύουν οι μηχανές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι οποία με οδηγίες προς εφορίες και ελεγκτικά κέντρα θέλει να προλάβει την παραγραφή, στο τέλος του 2023δεκάδων χιλιάδων εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, οι οποίες εκτείνονται ακόμα και σε βάθος δεκαετίας.

Τα σημειώματα θα πρέπει να φτάσουν στους φορολογούμενους το αργότερο έως 31 Δεκεμβρίου και θα πρέπει να εξοφληθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής. Σε περίπτωση αμφισβήτησης της καταλογιστικής πράξης οι φορολογούμενοι περιθώριο ενός μηνός να καταθέσουν ενδικοφανή προσφυγή με αίτημα επανεξέτασης της υπόθεσης. Δυνατότητα απευθείας προσφυγής στα δικαστήρια δεν υπάρχει.

Οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις αφορούν κυρίως: εργαζόμενους που δεν είχαν κάνει τις σχετικές ενέργειες για να δηλωθούν ως «διαμένοντες στην αλλοδαπή», συνταξιούχοι, με αδήλωτα αναδρομικά ποσά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν εκπρόθεσμα τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών, φυσικά πρόσωπα με «ανοιχτές» υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος, ακινήτων, ΦΠΑ κ.α

Ο βασικός χρόνος παραγραφής είναι η 5ετία αλλά υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες επεκτείνουν τον χρόνος παραγραφής κατά ένα έτος ή στη δεκαετία για τα έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.